×

Tilgjengelighet

Hold Ctrl eller CMD-tasten nede og trykk + for å forstørre eller - for å forminske

API endringer

Oppdateringer:

BeskrivelseDatoProduktAPISist oppdatert
Feltet «firstLangauge» i OneRoster API henter ut morsmålskode:
Kodeverket endres fra ISO 639-1 (tobokstav-koder) til den langt mer omfattende språklista ISO 639-3 (trebokstav-koder).

Konsekvensen med endringen vil kunne være at ved uthenting av persondata, vil ev. data for «firstLanguage» være endret fra f.eks. verdi UR til verdi URD for Urdu, eller fra verdi NB til verdi NOB for Norwegian bokmål.

Merk at kodene knyttet til målform (formOfWrittenNorwegian) IKKE påvirkes av denne omleggingen.
12.04.2021OASVigilo OneRoster08.04.2021
Primærskole:
getUser har fått nye metadata for å identifisere hospiteringselever. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.
17.12.2020SkoleVigilo OneRoster16.03.2021
Skoleskyss:
getUser har fått nye metadata for informasjon om rett til skoleskyss. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.
17.11.2020SkoleVigilo OneRoster16.03.2021
Informasjon om eiertype for barnehager og skoler:
getOrgs har fått nye metadata for å kunne skille mellom private og kommunale barnehager, og mellom offentlige og private skoler. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.
12.03.2021OASVigilo OneRoster16.03.2021
Enrollments:
Det har forekommet tilfeller der man forsøker å hente «enrollments» for en enhet/skole, og det noen ganger returneres null elever/ansatte. Det er nå gjort en teknisk endring som skal forhindre at dette kan oppstå.
18.12.2020SkoleVigilo OneRoster18.12.2020
Documaster - journalansvarlig:
Verdien i feltet journalansvarlig settes nå til samme verdi som feltet saksansvarlig ved overføring fra Vigilo til Documaster.
18.12.2020OASDocumaster arkivkjerne18.12.2020
Ansattdato i OneRoster API:
Enkelte kunder benytter data fra Vigilo OneRoster API for å opprette Feide-brukere for barnehage-ansatte. Den 30.10.2020 gjorde Vigilo en endring hvor vi for barnhageansatte legger ut «ansatt fra-dato» og «ansatt til-dato» fra ansattkortet i barnehage i "positions-objektet". Dermed blir det mulig for konsumenter av API’et å identifisere hvorvidt de barnehageansatte har et aktivt arbeidsforhold eller ikke for disse ansatte.
30.10.2020BarnehageVigilo OneRoster23.11.2020
Nye API endepunkter for barnehage
Det er lagt inn nye endepunkter for /Childcares som en utvidelse av OneRoster API. Primærbehovet er å kunne hente ut oversikt over aktive barnehageplasseringer. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation
31.08.2021BarnehageVigilo OneRoster01.09.2021