Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – August 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert august 2019.

OAS

Hente organisasjonsdata, klasseinformasjon samt elev- og lærerdata

Det er nå åpnet tilgang for å hente ut organisasjonsdata, klasseinformasjon og elev- og lærerdata via API. Formatet er basert på den åpne standarden IMS OneRoster API. Lansert 17.07.2019

Integrasjon mot Documaster er på plass

Vi har verifisert arkivintegrasjon med Documaster. Lansert 20.05.2019

Integrasjon mot ePhorte er på plass

Vigilo har verifisert integrasjon mot ePhortes arkivsystem. Lansert 05.08.2019

Integrasjon mot Public 360 er på plass

Vigilo har verifisert integrasjon mot Public 360s arkivsystem.

Skole

Overføring av elever til PAS

Det er nå mulig å melde elever opp til nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver. Se mer her. Lansert 16.08.2021

Oppdatert rolletilgang for Ansatt Skole

Rolletilganger i skole skiller mellom “Leder Skole” og “Ansatt Skole”. “Ansatt skole” har nå lesetilgang til seg selv, det de er knyttet opp mot gjennom timeplanen/grupper og har tilgang til skolens timeplaner. Se mer på “Hjem-bildet” i løsningen. Lansert 09.08.2021

Skrive ut elevlister fra gruppe

Det er nå mulig å skrive ut ulike elevlister fra grupper i skole. Se mer her. Lansert 12.08.2021

Barnehage

Ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk som pålogging via iOS-app

iOS støtter fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning som pålogging for foresatte i appen Vigilo. Lansert 12.08.2021

Bruker med begrenset tilgang

I Vigilo er det mulig å tildele/tilegne en bruker som har begrenset tilgang til informasjon og opplysninger. Dette gir enhetene mulighet til å ha en bruker som kun kan registrere inn- og utsjekk i barnehagen samt foreta eventuell fraværsregistrering. Les mer her. Lansert 05.08.2021

Fingeravtrykk som pålogging via Android

Android støtter fingeravtrykk som pålogging for foresatte i appen Vigilo. Lansert 12.08.2021

Legge til flere barnehager per valg

I forbindelse med registrering av barnehagesøknader på forvaltningsnivå er det nå mulig å legge til flere barnehager per valg, eksempelvis tre førstevalg. Dette er først og fremst aktuelt ved registrering av søknader til barnehager som inngår i barnehagegrupper. Lansert 05.08.2021