Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – August 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert august 2020.

Utbedringer og feilrettinger OAS

SFO-opptak:
Forbedret ytelse i SFO-opptak.

Brevmal barnehage:
Brevmalen «Endring av barnehageplass akseptert» fører ikke lenger til feilmelding ved tomt notatfelt.

Elevadministrasjon:
Inaktive elever er nå synlige i klassegrupper de har vært en del av i skoleår med status “Utgått”.

Kildedata:
Muligheten for å overstyre standard prioritering for e-post og telefonnummer i Kildedata er inntil videre deaktivert. Dersom foreldre, ansatte og elever over 16 år aktivt har valgt å ha kontaktopplysningene sine registrert i KRR, vil disse opplysningene være verdiene som vises for e-post og telefonnummer i Vigilo. Dersom brukere ikke har registrert/bekreftet opplysninger i KRR, vil verdien som er angitt lokalt være den som vises og benyttes ved utsendelse i Vigilo. Se oppdatert hjelpeartikkel her.

Søknad om redusert betaling på SFO:
Ved å benytte innstillingen «Synlig etter akseptert tilbud» under «Innstillinger for redusert betaling» på Forvaltning OAS, vil det nå være mulig for foreldre å søke om redusert foreldrebetaling i foreldreportalen også for barn med aktiv SFO-plass. Tidligere var denne kun synlig for foreldre med barn som hadde aktiv plass i barnehage. Se oppdatert veiledning for forvaltning barnehage her og forvaltning SFO her.

Feide-pålogging i Chrome:
Pålogging ved hjelp av Feide ved bruk av Chrome skal nå fungere som forventet for alle versjoner av Chrome.

Turnus:
Enkelte brukere har opplevd feil ved endring av turnus for reduserte plasser. Dette er nå rettet slik at ved endring av turnus vil dette gjenspeiles i innsjekk/utsjekk.

Oppdatering av barnehager:
Ved oppdatering av barnehager mot NBR opplevde noen kunder at de mistet informasjonen i kolonnene Type (Type av eierskap) og Barnehageeier (Eier). Denne feilen er nå rettet opp.

Brevmal:
«#bekreftelse på husstandens samlede bruttoinntekt» er lagt til i brevmalen «Avslag på søknad om redusert betaling» på Forvaltning barnehage.

Arkiverte dokumenter:
Feilmeldingen som dukket opp ved visning av arkiverte dokumenter på skole er nå løst.

Difi-krr-copy:
Tidligere kjørte Vigilo en ukentlig henting av data fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Disse dataene blir lagret i Vigilo for visning i rapporter og klasselister samt for 3.parters henting via Vigilo sitt API. Dette er data som vises som datakilde “Difi-krr-copy” i Kildedata under Forvaltning OAS. Vi har nå endret intervallet til daglig uthenting. Uthentingen foregår fra kl. 21:00 til 00:00, hvilket betyr at datahenting etter midnatt vil ha ferske data hver dag.

Morsmål – språk:
Under kontakt- og brukerinformasjon/Personalia på elev- og barnekort samt foreldrekort og ansattkort er det nå mulig å velge «other» for «annet» som valg av morsmål i nedtrekkslisten.

Visning av timeplaner på personkort:
Alle påvirkede timeplaner oppdateres på ansattkort og elevkort med riktig ansatt når en leksjon vikarsettes.

Fraværsregistrering:
Vikarer med tildelte leksjoner fra vikarsetting kan nå føre fravær for elever i disse leksjonene fra dagens timeplanen under oppslagstavle for ansatte.

Helseinformasjon i App:
Ved oppdatering av helseinformasjon om barn i appen, sendes ikke push-varsling til medforelder.