Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert juni 2020.

OAS

Arkivering av søknad om redusert foreldrebetaling:

Arkivering av søknader er nå på plass. Videre kommunikasjon for oppsett kan følges via kundens kontakt for arkivsystem. Lansert 30.06.20

Redigering av vedtak – Redusert foreldrebetaling:

Under innstillinger for redusert betaling er det mulig å velge om vedtak skal kunne redigeres etter at disse er ferdig behandlet. Se veiledning her. Lansert 30.06.20

Splitt av søknader under saksbehandling – Redusert foreldrebetaling:

Under innstillinger for redusert betaling er det mulig å velge om søknader skal behandles enkeltvis per barn eller om disse skal behandles samlet. Se veiledning for innstillinger her og oppdatert veiledning for behandling av søknader her. Lansert 30.06.20

Utbedringer OAS

Fakturaberegning:

Feil i fakturaberegning for SFO i «Fullpris-basert kalkulering» er nå rettet slik at denne tar hensyn til plassprosenten i fakturaberegning for redusert oppholdsbetaling. Beløpene som vises i vedtaket og beløpene som kommer på fakturagrunnlaget skal nå samsvare. Lansert 30.06.20

Kildedata:

 • Brukere uten kommuneadministrator rolle får ikke nå endre/slette info i kildedata dersom brukeren er innehaver av rollen «Kildedata». Lansert 30.06.20
 • Standpunktkarakterer registrert for 8. og 9. trinn omgjøres til terminkarakterer ved registrering av standpunkt på 10. trinn i samme fag. Lansert 05.06.20
 • Det er lagt til en sperre for å registrere standpunktkarakter på et lavere trinn i fag hvor det allerede er registrert standpunktkarakter på et høyere trinn. Lansert 05.06.20
 • Det er mulig å registrere karakterer for elever som tilhører flere utdanningsløp innenfor aktuelt skoleår. Lansert 05.06.20
 • Det er nå mulig å redigere karakterer som ved en feil er registrert som standpunktkarakterer på vitnemål. Lansert 05.06.20
 • Det er nå mulig å slette karakterer som ved en feil er registrert som standpunktkarakterer på vitnemål. Lansert 05.06.20
 • Ved utskrift av vitnemål for hel klasse vil man nå få opplyst i feilmeldingen hvilke(n) elev(er) som eventuelt har feil ved sitt vitnemål. Lansert 05.06.20
 • Hjelpeteksten for søknadsprosessen om redusert foreldrebetaling i foreldreportalen er oppdatert. Se veiledning her. Lansert 05.06.20
 • Jamfør forskrift til Opplæringsloven §23-5 og den nye vitnemålsmerknaden VMM39 fra udir, har Vigilo laget en egen hjelpeartikkel til hjelp i arbeidet med årets vitnemål for grunnskolen, Se veiledning her. Lansert 05.06.20

Forvaltning OAS

Endret beregningsmodell for redusert oppholdsbetaling:

Det er nå mulig å velge en ny innstilling for hvordan beregningen for redusert oppholdsbetaling ved deltidsplasser tar utgangspunkt i en «plassandel av fulltidsplass». Se veiledning for barnehage her og SFO her. Lansert 22.06.20

Rapport – Søknad om redusert betaling:

Se veiledning for barnehage her og SFO her. Lansert 22.06.20

Skole

Arkivering av vitnemål:

Arkivering av vitnemål er nå på plass. Videre kommunikasjon for oppsett kan følges via kundens kontakt for arkivsystem. Lansert 30.06.20

Globalt søk skole:

Det er nå mulig å søke opp foreldre og aktive elever på forvaltning og enhet ved hjelp av fornavn, etternavn og fødselsnummer. Elever uten aktiv skoleplass vil ikke være synlige i søk, men vil likevel være tilgjengelige under foresatt-relasjoner ved søk på foreldre – vist uten skoletilhørighet. For å benytte søkefeltet må det klikkes på «søk» før aktuelle resultater er synlige. Under forvaltning skole vil brukere med forvaltningsrolle ha tilgang til alle foreldre og aktive elever i kommunen. Under aktuell skole vil brukere med lederrolle få tilgang til å søke opp aktive elever ved aktuell enhet samt at brukere med ansattrolle vil få tilgang til å søke på aktive elever den ansatte har tilgang til via timeplan eller som kontaktlærer. Lansert 30.06.20

Filtrering i rapporter:

Det er nå mulig å filtrere på enhet og skoleår i rapportene elevrapport og kontaktrapport skole ved å benytte nedtrekkmenyen igjen. Lansert 22.06.20

Vurdering:

 • Det er ikke lenger mulig å gi vurderingen «Ikke deltatt – ID» som karakter i utdanningsvalg. Lansert 22.06.20
 • Økt hastighet tilknyttet registrering av vurderinger Lansert 22.06.20

Beskjeftigelsesdetaljer på arbeidsplanen er oppdatert:

Visning av årsramme og beskjeftigelse som tidligere vist i 45 min vises nå i 60 minutter. Begrepet «Beskjeftigelse» er endret til «Stillingsinnhold» under arbeidsplan. Se oppdatert veiledning her. Lansert 16.06.20

SFO

Globalt søk SFO:

Det er nå mulig å søke opp foreldre og barn på forvaltning og enhet ved hjelp av fornavn, etternavn og fødselsnummer. Foresatt-relasjoner vises ved søk på foreldre. For å benytte søkefeltet må det klikkes på «søk» før aktuelle resultater er synlige. Under forvaltning SFO vil brukere med forvaltningsrolle ha tilgang til alle foreldre og SFO-barn i kommunen. Under aktuell SFO vil brukere med lederrolle og ansattrolle få tilgang til å søke opp barn ved aktuell enhet. Brukere med rollen «begrenset tilgang» vil ikke få mulighet til å benytte søkefeltet. Lansert 30.06.20

Rapport – Fakturahistorikk:

Rapporten viser en detaljert oversikt over fakturahistorikk knyttet til en fakturaperiode og enhet. Se veiledning for forvaltning barnehage her og forvaltning SFO her. Lansert 30.06.20

Notat/hentemelding SFO:

Ansatt og Leder kan nå opprette notater og hentemeldinger på barn i Innsjekk/utsjekk. Se veiledning her. Lansert 16.06.20

Sletting av søknad om SFO-plass:

Det er nå mulig å slette søknader under SFO-opptak som er under behandling. Se oppdatert veiledning for forvaltning her og for SFO-enhet her. Lansert 16.06.20

Barnehage

Rapport – Fakturahistorikk:

Rapporten viser en detaljert oversikt over fakturahistorikk knyttet til en fakturaperiode og enhet. Se veiledning for forvaltning barnehage her og forvaltning SFO her. Lansert 30.06.20

Globalt søkefelt:

Søkefeltet i barnehage og forvaltning barnehage inkluderer nå muligheten for å søke på fødselsnummer samt fornavn + etternavn på barn. Lansert 16.06.20

Kontaktrapport for private barnehager:

Rollen ekstern leder har nå tilgang til kontaktrapporten. Lansert 16.06.20

Notat/hentemelding for barnehage:

Ansatt og Leder kan nå opprette notater og hentemeldinger på barn i Innsjekk/utsjekk. Se veiledning her. Lansert 16.06.20

Barnehageopptak

Validering av fødselsnummer:

Løsningen validerer fødselsnummer i barnehageopptaket basert på modulusprinsippet ved registrering av nye søknader. På denne måten reduseres feilregistreringer i løsningen. Brukere med forvaltningsrolle kan velge å overstyre valideringen og legge til barn og foreldre med fiktivt fødselsnummer. Foreldre forholder seg kun til valideringen, og vil ikke få muligheten til å opprette en søknad dersom valideringen viser at et ugyldig fødselsnummer blir forsøkt registrert. Se veiledning for registrering av søknader på forvaltning her og oppdatert veiledning til foreldre i søkeportalen her. Lansert 16.06.20