Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2022

Følgende utbedringer og feilrettinger av funksjonalitet er lansert direkte i kunders test-, staging– og produksjonsmiljø:

 • Internmerknad på barnehagesøknaden: Internmerknad er nå tilgjengelig på barnehagesøknaden. Brukere med rollen Barnehage – Kommuneforvaltning kan se og redigere merknaden. Merknaden vil også være synlig for brukere med rollen Barnehage – Leder og Barnehage (Ekstern) – Administrator.
 • Kommunikasjon med foreldre til elever knyttet til forhåndsregistrert skoleår: Foreldre til elever med klassetilhørighet i forhåndsregistrert skoleår kan nå kun motta og svare på meldinger opprettet av skoleleder via foreldreportalen. Forbedringen vil være implementert i neste versjon av appene som tilgjengeliggjøres innen kort tid.
 • Forbedring av fritekstfelt i foreldreportalen: Fritekstfeltet knyttet til registrering av fravær for barnehage og SFO har tidligere vært obligatorisk. Dette er nå endret til å være valgfritt.
 • Utbedringer knyttet til UU for foreldre i web-portal: Gjennomgående utbedringer av universell utforming iht. WCAG krav.
 • Deaktivering av tilgang til kommunikasjon for foreldre til elever som har fullført 10. klasse: Det er lagt til en ny trigger for automatisk deaktivering av kommunikasjon for foreldre. Denne nye triggeren er/skjer når skoleleder endrer fra forhåndsregistrert skoleår til nåværende skoleår. Samtlige foreldre til 10. klasse elever i skoleåret som utgår får deaktivert sin tilgang til kommunikasjon (rød konvolutt). Det er også lagt til et nytt varsel når skoleår endres fra forhåndsregistrert til nåværende.
 • Arkivering av inngående korrespondanse SFO: Følgende dokumenter genereres nå som PDF, sendes til arkiv og vil vises i listen «Arkiverte dokumenter»:
  • Søknad om SFO-plass
  • Søknad om endring av SFO-plass
  • Oppsigelse av SFO-plass
  • Godtatt tilbud om SFO-plass
  • Avslått tilbud om SFO-plass
 • Ytelsesforbedring Skole: Ytelsesforbedring knyttet til elevadministrasjonen i skole er implementert.