Hopp til innhold

Vigilo
Roadmap

Vigilo er utviklet av personer med bakgrunn fra barnehage, skole og SFO. Vi vet hvor skoen trykker, og hvor viktig det er å ha et enkelt og brukervennlig system som gir mer tid.

Illustrasjoner_00031" alt="" role="presentation">

2. september 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert september 2021 Oppdatert lenke til hjelpesenteret:Lenke til hjelpesenteret for foreldre i søknadsportalen er oppdatert og lenker direkte til veiledninger relatert til barnehageopptak og søknader. Lansert 03.09.21. Brevmal – foreløpig svar på søknad om redusert betaling: Det er nå mulig å sende ut et foreløpig svar til søkere i forbindelse med saksbehandling […]

Illustrasjoner_00030" alt="" role="presentation">

10. juni 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert juni 2021. Vigo-generering: Ny fane med kvitteringer som gir oversikt over status på generering og lenke til fullførte filer er lagt til under Vigo. Se oppdaterte hjelpeartikler for VIGO 1 og VIGO 2 og 3. Lansert 10.06.21 Fremmedspråk og valgfag i VIGO-fil: Integrasjonen tar ikke lenger med fag som eleven har hatt på […]

Illustrasjoner_00087" alt="" role="presentation">

31. mai 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mai 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mai 2021. Skole Lærer registrerer eget fravær: Brukere med rollen «Ansatt – Skole» kan nå registrere ansattfravær ved å benytte flerfunksjonsknappen. Fraværet lagres under Hendelser og kan videre håndteres og vikarsettes av Skoleleder. Dersom fraværet ikke er håndtert, varsles Skoleleder i horisontalmenyen den aktuelle dagen. Se veiledning her. Utbedringer […]

Illustrasjoner_00086" alt="" role="presentation">

20. april 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – April 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert april 2021. OAS Loggføring ved endring av kilde: Overstyring i kildedata eller ved automatisk endring når prioriteringen er satt til standard prioritering hvor et felt med høyere prioritet år en ny verdi, f.eks pga. en FREG-oppdatering. (20.04.2021) Loggføring ved opprettelse av nye personer: Alle hendelser for opprettelse av […]

SS_Illustrasjoner_0014" alt="" role="presentation">

2. mars 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mars 2021. Utbedringer og feilrettinger OAS Fødselsdato relatert til automatisk beregning av aldersgruppe: Barn født 01.januar som på grunn av datofeil ble regnet som født 31. desember, og derav regnet for å være en del av aldersgruppen 3-6 fremfor 0-2 er nå utbedret. Lansert 02.03.2021. Kontaktrapport SFO: Kolonnen «Har […]

SS_Illustrasjoner_007" alt="" role="presentation">

24. februar 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert februar 2021. Utbedringer og feilrettinger OAS Søk i elevliste: Det er nå mulig å søke ved å benytte små bokstaver uten å ta hensyn til stor bokstav i fornavn og etternavn. Lansert 02.02.2021 Fremvise eksisterende morsmål for søker: Eksisterende morsmål fremvises for søker i barnehagesøknaden dersom det allerede foreligger […]

Illustrasjoner_00096" alt="" role="presentation">

29. januar 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert januar 2021. Utbedringer og feilrettinger OAS Tilgang til hjelpesenteret direkte i løsningen: Hjelpesenteret er nå tilgjengelig via “Hjelp”-knappen nederst til høyre i skjermbildet i løsningen. Ved å benytte søk-funksjonen vil hjelpefunksjonen foreslå relevante veiledninger. Veiledningene vises i dialogvinduet slik at brukere kan følge stegene uten å forlate den […]

SS_Illustrasjoner_0034" alt="" role="presentation">

17. desember 2020

Ytelsesforbedringer – Desember 2020

Følgende ytelsesforbedringer er lansert Desember 2020. Ytelsesforbedringer OAS Unngå ny innlastning av søknader ved å gå tilbake fra en søknad i barnehageopptaket. Utbedret innlastning av registrert fravær på skole.

Illustrasjoner_00095" alt="" role="presentation">

17. desember 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert sesember 2020. Forvaltning Barnehage Brevmaler for Godkjenning og avslag av prioriteringssøknader i Forvaltning barnehage: Brevmalen «Godkjenning av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage godkjenner en prioriteringssøknad. Brevmalen utsendes til søker av prioriteringssøknaden og arkiveres. Se veiledning her. Lansert 17.12.2020 Brevmalen «Avslag av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage avslår […]

trusted-apps" alt="" role="presentation">

3. desember 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – November/desember 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert november/desember 2020. Utbedringer og feilrettinger OAS Oppdatering av autentiseringstjenesten: Design er oppdatert ved innlogging og i portalvelgeren. Se oppdateringer i brukeradministrasjonen i oppdatert veiledning for Forvaltning skole her og Forvaltning barnehage her. Årsramme: Visning av årsrammer på arbeidsplanen viser nå korrekt angitt i 60 minutter. SFO-grupper: Feil i SFO-grupper er utbedret. […]