Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 30. mars 2023:

 • Ikoner SFO: Størrelse på ikoner knyttet til status Innsjekk/utsjekk, Meldinger og Barnets kort er nå utbedret.
 • Send påminnelse i barnehageopptaket: Ved bruk av filter vil det nå kun sendes ut påminnelse til merkede søknader.
 • Notat Barnehage og SFO: Det er nå mulig å korrigere teksten når en oppretter et notat fra en melding fra mobil og nettbrett.
 • Innsjekk/utsjekk SFO:
  • Valgt filtrering vil være gjeldende for innlogget bruker frem til filteret manuelt endres.
  • Det er nå mulig å lese notater under menypunktet Innsjekk/Utsjekk via mobil igjen. Notatene vises med gult ikon i kolonnen «Notat» samt en teller som viser antall notat. Se hjelpeartikkel her.
 • Personregister elever/Elevadministrasjon:
  • Bak knappen for filter er det lagt til visning av antall treff ved valgt filtrering.
  • Elever som ligger i Grunnlagsdata eller Utkast basisgruppe på en enhet viser nå med tildelt enhet i kolonnen «Tildelt skole» i Personregister elever, under fanen Elevliste/skole.
  • Kolonnen «Klassen» i steget utkast basisgruppe i Elevadministrasjon viser nå elevens midlertidige klassetildeling.
 • Oppsigelse SFO: Datofeil ved bruk av innstillingen automatisk kalkulering av oppsigelsesdato er nå utbedret.
 • Arkivering av fravær: Utbedring knyttet til arkivering av fravær for elever med timesfravær over 24 timer.
 • Flyttemelding: Feil ved utsendelse av flyttemelding når eleven får inaktivdato 01.08.xxxx er nå utbedret og flyttemeldingen sendes med korrekt innhold.
 • Fakturainnstillinger Barnehage og SFO: Det er nå lagt til mulighet for å registrere 5 ekstra fakturalinjer i Vigilo: Gratis opphold, Gratis kost, Diverse 1, Diverse 2 og Diverse 3. Forvaltning kan legge inn egen beskrivelse på fakturalinjene og fakturalinjene kommer med i alle aktuelle rapporter.
 • Kommunikasjon Skole:
  • Det er igjen mulig å sende meldinger til elever som har en fremtidig startdato i forhåndsregistrert skoleår.
  • Det er igjen mulig å publisere påmeldinger til elever med en fremtidig startdato.
 • Elevkort: Følgende tekstendringer er gjort på elevkortet:
 • Vikarhåndtering: Fagnavn tilhørende en leksjon, under fanen Vikarbehov og Vikarsatt, er kortet ned slik at redigeringsmulighetene knyttet til leksjonen er synlige uavhengig av lengden på fagnavnet.
 • Foreldreportalen: Vurdering i foreldreportalen er oppdatert med likt design som i elevportalen og tilfredsstiller nå krav til universell utforming.
 • Meldinger og Kunngjøringer: Dersom samtlige mottakere knyttet til et barn velges individuelt i mottakerlisten, i stedet for gruppert, hukes ikke «gruppe» av som tidligere.
 • Underveisvurdering: Mulighet for å laste ned vedlegg fra underveisvurdering fra gruppekort og elevkort er igjen tilgjengelig.
 • Redusert betaling: Forvaltning har nå mulighet til å tilgjengeliggjøre kommende år i søknadsskjema for redusert betaling via innstillinger under Forvaltning OAS. Se hjelpeartikkel her.
 • Universell utforming: Se vedlagt dokument for nærmere beskrivelse.