Gå til innhald

Vigilo
Roadmap

Vigilo er utvikla av personar med bakgrunn frå barnehage, skule og SFO. Vi veit kor skoen trykker, og kor viktig det er å ha eit enkelt og brukarvenleg system som gir meir tid.

22. mai 2024

Ny funksjonalitet og utbedringer – mai 2024

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 07. mai 2024: Skole Fraværsvarsel: Ved uanmeldt fravær kan faglærer, kontaktlærer og skoleleder sende et fraværsvarsel til elevens foreldre i forbindelse med fraværsregistrering. Fraværsvarsel brukes til å varsle foreldre om at eleven ikke har møtt til undervisning. Fraværsvarsel er tilgjengelig via APP og Foreldreportal. I tillegg kan varsel sendes […]

12. april 2024

Ny funksjonalitet og utbedringer – april 2024

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 11. april 2024: OAS Ny rolle – Begrenset enhetsadministrator: Rollen gir rettighet til å gi tilgangsstyring ved enheten og kan tildele følgende roller på enhetsnivå: Skole – Ansatt SFO – Ansatt Barnehage – Ansatt Barnehage – Pedagogisk leder Merk! Rollen er navngitt “Begrenset enhetsadministrator” i brukeradministrasjonen Helsekort: Forvaltning OAS: Innstillinger […]

1. februar 2024

Ny funksjonalitet og utbedringer – februar 2024

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 1. februar 2024: Logg timeplan: Tilgang til fanen Logg i timeplanen er justert til å kun være synlig for brukere med rollene Skole – Leder og Skole – Timeplanlegging. Barnehage: Det er nå lagt til alfabetisk sortering i nedtrekk for valg av enhet under menypunktet Barnehager i portalen Forvaltning […]

18. januar 2024

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2024

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 17. januar 2024: Klasseliste Skole: Utvidelse av informasjon: Kolonne for adresse, postnummer og poststed er lagt til som informasjon ved arkivering av klasselister. Rapporter: Variabel lønn Barnehage og Skole: Punktum er konvertert til desimaltall i kolonnen «Timer» slik at data vises korrekt ved åpning av CSV-fil i Excel. Telefonnummer i […]

13. oktober 2023

Ny funksjonalitet og utbedringer – Okotber 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 13. oktober 2023: Fakturahistorikk rapport SFO: To likelydende kolonner «Opphold» er utbedret til «Opphold» og «Oppholdsbetaling». Fakturakorrigeringer Barnehage og SFO: Ved redigering av en fakturakorrigering, er punktsetting nå korrekt. Barn Barnehage: Menypunktet Barn synliggjør nå antall barn med aktiv plassering på aktuell dato. Personregister elever: Filterfunksjonen Foreslått enheti Grunnlagsdata […]

13. oktober 2023

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 15. juni 2023: Oppsigelse Barnehage: Feil ved søk etter saksnummer for oppsigelse i søkefelt er nå utbedret. Foreldreportalen: Datofeil knyttet til fraværsregistrering fra foreldre er nå utbedret slik at riktig datointervall vises i foreldreportalen ved registrering og redigering av et fravær. Bredden på hovedmenyen og innboks under “Meldinger” og […]

26. april 2023

Ny funksjonalitet og utbedringer – April 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 26. april 2023: Elevkort: I pop-up for endring av status for en elev (klikk blyant i heading på elevkortet) er det lagt til et nytt felt for registrering/endring av status «Hospiteringselev». Verdien er satt til Ja/Nei og kan redigeres av en med rollen «Skole-Leder». Status oppdateres også i kolonnen […]

4. april 2023

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 30. mars 2023: Ikoner SFO: Størrelse på ikoner knyttet til status Innsjekk/utsjekk, Meldinger og Barnets kort er nå utbedret. Send påminnelse i barnehageopptaket: Ved bruk av filter vil det nå kun sendes ut påminnelse til merkede søknader. Notat Barnehage og SFO: Det er nå mulig å korrigere teksten når […]

23. februar 2023

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 14. februar 2023: Kjøp av SFO-dag: Brukere med rollen «SFO – Leder» kan nå opprette egne modeller knyttet til kjøp av enkeltdager på SFO. Eget søknadsskjema vil bli tilgjengelig i foreldreportalen for barn med nåværende plassering under menypunktet Søknader. Ved innvilget søknad vil kjøp av enkeltdag fremvises på faktura […]

9. desember 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 8. desember 2022: Synlig fritak eksamen: Ved administrering av eksamen vil man nå få synliggjort fritak registrert på elever på aktuell fagkode. Det er også lagt til varsling dersom elever med fritak legges til i eksamensgruppen. Eksisterende hjelpeartikkel for skriftlig og muntlig eksamen er oppdatert. Kontaktrapporten SFO: Sluttdato for […]

9. desember 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 4. oktober 2022: Oversikt over SFO-modeller: Ny rapport med oversikt over aktive og inaktive SFO-modeller er lagt til under menypunktet Rapporter på forvaltningsnivå. Rapporten er tilgjengelig for brukere med rollen «SFO – Kommuneforvaltning». På enhetsnivå under menypunktet Økonomi -> SFO-modeller er det lagt til nye kolonner for Plass %, […]

11. september 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 8. september 2022 Generell brevproduksjon: Ny brukerrolle – Saksbehandler generelle brev: Brukere med ny rolle «Saksbehandler generelle brev» vil få tilgang til funksjonalitet tilknyttet generell brevproduksjon på Forvaltning OAS. Merk at brukerrollen må tildeles av en bruker med rollen «Kommuneadministrator». Dokumenter – Dokumentmaler: «Saksbehandler generelle brev» kan opprette og […]

11. september 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 03. juni 2022: Responsivt design vertikalmeny barnehage: Vertikalmenyen på barnekort og ansattkort er nå oppdatert med responsivt design for mobil og desktop. Mulighet til å hente ansatte-data/stillingsdata fra flere ansvarsenheter i HR-systemet: Det er lagt inn en ny seksjon under enhetskortet for barnehage og skole. Denne seksjonen heter «Tilleggsinformasjon». […]

24. mai 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mai 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 23. mai 2022: Enhetskort Barnehage: Enhetskortet på forvaltning- og enhetsnivå viser nå enhetsnavnet i headeren i stedet for navnet til barnehageeier. Ansattliste skole og barnehage: Ansattlisten skole og barnehage samt liste over vikarer i vikarsettingen sorteres nå alfabetisk etter etternavn. Nytt ansattkort Skole og Barnehage: I forbindelse med HR-utvidelsen […]

10. mars 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 10. mars 2022: Fremtidig tidspunkt for utsendelse av meldinger: Alle brukere med ansatt- eller lederrolle ved en skole-, barnehage- eller SFO-enhet kan nå velge å sette fremtidig utsendelsestidspunkt for nye meldinger og nye kunngjøringer. Brukere med lederrolle kan i tillegg sette fremtidig utsendelsestidspunkt ved opprettelse av SMS. Se veiledning […]

17. februar 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 16. februar: HR-integrasjon – Ansattkort: Som ledd i lanseringen av HR-integrasjon er kompetanse re-designet for ansatte i skole, samtidig er kompetanse lagt til som menyvalg på ansattkortet i barnehage. Se veiledning for skole her og barnehage her. Frem til HR-integrasjonen er klar for produksjon vil vi lansere relevante og […]

14. januar 2022

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 13. januar 2022: Internmerknad på barnehagesøknaden: Internmerknad er nå tilgjengelig på barnehagesøknaden. Brukere med rollen Barnehage – Kommuneforvaltning kan se og redigere merknaden. Merknaden vil også være synlig for brukere med rollen Barnehage – Leder og Barnehage (Ekstern) – Administrator. Kommunikasjon med foreldre til elever knyttet til forhåndsregistrert skoleår: […]

16. desember 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert desember 2021: Endringshåndtering av duplikater: Brukere med rollen «Forvaltning kildedata» kan slå sammen to duplikater med ulike fødselsnumre. Endringen registreres i kildedataloggen. Se veiledning her. Nyheter som eget menypunkt: Innlegg har endret navn til Nyheter og fått eget menypunkt. Nyheter er et verktøy for ledere og ansatte for å […]

10. november 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – November 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert november 2021: Personregisterrapport: Personregisterrapporten henter samtlige personer som er registrert i kundens miljø og er den mest omfattende rapporten i Vigilo, både med tanke på omfang av personer, men også tilgjengelig informasjon om hver enkelt person. Rapporten kan hentes ut på forvaltningsnivå av brukere med rollen «Kildedata-Kommuneforvaltning». Rapporten kan tilpasses ved å filtrere og velge […]

26. oktober 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2021 

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert oktober 2021  Elevportal – integrasjon mot Teams: Vigilo er tilgjengelig som app i Teams for visning av timeplan for elever og ansatte. Se veiledning her. Ta kontakt via vårt bestillingsskjema for mer informasjon om oppsett. Lansert 07.10.21.  Nye kommunikasjonslisenser: Det er nå mulig å aktivere/deaktivere kommunikasjonsmodulen som tjeneste på tenant- og enhetsnivå, for barnehage, skole og SFO.   I forbindelse med omleggingen har […]

2. september 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert september 2021: Oppdatert lenke til hjelpesenteret: Lenke til hjelpesenteret for foreldre i søknadsportalen er oppdatert og lenker direkte til veiledninger relatert til barnehageopptak og søknader. Lansert 03.09.21. Brevmal – foreløpig svar på søknad om redusert betaling: Det er nå mulig å sende ut et foreløpig svar til søkere i forbindelse med […]

10. juni 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert juni 2021. Vigo-generering: Ny fane med kvitteringer som gir oversikt over status på generering og lenke til fullførte filer er lagt til under Vigo. Se oppdaterte hjelpeartikler for VIGO 1 og VIGO 2 og 3. Lansert 10.06.21 Fremmedspråk og valgfag i VIGO-fil: Integrasjonen tar ikke lenger med fag som eleven har hatt på […]

31. mai 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mai 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mai 2021. Skole Lærer registrerer eget fravær: Brukere med rollen «Ansatt – Skole» kan nå registrere ansattfravær ved å benytte flerfunksjonsknappen. Fraværet lagres under Hendelser og kan videre håndteres og vikarsettes av Skoleleder. Dersom fraværet ikke er håndtert, varsles Skoleleder i horisontalmenyen den aktuelle dagen. Se veiledning her. […]

20. april 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – April 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert april 2021. OAS Loggføring ved endring av kilde: Overstyring i kildedata eller ved automatisk endring når prioriteringen er satt til standard prioritering hvor et felt med høyere prioritet år en ny verdi, f.eks pga. en FREG-oppdatering. (20.04.2021) Loggføring ved opprettelse av nye personer: Alle hendelser for opprettelse av […]

2. mars 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mars 2021. Utbedringer og feilrettinger OAS: Fødselsdato relatert til automatisk beregning av aldersgruppe: Barn født 01.januar som på grunn av datofeil ble regnet som født 31. desember, og derav regnet for å være en del av aldersgruppen 3-6 fremfor 0-2 er nå utbedret. Lansert 02.03.2021. Kontaktrapport SFO: Kolonnen «Har […]

24. februar 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert februar 2021. Utbedringer og feilrettinger OAS Søk i elevliste: Det er nå mulig å søke ved å benytte små bokstaver uten å ta hensyn til stor bokstav i fornavn og etternavn. Lansert 02.02.2021 Fremvise eksisterende morsmål for søker: Eksisterende morsmål fremvises for søker i barnehagesøknaden dersom det allerede foreligger […]

29. januar 2021

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert januar 2021. Utbedringer og feilrettinger OAS Tilgang til hjelpesenteret direkte i løsningen: Hjelpesenteret er nå tilgjengelig via “Hjelp”-knappen nederst til høyre i skjermbildet i løsningen. Ved å benytte søk-funksjonen vil hjelpefunksjonen foreslå relevante veiledninger. Veiledningene vises i dialogvinduet slik at brukere kan følge stegene uten å forlate den […]

17. desember 2020

Ytelsesforbedringer – Desember 2020

Følgende ytelsesforbedringer er lansert Desember 2020. Ytelsesforbedringer OAS Unngå ny innlastning av søknader ved å gå tilbake fra en søknad i barnehageopptaket. Utbedret innlastning av registrert fravær på skole.

17. desember 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert sesember 2020. Forvaltning Barnehage Brevmaler for Godkjenning og avslag av prioriteringssøknader i Forvaltning barnehage: Brevmalen «Godkjenning av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage godkjenner en prioriteringssøknad. Brevmalen utsendes til søker av prioriteringssøknaden og arkiveres. Se veiledning her. Lansert 17.12.2020 Brevmalen «Avslag av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage avslår […]

3. desember 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – November/desember 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert november/desember 2020. Utbedringer og feilrettinger OAS Oppdatering av autentiseringstjenesten: Design er oppdatert ved innlogging og i portalvelgeren. Se oppdateringer i brukeradministrasjonen i oppdatert veiledning for Forvaltning skole her og Forvaltning barnehage her. Årsramme: Visning av årsrammer på arbeidsplanen viser nå korrekt angitt i 60 minutter. SFO-grupper: Feil i SFO-grupper er utbedret. […]

2. desember 2020

Ytelsesforbedringer – Desember 2020

Følgende ytelsesforbedringer er lansert desember 2020. Ytelsesforbedringer OAS Globalt søk: Søkefeltet er optimalisert for å behandle treff raskere. Søket innhenter færre og mer spesifiserte treff basert på oppgitt søk. Sortering gjøres nå basert på likhet mellom søk og treff fremfor alfabetisert, noe som gjør at søkeresultatet du leter etter vil ligge i toppen av søket […]

23. november 2020

Ytelsesforbedringer – November 2020

Følgende ytelsesforbedringer er lansert November 2020. Ytelsesforbedringer OAS Innsjekk/utsjekk barnehage: Raskere innhenting av barn og registrering av status. Innsjekk/utsjekk SFO: Raskere innhenting av barn og registrering av status. Forvaltning OAS – Brukeradministrasjon: Filtrering på enhet og brukerroller før innhenting av brukere samt søkefelt for navn og fødselsnummer etter brukere. Se oppdatert veiledning under Forvaltning skole her og […]

23. november 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – November 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert november 2020. Utbedringer og feilrettinger OAS Innsjekk/utsjekk barnehage: Raskere innhenting av barn og registrering av status. Innsjekk/utsjekk SFO: Raskere innhenting av barn og registrering av status. Forvaltning OAS – Brukeradministrasjon: Filtrering på enhet og brukerroller før innhenting av brukere. Forvaltning OAS – Brukeradministrasjon: Søk på navn og fødselsnummer […]

3. november 2020

Ytelsesforbedringer, ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert Oktober 2020. Utbedringer og feilrettinger OAS Utskrift i vikarhåndtering: Det er nå mulig å ta utskrift ut timeplaner til vikarer direkte fra vikarsettingen under Vikarsatt. Kommentaren som legges ved er også synlig på utskriften. Timeplaner i vikarhåndtering: Timeplaner til aktuelle vikarer er nå synlige i vikarsetting ved klikk […]

28. oktober 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert september 2020. Utbedringer og feilrettinger OAS Publisering av underveisvurdering: Det er nå mulig å publisere underveisvurderinger i foreldreportalen. Se oppdatert veiledning her. Lansert 28.09.2021 Utviklingssamtale: Underveisvurdering er erstattet med Utviklingssamtale på basisgruppekortet. Se veiledning her samt egen case her. Lansert 28.09.2021 Publisering av halvårsvurdering i foreldreportalen: Publisering av halvårsvurdering til foreldre […]

12. oktober 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert oktober 2020. Utbedringer og feilrettinger OAS Utskrift i vikarsetting: Det er nå mulig å ta utskrift ut timeplaner til vikarer direkte fra vikarsettingen under Vikarsatt. Kommentaren som legges ved er også synlig på utskriften. Lansert 14.10.2020 Inaktive ansatte i barnehage: Ansattlisten i barnehage har fått tilført et filter […]

14. august 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – August 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert august 2020. Utbedringer og feilrettinger OAS SFO-opptak: Forbedret ytelse i SFO-opptak. Brevmal barnehage: Brevmalen «Endring av barnehageplass akseptert» fører ikke lenger til feilmelding ved tomt notatfelt. Elevadministrasjon: Inaktive elever er nå synlige i klassegrupper de har vært en del av i skoleår med status «Utgått». Kildedata: Muligheten for […]

16. juni 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert juni 2020. OAS Arkivering av søknad om redusert foreldrebetaling: Arkivering av søknader er nå på plass. Videre kommunikasjon for oppsett kan følges via kundens kontakt for arkivsystem. Lansert 30.06.20 Redigering av vedtak – Redusert foreldrebetaling: Under innstillinger for redusert betaling er det mulig å velge om vedtak skal […]

4. mai 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mai 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mai 2020. OAS Vise plassering av søsken på familiekortet: Nåværende enhet er nå synlig på familiekortet tilhørende barnets søsken i barnehage, skole og SFO. Dersom ingen enhet vises, betyr dette at barnet ikke har noen aktiv plassering i barnehage, skole eller SFO. Lansert 04.05.2020 Forvaltning OAS Nytt flettefelt […]

2. april 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – April 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mai 2020. OAS Datomerking av foreldre: Se veiledning fra familiekort på barnehage her, skole her og SFO her. Lansert 20.04.2020 Kildedata/Låse person/felter for oppdatering fra DSF: Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for brukere med den nye brukerrollen Kildedata – Kommuneforvaltning under Forvaltning OAS. Kildedata gjør det mulig å søke opp alle personer i […]

4. mars 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mars 2020. OAS Sende meldinger med varsel på SMS: Funksjonaliteten vil bli lansert direkte i produksjon for alle kunder som har aktivert SMS, men som ikke har staging-miljø. Kunder med staging-miljø og aktivert SMS må bestille lansering av denne funksjonaliteten i produksjon. Se veiledning for skole her og barnehage her. Lansert […]

18. februar 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert februar 2020. OAS Tilgangsstyring til kommunikasjon Funksjonaliteten ble beskrevet i nyhetsbrev publisert 11.02.20 under Vigilo Info, Drift. Hjelpeartiklene inneholder lik informasjon, men skjermbildene varierer etter hvilken enhet veiledningen er tilpasset. Se veiledning for forvaltning her, for barnehage her, for skole her og SFO her. Det er i tillegg lagt til en validering om […]

15. januar 2020

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert januar 2020 Feilrettinger OAS Fraværsregistrering basisgruppekort: Visning av «uke 1» er rettet til å være en del av året 2020. Lansert 15.01.20 Halvårsvurdering: Feilmeldinger ved registrering av karakterer er nå løst. Lansert 15.01.20 Pedagogisk planlegging: Problemer med scrolle-funksjon ved opprettelse av pedagogiske planer er nå løst. Lansert 15.01.20 […]

20. desember 2019

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert desember 2019. Skole Varsel ved utskrift ved kode 6 og 7 Ved utskrift av rapporter og klasselister som inneholder taushetsbelagt informasjon på skole, vil leder bli varslet om dette. Se veiledning for skole her. Lansert 20.12.2019 Vurdering – Administrering av vurderingsfrister Som Leder Skole er det mulig å åpne og stenge […]

18. november 2019

Ny funksjonalitet og utbedringer – November 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert november 2019. OAS Ansettelsesforhold i felles HR-tjeneste Det er nå mulig via API’er å hente inn og vedlikeholde person- og ansatt-informasjon via kundens HR-system. Foreløpig er det personalia og ansattopplysninger som håndteres via dette API’et, mens det i denne versjonen ikke er støtte for vedlikehold av stillingsinformasjon. Lansert […]

24. oktober 2019

Ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert oktober 2019. OAS Velg enhet som skal inngå i fakturagrunnlag På forvaltningsnivå under økonomiinnstillinger er det lagt til «Enhetsinnstillinger» som styrer hvilke enheter som skal inngå i beregning av fakturagrunnlag. Det er nå opp til den enkelte kunde å bestemme hvilke barnehager som skal inngå i fakturagrunnlaget, både […]

25. september 2019

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert september 2019. Skole Egendefinerte beskrivelser av de ansattes stillinger i skolen Det er nå mulig å legge til egendefinerte beskrivelser av de ansattes stillinger som vises i kontaktinformasjonen til foresatte. Se mer her. Lansert 27.09.2019 Elevmappe er på plass Dokumenter av ulike filtyper kan lastes opp i elevmappen på […]

12. august 2019

Ny funksjonalitet og utbedringer – August 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert august 2019. OAS Hente organisasjonsdata, klasseinformasjon samt elev- og lærerdata Det er nå åpnet tilgang for å hente ut organisasjonsdata, klasseinformasjon og elev- og lærerdata via API. Formatet er basert på den åpne standarden IMS OneRoster API. Lansert 17.07.2019 Integrasjon mot Documaster er på plass Vi har verifisert […]

16. juni 2019

Ny funksjonalitet og utbedringer – April, Mai og Juni 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert April, Mai og Juni 2019. OAS Visma Adapter Vigilo har nå fått testet og verifisert «Visma Adapter» for fakturagrunnlag. Fornyet Hjelpesenter Hjelpesenteret har fått nytt design og skiller nå mellom enhets- og forvaltningsnivå. Veiledende artikler ligger nå under tydelige kategorier som samsvarer med hovedmenyen i løsningen Vigilo. Merk […]

16. mars 2019

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar, Februar og Mars 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert januar, februar og mars 2021. OAS Forbedret meldingsfunksjonalitet Se og ha til gang til sine egne meldinger i ansatt- og foresattportal Meldinger med stort volum Man kan nå sende og motta meldinger med stort volum. Merk: Jo større melding, jo lenger lastetid. Foresatte kan sende melding til skole-/barnehageledere, lærere […]

16. desember 2018

Ny funksjonalitet og utbedringer – 2018

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert i 2018. Endringslogg aktivert for allergi Du vil nå kunne se hvem som har redigert/oppdatert en allergi på barnets profil og når. Lenke til «Hva er nytt?» i løsningen En lenke til denne nettsiden er nå lagt inn i løsningen. Meldinger sorteres på dato og status som arkivert […]