Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 4. oktober 2022:

  • Oversikt over SFO-modeller: Ny rapport med oversikt over aktive og inaktive SFO-modeller er lagt til under menypunktet Rapporter på forvaltningsnivå. Rapporten er tilgjengelig for brukere med rollen «SFO – Kommuneforvaltning». På enhetsnivå under menypunktet Økonomi -> SFO-modeller er det lagt til nye kolonner for Plass %, Timer per uke og Status.
  • Innsjekk/Utsjekk SFO: Ved filtrering på grupper i innsjekk/utsjekk viser nå statusfiltrene korrekt antall.

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 19. oktober 2022:

  • Personregister elever og Elevadministrasjon:
    • Feil ved sortering av æ, ø og å i flere kolonner i Personregister elever og Elevadministrasjonen er nå utbedret.
    • Elever som ligger i fanen Utkast basisgruppe i Elevadministrasjonen kan nå flyttes til annen skole, både fra enhet- og forvaltningsnivå.