Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 13. januar 2022:

Internmerknad på barnehagesøknaden:

Internmerknad er nå tilgjengelig på barnehagesøknaden. Brukere med rollen Barnehage – Kommuneforvaltning kan se og redigere merknaden. Merknaden vil også være synlig for brukere med rollen Barnehage – Leder og Barnehage (Ekstern) – Administrator.

Kommunikasjon med foreldre til elever knyttet til forhåndsregistrert skoleår:

Foreldre til elever med klassetilhørighet i forhåndsregistrert skoleår kan nå kun motta og svare på meldinger opprettet av skoleleder via foreldreportalen. Forbedringen vil være implementert i neste versjon av appene som tilgjengeliggjøres innen kort tid.

Forbedring av fritekstfelt i foreldreportalen:

Fritekstfeltet knyttet til registrering av fravær for barnehage og SFO har tidligere vært obligatorisk. Dette er nå endret til å være valgfritt.

Utbedringer knyttet til UU for foreldre i web-portal:

Gjennomgående utbedringer av universell utforming iht. WCAG krav.

Deaktivering av tilgang til kommunikasjon for foreldre til elever som har fullført 10. klasse:

Det er lagt til en ny trigger for automatisk deaktivering av kommunikasjon for foreldre. Denne nye triggeren er/skjer når skoleleder endrer fra forhåndsregistrert skoleår til nåværende skoleår. Samtlige foreldre til 10. klasse elever i skoleåret som utgår får deaktivert sin tilgang til kommunikasjon (rød konvolutt). Det er også lagt til et nytt varsel når skoleår endres fra forhåndsregistrert til nåværende.

Arkivering av inngående korrespondanse SFO:

Følgende dokumenter genereres nå som PDF, sendes til arkiv og vil vises i listen «Arkiverte dokumenter»:

 • Søknad om SFO-plass
 • Søknad om endring av SFO-plass
 • Oppsigelse av SFO-plass
 • Godtatt tilbud om SFO-plass
 • Avslått tilbud om SFO-plass

Ytelsesforbedring Skole:

Ytelsesforbedring knyttet til elevadministrasjonen i skole er implementert.

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 25. januar 2022:

Hendelsesbasert varsling:

Ved endring av tilgang til kommunikasjon rundt et barn genereres et nytt varsel i varslingssenteret i topplinjen. Gjelder for følgende roller:

 • Barnehage – Leder
 • Skole – Leder
 • SFO – Leder
 • Kildedata – Kommuneforvaltning

Brukere med rollen leder vil motta varsler knyttet til sin enhet. Brukere med rollen “Kildedata – Kommuneforvaltning” vil motta varslinger knyttet til alle barn i tenanten. Hendelsene registreres også i en kommunikasjonslogg som personer med overnevnte tilknytninger/roller har tilgang til. Hendelsene/varslingene kan kvitteres ut av personene som mottar varselet. Varselet oppdateres ved endring. Funksjonaliteten bidrar til bedre oversikt og raskere håndtering av personer som får deaktivert/aktivert tilgang til kommunikasjon. Se veiledninger for hendelsesbasert varsling her:

Følgende utbedringer og feilrettinger av funksjonalitet er lansert direkte i kunders test-, staging- og produksjonsmiljø:

Opprettelse av ny enhet:

For å legge til en ny enhet (barnehage eller skole) må en nå benytte enhetenes organisasjonsnummer. Muligheten for å benytte NBR/NSR-ID er fjernet. Se oppdatert hjelpeartikkel for barnehage og skole.

Enhetsinformasjon på skole:

Feltet PAS har endret navn til Kortnavn. Informasjon om NBR/NSR-ID og GSI-ID er fjernet fra enhetskortet på skole. Metadata-feltene nationalRegisterId og gsiId for ORG er ikke lengre i bruk. Oppdatert dokumentasjon ligger her.

Søknadsinnstillinger for barnehageopptak:

Grensesnittet for å opprette startdatoer i søknadsinnstillinger er nå utbedret.

Sletting av klasser:

Skoleleder kan nå slette klasser med status “Ikke i bruk”.

Utbedringer knyttet til foreldreportalen:

 • Datofilteret i Siste nytt og Meldinger har fått nytt design
 • Valg av barn er endret til en navigeringsmeny og aktivert barn leses nå opp av skjermleser
 • Aktivert menypunkt leses nå opp av skjermleser

Ytelsesforbedring i meldinger:

Ytelsesforbedring knyttet til oppdateringer av deltakere i en meldingstråd er implementert.

Automatisk re-sending til SvarUT:

Det er implementert støtte for automatisk re-sending til SvarUT på brev som får status “Ikke levert” på grunn av ustabilitet/nedetid i KS Fiks.