Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert januar 2020

Feilrettinger OAS

Fraværsregistrering basisgruppekort:

Visning av «uke 1» er rettet til å være en del av året 2020. Lansert 15.01.20

Halvårsvurdering:

Feilmeldinger ved registrering av karakterer er nå løst. Lansert 15.01.20

Pedagogisk planlegging:

Problemer med scrolle-funksjon ved opprettelse av pedagogiske planer er nå løst. Lansert 15.01.20

Fraværsregistrering via oppslagstavle for ansatt:

Det er nå mulig å sortere elever etter både fornavn og etternavn. Lansert 15.01.20

Sendte brev på SFO:

Feilmeldinger ved visning av listen Sendte brev er nå løst. Lansert 15.01.20

Brevmaler:

Alle hashtags tilhørende nye brevmaler er nå oversatt til norsk. Lansert 15.01.20

SFO-søknad:

Problemer med søknad om SFO-plass for barn med innskriving på en skole samt klassetilhørighet er nå løst. Lansert 15.01.20

Inaktive elever:

Elever som settes inaktive manuelt, eller ved overflytting til ny skole/forvaltningen forsvinner umiddelbart fra kommunikasjon i App/Foreldreportal uten at foreldrerelasjoner fjernes. I Foreldreportalen er det kun søknader som er synlige. Lansert 15.01.20

Elevadministrasjon:

Problemer med bytting av klasse for enkelte elever er nå løst. Lansert 15.01.20

Innlegg:

Leder kan oppdatere innlegg som er publisert av ansatte. Lansert 15.01.20

Varsler i Foreldreportalen:

Manglende varsler ved nyheter i Foreldreportalen er nå løst. Lansert 15.01.20

SFO-meldinger:

Det er nå mulig å lese, besvare og opprette nye meldinger direkte fra barnekortet. Problemer med å åpne meldinger i innboks/utboks er løst. Lansert 15.01.20

Mindre feilrettinger relatert til design.

Lansert 15.01.20

Skole

Vigo 2

Verifisering fra Vigo for generering av Vigo 2 er utført. Se veiledning for generering av fil her. Lansert 10.01.20
Problemer med utskrift av kontaktliste på skole er nå løst Lansert 08.01.20

SFO

Oppdatering av SFO-modeller

Det er nå mulig å redigere SFO-modell etter endring i kalender og/eller åpningstider, samt å opprette modell med 0,- i pris og/eller kostpenger. Lansert 27.01.20

Arkivering av SFO-meldinger

Det er nå mulig å arkivere meldinger på SFO slik at disse forsvinner fra felles meldingsoversikt, og kun er synlige på barnekortet. Se veiledning her. Lansert 15.01.20

Svar på søknad etter utgått søknadsfrist på SFO

SFO-leder kan svare på søknad om plass på vegne av søker etter at søknadsfristen er utgått. Se veiledninger her. Lansert 08.01.20

Barnehage

Merking av søknader som en del av hovedopptaket

Det er nå mulig å merke søknader som hovedopptak på forvaltningsnivå. Merkede søknader kan filtreres ut under Barnehageopptak og rapporten Søkerliste ved forvaltning og enhetsnivå. Se veiledning her. Lansert 27.01.20

Filtrering på spørsmål i barnehageopptak

Muligheten for å filtrere på egendefinerte spørsmål i barnehageopptaket er lagt til under filter-funksjonen. Filtreringen gjelder for spørsmål som er definert som påkrevd samt som kan besvares med Ja/Nei. Lansert 27.01.20

Legge til prioriteringssøknad

Det er nå mulig å legge til en prioriteringssøknad som tidligere er behandlet og avslått av forvaltningen i barnehage. Lansert 27.01.20

Mulighet for å stenge barnehageopptaket for søknader

Det er nå mulig for forvaltning barnehage å stenge opptaket for nye søknader under søknadsinnstillinger. Se veiledning her. Lansert 02.01.20

Barnehage og SFO

Separering av redusert betaling SFO og barnehage

Innstillingene for redusert betaling foregår på forvaltning SFO og forvaltning barnehage. Saksbehandling av søknader foregår nå på forvaltning OAS. Lansert 27.01.20

  • FORVALTNING OAS: Tidligere omtalt som Brukeradministrasjon, under kategorien Administrasjon. Denne portalen har nå fått en navneendring og er flyttet under kategorien OAS grunnet utvidelse av funksjonalitet. Lansert 27.01.20
  • INNSTILLINGER FOR REDUSERT BETALING: Innstillinger utføres separat for barnehage og SFO på forvaltningsnivå. Se veiledning for Forvaltning barnehage her og Forvaltning SFO her. Lansert 27.01.20
  • BEHANDLING AV SØKNADER FOR REDUSERT BETALING: Behandling av søknader foregår på samme måte som tidligere, men er flyttet til Forvaltning OAS. Se veiledning for barnehage her og SFO her. Lansert 27.01.20
  • BRUKERROLLEN «SAKSBEHANDLER FOR REDUSER BETALING»:Ny brukerrolle er opprettet, og må tildeles brukere med ansvar for redusert betaling. Det er ikke mulig å behandle søknader om redusert betaling uten denne brukerrollen. Se veiledning over brukerroller her (beskrivelsen av rollen gjelder også for SFO). Lansert 27.01.20