Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – November 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert november 2019.

OAS

Ansettelsesforhold i felles HR-tjeneste

Det er nå mulig via API’er å hente inn og vedlikeholde person- og ansatt-informasjon via kundens HR-system. Foreløpig er det personalia og ansattopplysninger som håndteres via dette API’et, mens det i denne versjonen ikke er støtte for vedlikehold av stillingsinformasjon. Lansert 28.11.2019

Sende SMS

Funksjonen for å sende SMS fra enhet er lansert i dag. Se veiledning for skole her og veiledning for barnehage her. Lansert 28.11.2019

Forbedret oversikt over meldinger i foresattportalen

Foresatte har nå mulighet til å benytte søkefunksjon og datofilter i foresattportalen for å få bedre oversikt over meldinger som er sendt og mottatt. Se veiledning her. Lansert 21.11.2019

Appversjon 2.1.4

 • Foresatte mottar innlegg fra skolen direkte i appen
 • Tekstgrensen for registrering av fravær er satt til 250 tegn
 • Økt kvalitet ved opplasting av vedlegg til meldinger og innlegg
 • Innlogging og autentisering utbedres stadig
 • Pedagogiske planer lastes og åpnes enklere via innlegg
 • Push-varsler er utbedret

Lansert 21.11.2019

Utbedringer OAS

BRUKERADMINISTRASJON:

Alle roller har fått nye som starter med enhetstypen SFO/Skole/Barnehage – og type rolle. Lansert 18.11.2019

Rollene «Fellesbruker» har endret navn til Enhetstype – Begrenset tilgang

Se informasjon om rollen SFO – Begrenset bruker her

Ekstern Administrator barnehage: Det er opprettet en ny rolle i brukeradministrasjonen med navnet Barnehage (ekstern) – Administrator. Denne rollen anbefales til styrere/daglig ledere i ikke-kommunale barnehager som bruker opptak i Vigilo. Dette for å skille på rettigheter og innsyn i personsensitive elementer og data. Rollen kan ikke kombineres med andre roller. Dersom barnehagen tar i bruk kommunikasjonsløsningen må rollen endres til Barnehage – leder. Se veiledning her. Lansert 18.11.2019

APP FOR FORESATTE:

Oppdateringer er nå tilgjengelige i app. Lansert 18.11.2019

Skole

Import av historisk fravær

Det er kommet en ny importfunksjon på forvaltning skole som gjør at historisk fravær fra tidligere år kan importeres direkte til elevkortet til eleven. Se veiledning for forvaltning her og veiledning for enhet her. Lansert 28.11.2019

Import av karakterer

Det er kommet en ny importfunksjon på forvaltning skole som gjør at standpunktkarakterer fra tidligere år kan importeres direkte til elevkortet til eleven. Se veiledning her for forvaltning. Lansert 28.11.2019

Elevimport er flyttet

Funksjonen for elevimport er flyttet og ligger nå under Kontorpulten i den vertikale menylinjen til venstre. Lansert 25.11.2019

Halvårsvurderinger

Man kan nå registrere halvårsvurderinger (terminkarakterer) i løsningen. Dette gjøres fra faggruppekortet. Se veiledning her. Lansert 25.11.2019

Karakter for orden og oppførsel

Man kan nå sette karakter for orden og oppførsel. Dette gjøres fra basisgruppekortet. Man må ha rollen kontaktlærer eller Leder skole for å ha tilgang til registrering. Se veiledning her. Lansert 25.11.2019

Oppslagstavle for ansatte

Med rollen Skole – Ansatt har siden «Hjem/oppslagstavle» fått funksjonalitet for fraværsregistrering tilknyttet den ansattes timeplan. Her kan timefravær registreres direkte for aktuelle elever i de ulike faggruppene fra timeplanen i oppslagstavlen. Oppslagstavlen er utformet med responsivt design slik at denne kan benyttes fra telefon/nettbrett. Se veiledning her. Lansert 25.11.2019

UTBEDRINGER SKOLE 25.11.19

 • Fremvisning av lenker i innlegg er forbedret.
 • Datofilter ved meldinger er forbedret.

Utskrift av karakterer

På elevkortet finnes oversikten over alle registrerte karakterer på eleven. Disse kan skrives ut på vanlig måte. Se veiledning her. Lansert 25.11.2019

Opprette og publisere innlegg i skole

Ledere og ansatte kan opprette og publisere innlegg for klasser eller enkelte elever tilhørende de basisgruppene en som bruker har tilgang til ved skolen. Det er mulig å opprette et ubegrenset antall innlegg som kan publiseres til foresatte eller lagre innlegg som klasse for senere publisering. Se veiledning her. Lansert 18.11.2019

Skoleskyss

På elevkortet er det mulig å registrere om eleven har et aktivt tilbud om skoleskyss. Det må også velges et tidsrom for når eleven har tilbud om skoleskyss. Ved behov kan det legges til en beskrivelse om elevens rett til skoleskyss. Se veiledning her. Lansert 17.11.2019

Utbedringer skole

ELEVFRAVÆR

 • Meldingsinnboks: Fraværsmeldinger sendt fra foresatte vises nå på elevkortet under Innboks
 • Fraværsregistrering: Leksjoner som foregår parallelt vises nå sidestilt fremfor under hverandre i fraværsregistreringen på faggruppekortet og basisgruppekortet. Dette løser tidligere feil relatert til at fravær ikke var mulig å lagre
 • Faggruppekort: Det er nå mulig å registrere fravær for flere elever samtidig ved å markere aktuelle elever og klikke på «+Fravær»
 • Faggruppekort: Det er nå mulig å slette fravær direkte i oversikten fremfor å velge rediger fravær før det er mulig å slette en feilregistrering

Lansert 18.11.2019

Utbedringer SFO

SFO FAKTURAMOTTAKERE: SFO

Leder har nå mulighet for å legge til fakturamottakere.Se veiledning her Lansert 18.11.2019

Barnehage

Ny løsning for redusert betaling

Det er nå lansert en ny løsning for redusert betaling i barnehage. Se veiledning her. Lansert 28.11.2019

Profilkort for foresatte i foresattportalen

Foresatte har nå tilgang til sitt profilkort i foresattportalen. Profilkortet inneholder menypunktene: Personalia, kontaktinformasjon og søknad om redusert betaling. Se veiledning her. Lansert 25.11.2019

Nye tekstfelt på enhetskort i barnehage

Enhetskort i barnehagen har fått nye felt for lek- og oppholdsareal samt eget tekstfelt med beskrivelse av barnehagen: Se veiledning her. Lansert 25.11.2019

Ansattportal barnehage (ansattliste og ansattkort)

Som leder i barnehage viser menypunktet Ansatte en oversikt over de ansatte som er lagt til på enheten (ikke ansatte som har fått tildelt rolle). Det er også mulig å legge til nye ansatte her. For å vise aktuelt ansattkort, klikk på navnet til en ansatt i lista. Som ansatt vil du kun se din egen bruker i denne listen. Se veiledning her. Lansert 17.11.2019

Kontaktrapport i barnehage

Kontaktrapporten gjør det mulig for leder å hente ut aktuell kontaktinformasjon om barn og tilhørende foresatte. Rapporten kan egendefineres ved å filtrere samt velge kolonner. Rapporten kan skrives ut i PDF-format eller lastes ned som CSV-fil. Se veiledning her. Lansert 17.11.2019

Ny rolle i barnehage: Barnehage (ekstern) – Administrator

Det er opprettet en ny rolle i brukeradministrasjonen med navnet Barnehage (ekstern) – Administrator. Denne rollen anbefales til styrere/daglig ledere i ikke-kommunale barnehager som bruker opptak i Vigilo. Dette for å skille på rettigheter og innsyn i personsensitive elementer og data. Rollen kan ikke kombineres med andre roller. Dersom barnehagen tar i bruk kommunikasjonsløsningen må rollen endres til Barnehage – leder. Se veiledning her. Lansert 18.11.2019

Utbedringer barnehage

Nytt design på enhetskortet. Se veiledning her. Lansert 18.11.2019.
Menypunktet Økonomi under enhet er flyttet til Hovedmenypunktet Økonomi. Se veiledning her. Lansert 18.11.2019.
Eldre meldinger markeres nå som arkiverte. Lansert 04.11.2019.