Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mai 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mai 2021.

Skole

Lærer registrerer eget fravær:

Brukere med rollen “Ansatt – Skole” kan nå registrere ansattfravær ved å benytte flerfunksjonsknappen. Fraværet lagres under Hendelser og kan videre håndteres og vikarsettes av Skoleleder. Dersom fraværet ikke er håndtert, varsles Skoleleder i horisontalmenyen den aktuelle dagen. Se veiledning her.

Utbedringer og feilrettinger Skole – Mai 2021:

Visning av halvårsvurdering på elevkort:

Visningen er forbedret slik at denne nå viser alle grupper en elev er medlem i. Tidligere har denne vist alle grupper generert for trinnet eleven tilhører. Fag som tidligere har vært sortert under kategorien Tilpasset opplæring er etter forbedring sortert sammen med andre fellesfag.

Oppdaterte fagkoder:

Fagene “Engelsk for hørselshemmede” og “Samisk som andrespråk” har fått oppdatert fagkode i samsvar med ny læreplan.

Karakterrapport for alle skoler på forvaltningsnivå:

Uthenting av karakterrapport under Forvaltning skole er forbedret slik at det er mulig å la enhetsfeltet stå tomt for å hente ut rapport for alle enheter. For å hente ut rapporten, må det velges en dato slik at rapporten henter frem alle enheter med et registrert skoleår tilhørende valgt dato.

OAS

Sortering av meldinger:

Alle meldinger, uavhengig av om de er lest eller ulest sorteres etter sist oppdatert dato og klokkeslett. Dette betyr at uleste meldinger ikke lenger blir liggende på toppen av meldingslisten.

Sortering av meldingslisten etter rekkefølge for nyeste/eldste melding. Meldingslisten ligger automatisk sortert med den nyeste meldingen øverst, men ved å klikke på sorteringsikonet over meldingslisten, vil den eldste meldingen innenfor valgt datointervall vises øverst i listen. Ved å klikke på sorteringsikonet på ny vil listen igjen vise den nyeste meldingen øverst.

Filtrering av meldinger:

«Uleste meldinger» og «Leste meldinger» er lagt til som nye filtreringsmuligheter under rødt filter. Ved å benytte filtreringen, vil kun de aktuelle meldingene eller meldingstrådene innenfor det valgte datointervallet fremvises.

Bruk av filteret «Merkede meldinger» vil ikke lenger bli husket for brukeren som har valgt dette filteret i meldingsoversikten. Lagring av filtervalget er endret for å unngå at ansatte ikke får med seg nye meldinger ved å åpne meldingslisten på ny.