Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert desember 2019.

Skole

Varsel ved utskrift ved kode 6 og 7

Ved utskrift av rapporter og klasselister som inneholder taushetsbelagt informasjon på skole, vil leder bli varslet om dette. Se veiledning for skole her. Lansert 20.12.2019

Vurdering – Administrering av vurderingsfrister

Som Leder Skole er det mulig å åpne og stenge muligheten for å kunne gi vurdering i fag samt orden og oppførsel. NB! Når vurderingsfrister nå er aktivert stenges muligheten for å gi vurdering. Dersom vurderinger skal gis nå, må vurdering åpnes igjen. Se veiledning her. Lansert 20.12.2019

Mulighet for å fjerne en gitt vurdering

Det er nå mulig å fjerne gitte vurderinger på faggruppekortet ved å klikke på søppelbøtta tilhørende karakter som skal fjernes. Lansert 19.12.2019

Egen postkasse med utgående brev og arkiverte dokumenter på elevkortet

På elevkortet er det nå mulig å se en oversikt over brev og arkiverte dokumenter. Se veiledning her. Lansert 17.12.2019

Utskrift av vurderinger via basisgruppekortet

Man kan nå skrive ut flere elevvurderinger/karakterutskrifter på samme tid. Les mer her. Lansert 05.12.2019

Variabel lønn i skole

Les mer her. Lansert 05.12.2019

Merknadskoder

Merknadskoder er ikke lenger obligatoriske når en legger til halvårsvurderinger.

Lansert 04.12.2019

Nytt design på utskrift av elevenes vurderinger

Det er lagt til signaturfelt, klasse og skoleår ved utskrift av elevenes vurderinger. Lansert 04.12.2019

SFO

SFO-brevmaler

Brevmalene søknad mottatt og tilbud om plass er opprettet og tilgjengelige for redigering på Forvaltning SFO. Se veiledning her. Lansert 20.12.2019

SFO-fravær

Ansatte kan registrere fravær for barn på SFO. Dette gjøres via Innsjekk/Utsjekk. Se veiledning for hvordan ansatte registrerer fravær her og se veiledning for hvordan foresatte registrerer fravær i foresattportalen her. Lansert 17.12.2019 

SFO-melding

SFO kan nå kommunisere ved hjelp av meldingstjenesten inne i webportalen. Se veiledning for hvordan ansatte sender melding her og veiledning for hvordan foresatte sender melding her. Lansert 17.12.2019 

SFO-saksbehandling

Når foresatte har søkt SFO-plass, kan søknaden saksbehandles på SFO-enhetene. Se veiledning her. Lansert 10.12.2019 

SFO-søknad i foresattportal

Foresatte som har barn innskrevet på skole kan søke om SFO-plasser via Foresattportalen. Se veiledning her. Lansert 10.12.2019 

SFO-vedtekter

For at foresatte skal kunne kjenne til og bekrefte at SFO-vedtektene er lest under søknadsprosessen til SFO, må vedtektene legges til som en lenke til et PDF-dokument på enhetsnivå. Se veiledning her. Lansert 10.12.2019 

Barnehage

Brevmaler for redusert betaling

Brevmalene søknad mottatt, søknad akseptert og søknad avslått er opprettet og tilgjengelig for redigering på Forvaltning barnehage. Se veiledning her. Lansert 20.12.2019

Loddtrekning i barnehage

Alle nye søknader får tildelt et tilfeldig nummer mellom 000001 og 999999. Nummeret er kun synlig på forvaltningsnivå og enhetsnivå, og kan benyttes som trekningsnummer når en skal tildele barnehageplasser. Se veiledning her. Lansert 18.12.2019 

Rettelse av noen datofeil i barnehage

Sluttdato i kontaktrapport for barnehage samsvarer nå med sluttdato for barnehageplass på barnekortet. Ved automatisk oppsigelse av barnehageplass vil ønsket sluttdato settes automatisk til dagen før startdatoen for nytt tilbud. Lansert 17.12.2019 

Sletting av aktive barnehagesøknader

Det er nå mulig å slette aktive søknader fra løsningen på forvaltningsnivå eller på enhetsnivå for brukere med rollen kommuneforvaltning barnehage. Se veiledning her. Lansert 17.12.2019 

Utvidelse av rollen ekstern leder barnehage

Fødselsnummer er nå synlig under menypunktet søknader når barnehagen har fått svar på søknad. Lansert 17.12.2019 

Egen postkasse med utgående og innkomne brev på personkortet

På barnekortet er det nå mulig å se en oversikt over utgående og innkomne brev. Se veiledning for barnekortet her. Lansert 10.12.2019 

Innstillinger for redusert betaling

Innstillinger for redusert betaling kan nå utføres på forvaltning barnehage. Se veiledning her. Lansert 10.12.2019 

Tilskuddsrapport for barnehage

Se veiledning her. Lansert 05.12.2019 

Variabel lønn i barnehage

Les mer her. Lansert 05.12.2019