Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert oktober 2019.

OAS

Velg enhet som skal inngå i fakturagrunnlag

På forvaltningsnivå under økonomiinnstillinger er det lagt til «Enhetsinnstillinger» som styrer hvilke enheter som skal inngå i beregning av fakturagrunnlag. Det er nå opp til den enkelte kunde å bestemme hvilke barnehager som skal inngå i fakturagrunnlaget, både kommunale og private.
Se hjelpeartikkel for barnehage her. Se hjelpeartikkel for SFO her. Lansert 17.10.2019

Skole

Oppdatert meldingsfunksjon med søk- og filterfunksjon

Meldingsfunksjonen for skoler har nå fått en utvidet søkefunksjon samt filterfunksjoner. Denne oppdateringen gjør slik at meldingsfunksjonen nå fungerer tilsvarende som i barnehage. Det er nå mulig å filtrere meldinger basert på dato/periode og klasse. Den utvidede søkefunksjonen viser treff på mottaker/avsenders navn, meldingsemne og utdrag av tekst i meldinger. Se nærmere beskrivelse i denne hjelpeartikkelen. Lansert 24.10.2019

Kontaktrapport skole

Kontaktrapporten gjør det mulig for innehavere av rollene Leder Skole og Forvaltning skole å hente ut aktuell kontaktinformasjon om foreldreansvar, elever og tilhørende foresatte. Les mer her. Lansert 17.10.2019

Foresatte i skole kan bekrefte/trekke tilbake samtykke

Foresatte kan nå bekrefte publiserte samtykker, trekke tilbake samtykke samt få en oversikt over status.
Les mer her. Lansert 07.10.2019

Oppdatert elevrapport: Elevdata til GSI og andre rapporter

Elevrapporten gjør det mulig å hente ut aktuell elevdata til GSI eller andre rapporter. Rapporten kan egendefineres ved å filtrere samt velge kolonner. Rapporten kan skrives ut i PDF-format eller lastes ned som CSV-fil.
Les mer her. Lansert 08.10.2019

Opprette VIGO-filer

Man kan nå opprette VIGO-filer. Les mer her. Lansert 09.10.2019

Samtykke er synlig på elevkortet

Samtykker som er opprettet og publisert av Leder Skole, synliggjøres på elevkortet under menypunktet Samtykke. Her kan man se en oversikt over hvilke samtykker som er publisert til aktuell elev samt status på ev. bekreftelse fra foresatte.
Les mer her. Lansert 09.10.2019

SFO

SFO er nå tilgjengelig i løsningen

Det er nå åpnet for SFO i Vigilo. I denne første utgaven kan SFO-år opprettes med tilhørende åpningstider og modeller, barn kan tildeles modeller og man kan få oversikt over hvilke barn som er sjekket inn og ut ved SFO. Det er også mulig å fakturere SFO-plass.
For å opprette SFO-enheter: Les her.. Andre aktuelle hjelpeartikler for SFO per nå ligger tilgjengelig her. Lansert 11.10.2019

Totaloversikt over samtykker i skole

Som Leder Skole vises en totaloversikt over publiserte samtykker med tilhørende status etter at foresatte har sendt inn en bekreftelse. Det er mulig å se status for alle eller enkelte klasser ved å benytte filteret.
Les mer her. Lansert 07.10.2019

Barnehage

Feilrettinger og forbedringer barnehage: Oktober 2019

  • Feilmelding oppstår og innlegg vises ikke i rapporter når mer enn 30 vedlegg er vedlagt. Denne er nå fikset.
  • Nåværende klokkeslett vises som standard i opprettelse av rutine. Lansert 08.10.2019

Foresatte i barnehage kan bekrefte/trekke tilbake samtykke

Foresatte kan nå bekrefte publiserte samtykker, trekke tilbake samtykke samt få en oversikt over status.
Les mer her. Lansert 07.10.2019

Samtykke er synlig på barnets kort

Samtykker som er opprettet og publisert av Leder Barnehage, synliggjøres på barnekortet under menypunktet Samtykke. Her kan man se en oversikt over hvilke samtykker som er publisert til aktuelt barn samt status på ev. bekreftelse fra foresatte.
Les mer her. Lansert 07.10.2019

Samtykker kan opprettes og publiseres i barnehage

Med brukerrollen Leder Barnehage kan samtykker opprettes og publiseres for alle eller utvalgte avdelinger i barnehagen.
Les mer her. Lansert 07.10.2019

Totaloversikt over samtykker i barnehage

Som Leder Barnehage vises en totaloversikt over publiserte samtykker med tilhørende status etter at foresatte har sendt inn en bekreftelse. Det er mulig å se status for alle eller enkelte avdelinger ved å benytte filteret.
Les mer her. Lansert 07.10.2019