Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 13. januar 2022:

 • Internmerknad på barnehagesøknaden: Internmerknad er nå tilgjengelig på barnehagesøknaden. Brukere med rollen Barnehage – Kommuneforvaltning kan se og redigere merknaden. Merknaden vil også være synlig for brukere med rollen Barnehage – Leder og Barnehage (Ekstern) – Administrator.
 • Kommunikasjon med foreldre til elever knyttet til forhåndsregistrert skoleår: Foreldre til elever med klassetilhørighet i forhåndsregistrert skoleår kan nå kun motta og svare på meldinger opprettet av skoleleder via foreldreportalen. Forbedringen vil være implementert i neste versjon av appene som tilgjengeliggjøres innen kort tid.
 • Forbedring av fritekstfelt i foreldreportalen: Fritekstfeltet knyttet til registrering av fravær for barnehage og SFO har tidligere vært obligatorisk. Dette er nå endret til å være valgfritt.
 • Utbedringer knyttet til UU for foreldre i web-portal: Gjennomgående utbedringer av universell utforming iht. WCAG krav.
 • Deaktivering av tilgang til kommunikasjon for foreldre til elever som har fullført 10. klasse: Det er lagt til en ny trigger for automatisk deaktivering av kommunikasjon for foreldre. Denne nye triggeren er/skjer når skoleleder endrer fra forhåndsregistrert skoleår til nåværende skoleår. Samtlige foreldre til 10. klasse elever i skoleåret som utgår får deaktivert sin tilgang til kommunikasjon (rød konvolutt). Det er også lagt til et nytt varsel når skoleår endres fra forhåndsregistrert til nåværende.
 • Arkivering av inngående korrespondanse SFO: Følgende dokumenter genereres nå som PDF, sendes til arkiv og vil vises i listen «Arkiverte dokumenter»:
  • Søknad om SFO-plass
  • Søknad om endring av SFO-plass
  • Oppsigelse av SFO-plass
  • Godtatt tilbud om SFO-plass
  • Avslått tilbud om SFO-plass
 • Ytelsesforbedring Skole: Ytelsesforbedring knyttet til elevadministrasjonen i skole er implementert.

 

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 25. januar 2022:

 • Hendelsesbasert varsling: Ved endring av tilgang til kommunikasjon rundt et barn genereres et nytt varsel i varslingssenteret i topplinjen. Gjelder for følgende roller:
  • Barnehage – Leder
  • Skole – Leder
  • SFO – Leder
  • Kildedata – Kommuneforvaltning

Brukere med rollen leder vil motta varsler knyttet til sin enhet. Brukere med rollen “Kildedata – Kommuneforvaltning” vil motta varslinger knyttet til alle barn i tenanten. Hendelsene registreres også i en kommunikasjonslogg som personer med overnevnte tilknytninger/roller har tilgang til. Hendelsene/varslingene kan kvitteres ut av personene som mottar varselet. Varselet oppdateres ved endring. Funksjonaliteten bidrar til bedre oversikt og raskere håndtering av personer som får deaktivert/aktivert tilgang til kommunikasjon. Se veiledninger for hendelsesbasert varsling her:

Følgende utbedringer og feilrettinger av funksjonalitet er lansert direkte i kunders test-, staging– og produksjonsmiljø:

 • Opprettelse av ny enhet: For å legge til en ny enhet (barnehage eller skole) må en nå benytte enhetenes organisasjonsnummer. Muligheten for å benytte NBR/NSR-ID er fjernet. Se oppdatert hjelpeartikkel for barnehage og skole.
 • Enhetsinformasjon på skole: Feltet PAS har endret navn til Kortnavn. Informasjon om NBR/NSR-ID og GSI-ID er fjernet fra enhetskortet på skole. Metadata-feltene nationalRegisterId og gsiId for ORG er ikke lengre i bruk. Oppdatert dokumentasjon ligger her.
 • Søknadsinnstillinger for barnehageopptak: Grensesnittet for å opprette startdatoer i søknadsinnstillinger er nå utbedret.
 • Sletting av klasser: Skoleleder kan nå slette klasser med status “Ikke i bruk”.
 • Utbedringer knyttet til foreldreportalen:
  • Datofilteret i Siste nytt og Meldinger har fått nytt design
  • Valg av barn er endret til en navigeringsmeny og aktivert barn leses nå opp av skjermleser
  • Aktivert menypunkt leses nå opp av skjermleser
 • Ytelsesforbedring i meldinger: Ytelsesforbedring knyttet til oppdateringer av deltakere i en meldingstråd er implementert.
 • Automatisk re-sending til SvarUT: Det er implementert støtte for automatisk re-sending til SvarUT på brev som får status “Ikke levert” på grunn av ustabilitet/nedetid i KS Fiks.