Skip to content

API endringer

Updates:

BeskrivelseDatoProduktSist oppdatertSist oppdatert
Rapport om plasserte barn
Rapporten "Plasserte barn" fungerer nå på forvaltningsnivå.
01.04.2019Barnehageopptak01.04.201908.04.2021
Primærskole:
getUser har fått nye metadata for å identifisere hospiteringselever. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.
17.12.2020SkoleVigilo OneRoster16.03.2021
Skoleskyss:
getUser har fått nye metadata for informasjon om rett til skoleskyss. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.
17.11.2020SkoleVigilo OneRoster16.03.2021
Informasjon om eiertype for barnehager og skoler:
getOrgs har fått nye metadata for å kunne skille mellom private og kommunale barnehager, og mellom offentlige og private skoler. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.
12.03.2021OASVigilo OneRoster16.03.2021
Enrollments:
Det har forekommet tilfeller der man forsøker å hente «enrollments» for en enhet/skole, og det noen ganger returneres null elever/ansatte. Det er nå gjort en teknisk endring som skal forhindre at dette kan oppstå.
18.12.2020SkoleVigilo OneRoster18.12.2020
Documaster - journalansvarlig:
Verdien i feltet journalansvarlig settes nå til samme verdi som feltet saksansvarlig ved overføring fra Vigilo til Documaster.
18.12.2020OASDocumaster arkivkjerne18.12.2020
Ansattdato i OneRoster API:
Enkelte kunder benytter data fra Vigilo OneRoster API for å opprette Feide-brukere for barnehage-ansatte. Den 30.10.2020 gjorde Vigilo en endring hvor vi for barnhageansatte legger ut «ansatt fra-dato» og «ansatt til-dato» fra ansattkortet i barnehage i "positions-objektet". Dermed blir det mulig for konsumenter av API’et å identifisere hvorvidt de barnehageansatte har et aktivt arbeidsforhold eller ikke for disse ansatte.
30.10.2020BarnehageVigilo OneRoster23.11.2020
Nye API endepunkter for barnehage
Det er lagt inn nye endepunkter for /Childcares som en utvidelse av OneRoster API. Primærbehovet er å kunne hente ut oversikt over aktive barnehageplasseringer. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation
31.08.2021BarnehageVigilo OneRoster01.09.2021
Nye API endepunkter for SFO
Det er lagt inn nye endepunkter for /afterSchools som en utvidelse av OneRoster API. Primærbehovet er å kunne hente ut oversikt over aktive SFO-plasseringer. Se oppdatert dokumentasjon på Vigilo OneRoster implementation
15.10.2021SFOVigilo OneRoster28.10.2021
Nye API endepunkter for barnehage:
Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for barnehage via Vigilo sitt OneRoster API.
10.11.2021BarnehageVigilo OneRoster10.11.2021
Nye API endepunkter for SFO:
Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for SFO via Vigilo sitt OneRoster API.
10.11.2021SFOVigilo OneRoster10.11.2021
Endring av stillingsdata i OneRoster API
I forbindelse med strukturelle endringer av stillingsinformasjon i Vigilo er det noe flere dataelementer knyttet til stillinger lagt til. Merk også spesielt at status-feltet nå er angitt som «lower-case» (f.eks. «active» mot tidligere «Active»).
Vigilo OneRoster implementation
14.12.2021OASVigilo OneRoster14.12.2021
Nye API endepunkter for skole
Implementert beta-versjoner av endepunkter for timeplan-leksjoner (sessions) og elevfravær (studentAbsences).

Implementert et nytt endepunkt for å hente alle enrollments for en elev (GetEnrollmentsForStudent).

Lagt til et kapittel med «implementation notes» med noen mindre justeringer og presiseringer . Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation
13.01.2022OASVigilo OneRoster13.01.2022
Nye metadata på USER og varsel om fjerning av metadata på ORG endepunkter
Lagt inn referanse i metadata-feltet userIdsMerged til de personID’er som er slettet i forbindelse med duplikathåndtering.

NBR-id og NSR-id utgår fra versjon 3 av de aktuelle Rest-API’er https://www.udir.no/om-udir/data/nxr/. Metadata-feltet nationalRegisterId vil derfor bli fjernet.

Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation
17.01.2022OASVigilo OneRoster17.01.2022