Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert januar 2021.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Tilgang til hjelpesenteret direkte i løsningen:

Hjelpesenteret er nå tilgjengelig via “Hjelp”-knappen nederst til høyre i skjermbildet i løsningen. Ved å benytte søk-funksjonen vil hjelpefunksjonen foreslå relevante veiledninger. Veiledningene vises i dialogvinduet slik at brukere kan følge stegene uten å forlate den aktuelle siden. Det er også mulig å kontakte support direkte fra “Hjelp”-knappen. Lansert 11.01.21

Fakturakorrigering:

Det er nå mulig å registrere fakturakorrigering på flere barn samlet på enhets- og forvaltningsnivå i barnehage og SFO. Se oppdatert veiledning for barnehage her og SFO her. Lansert 11.01.21

Elevadministrasjon:
Kolonnen «Nåværende enhet» er nå også synlig under fanen «Elevliste/klasse» i Elevadministrasjonen på enhetsnivå skole. Lansert 11.01.21

Opprette notat direkte fra enkeltmeldinger i barnehage og SFO:

Ansatt og leder kan nå opprette notat direkte fra enkeltmeldinger. Notat som blir opprettet fra en melding vil være synlig under «Notat» på barnekortet samt i «innsjekk/utsjekk». Se veiledning for barnehage her og SFO her. Lansert 11.01.21

Registrering av morsmål i barnehagesøknader:

Det er nå mulig for søker å registrere morsmål i søknaden. Registrert morsmål for søker, barn og medsøker i barnehagesøknader fremvises nå på personkort. Dersom det allerede foreligger et registrert morsmål, vil morsmålet som registreres i søknadsprosessen overskrive eksisterende verdi for lokal data. Lansert 11.01.21

Informasjon om enhet i begrunnelse for automatisk generert oppsigelse:

Under saksbehandling av oppsigelse av barnehageplass vil det, i tillegg til at oppsigelsen er generert av systemet på grunn av akseptert tilbud fra en annen barnehage, være synlig hvilken barnehage det er akseptert tilbud fra. Lansert 11.01.21

Søknader med Status fullført:

Søknader med Status «Fullført» i barnehageopptaket vil nå kun være synlige under fanen «Svar på tilbud». Ved behov for å rydde opp i eksisterende søknader med status «Fullført» som ligger i feil fane, kan kunde sende inn en liste over saksnummer på de aktuelle søknadene via bestillinger til Vigilo. Lansert 11.01.21

Venteliste til førstevalg i barnehage:

Dersom søker har takket ja til tilbud fra en barnehage som ikke er søkers førstevalg og har valgt å stå på venteliste, vil søknaden kun stå på venteliste til første prioritet og dermed kun være tilgjengelig for barnehagen som er søkers førstevalg. Ved behov for å rydde opp i eksisterende søknader løses dette ved innsending av bestilling relatert til punktet over med søknader som har status «Fullført» i feil fane. Lansert 11.01.21

Automatisk beregning av aldersgrupper:

Barnets aldersgruppe er endret fra manuelt valg ved tildeling og endring av plassering i barnehage til å styres av barnets fødselsdato. Løsningen beregner automatisk et barn for å være tre år fra og med 1. august det året barnet fyller tre år, i tråd med forskriftene. Se veiledning her. Lansert 11.01.21

Barnehagesøknad:

Det er nå mulig å registrere medsøker og barn i barnehagesøknad uten å velge morsmål. Lansert 11.01.2021.

Søknad om redusert betaling:

Ved registrering av medsøker i søknaden, vil informasjon om medsøker kun fremvise fødselsnummer i Foreldreportalen. Lansert 11.01.2021.

Spørsmål til søker i barnehagesøknad:

Utfordringer den siste uken knyttet til «Spørsmål til søker» ved innsending av barnehagesøknader via enheter med touchskjerm er nå utbedret. Lansert 21.01.2021.