Skip to content

Ytelsesforbedringer, ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert Oktober 2020.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Utskrift i vikarhåndtering:
Det er nå mulig å ta utskrift ut timeplaner til vikarer direkte fra vikarsettingen under Vikarsatt. Kommentaren som legges ved er også synlig på utskriften.

Timeplaner i vikarhåndtering:
Timeplaner til aktuelle vikarer er nå synlige i vikarsetting ved klikk på leksjoner som skal vikarsettes. Timeplanene til vikarene oppdateres også med tildelt vikartime når neste time skal vikarsettes.

Beskjeftigelse for ansatte i skole:
Feil vising av beskjeftigelse i ansattoversikt når en ansatt tildeles en helårsleksjon på enkelte dager i timeplan er nå utbedret. Beskjeftigelsen vises nå identisk i stillingsinnhold og ansattoversikten i timeplan og ansattlisten.

Meldinger i SFO:
Mottatte meldinger i oversikten fremvises nå i riktig rekkefølge.

Elevadministrasjon:
Avgiverskole som skriver kommentar ved flytting av elever vil nå få tilgang til å lese denne på egen enhet, samt at kommentar er synlig for forvaltning skole i elevadministrasjonen dersom elever er flyttet hit.

Visning av barnekort for fremtidige plasseringer:
Det er nå mulig for Barnehage leder og Barnehage (ekstern) administrator å vise barnekort for barn som er importert inn i løsningen eller ved endring av tilbud med oppstart frem i tid.

Rutiner:
Feil ved registrering av rutiner på flere barn samtidig er nå utbedret. Det er nå mulig å registrere samme rutine på flere barn samtidig.

Prioriteringsregler:
Forvaltning barnehage kan nå velge hvilke prioriteringsregler som skal være synlige i søknadsprosessen til enhver tid samt endre rekkefølge på disse. Se oppdatert veiledning her.

Utdaterte rapporter er fjernet:
For å gjøre rapportoversikten på forvaltningsnivå og enhetsnivå mer brukervennlig, har vi fjernet rapporter som er utdaterte/erstattet av nye rapporter.

Følgende rapporter har vært knyttet til gammel løsning for redusert betaling og derfor fjernet: Søknader, Barn, Redusert betaling og Oversikt. Sistnevnte rapport har kun vært tilgjengelig på enhetsnivå.

Rapporten Refusjon er erstattet av Refusjon-og tilskuddsrapport.

Tilbud uten fakturering er erstattet av Faktura-/tilbudsavvik.

Rapportene Barn etter ønske, Søknad om prioritering og Barn med prioritering hentet utdatert data og er fjernet for å unngå feilrapportering.

Redusert betaling:

Foreldre kan nå søke om redusert betaling via undermenyen på et barn, se oppdatert veiledning for barnehage her og SFO her.

E-post sendes ut til søker ved registrering av søknad om redusert betaling i foreldreportalen. E-post sendes ikke ut dersom forvaltning på vegne av foreldre registrerer søknader.

Ved registrering av medsøker er feltene «Morsmål» og «Nasjonalitet» fjernet, feltene “Adresse”, “Postnummer” og “Poststed” er endret til valgfrie felt.

Ved valg av barn hentes informasjon om dagens plassering for
enhet og ev. opphold (plassprosent for barnehage og modell for SFO).

Feltet hvor søker kan informere om husstandens bruttoinntekt beholdes som valgfritt, men informasjon om at det er valgfritt er fjernet.

Medsøker vises nå med informasjon om medsøker i foreldreportalen.

Ved visning av detaljer for søknad om redusert betaling hentes informasjon om start- og sluttdato for vedtak og ev. dato for redigering av vedtak.

 

Ytelsesforbedringer

Innhenting av liste i barnehageopptak.

Innhenting av data i saksbehandling for SFO-opptak ved bruk av datofilter.

Gruppe-uthenting på skole: VIGO, PAS, klasser og faggrupper.