Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – November 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert november 2021:

Personregisterrapport:

Personregisterrapporten henter samtlige personer som er registrert i kundens miljø og er den mest omfattende rapporten i Vigilo, både med tanke på omfang av personer, men også tilgjengelig informasjon om hver enkelt person. Rapporten kan hentes ut på forvaltningsnivå av brukere med rollen «Kildedata-Kommuneforvaltning». Rapporten kan tilpasses ved å filtrere og velge kolonner. Den kan også lastes ned som CSV-fil. Rapporten genereres hver natt klokken 01.00 og er gjeldende i 24 timer før den genereres på nytt. Se veiledning her.

Generering av fakturagrunnlag for en familie:

  • Forvaltning barnehage: Nytt undermenypunkt på barnekortet, «Økonomi» viser alle barnehagebarn med en faktura innen en fakturaperiode for en familie for de med rollen «Barnehage –Kommuneforvaltning». For å få tilgang til fakturainformasjon på tvers av barnehage og SFO er det behov for en ekstra rolletilgang «Økonomi – kommuneforvaltning». Se veiledning her.
  • Forvaltning SFO: Nytt undermenypunkt på barnekortet, «Økonomi» viser alle SFO-barn med en faktura innen en fakturaperiode for en familie for de med rollen «SFO –Kommuneforvaltning». For å få tilgang til fakturainformasjon på tvers av barnehage og SFO er det behov for en ekstra rolletilgang «Økonomi – kommuneforvaltning». Se veiledning her.
  • Ny rolle «Økonomi – kommuneforvaltning». Rollen gir tilgang til en samlet familiefaktura via menypunktet Økonomi på barnekortet, hvor en får opp fakturainformasjon på tvers av barnehage og SFO. Det legges til grunn at brukeren har rollen «Barnehage – Kommuneforvaltning» og/eller «SFO – Kommuneforvaltning» i tillegg.

Utvidet svarfrist for en barnehagesøknad:

Det er nå mulig å utvide svarfristen på et barnehagetilbud før svarfristen er utløpt. Ny dato vil overskrive tidligere utsendt svarfrist. Se veiledning her

Flytt barn mellom to barnehager:

Forvaltningen og ledere kan nåflytte barn mellom enheter en har tilgang til. Se veiledning her

Globale filtre for barnehageopptaket:

Brukere med rollen «Forvaltning barnehage» kan opprette globale filtersett som kan benyttes av enhetene for filtrering i barnehageopptaket.Se veiledning her

Innstilling for inntektsgrense for gratis barnehageplass:

Ny innstilling for inntektsgrense i oppsettet for redusert betaling som muliggjør gratis barnehageplass i gjeldende vedtaksperiode. Se veiledning her

Utvidelse av skjemaverktøy for skole med mulighet for egendefinerte skjema:

  • Skjemaverktøy: I modulen for skjemaverktøy er det mulig å opprette egendefinerte skjema/søknader hvor foreldre kan søke via Foreldreportalen. Foreldre kan søke på vegne av sine barn samlet dersom barna tilhører samme skole. Innstillinger for skjemaverktøy utføres på forvaltningsnivå, mens skoleleder saksbehandler og fatter vedtak. Vedtakene sendes via SvarUt. Søknad og vedtak dokumenteres og arkiveres i løsningen og eksternt arkiv. Se veiledninger for skjemaverktøy her:
  • Dokumenter: Det er opprettet 2 nye brevmaler knyttet til skjemaverktøy hvor vedtaket ikke inneholder tidsrom. Se veiledning her

Utbedringer knyttet til responsivt design for ansatte:

  • Topplinjen i alle ansattportalene har fått nytt universelt design og er gjort responsiv
  • Snarvei til Meldinger er lagt til i topplinjen i ansattportalene for barnehage, skole og SFO. Merk at varsel om ny melding er flyttet fra vertikalmenyen til snarveien i topplinjen
  • Avatar til innlogget bruker er lagt til med følgende funksjoner: Språk, lenke til Hjelpesenteret, lenke til Hva er nytt og Logg ut.
  • Vertikalmenyen i alle ansattportalene har fått nytt design
  • Alle input-felt i løsningen har fått nytt design

Filtrering i brevlisten:

Nytt datofilter med fra-til dato samt filter for Dokumenttype, Status og Enhet er lagt til i brevlisten. Ved å benytte filtreringen vil kun aktuelle dokumenter innenfor valgt filtrering fremvises.

Filtrering på arkivliste:

Nytt datofilter med fra-til dato samt filter for Dokumenttype, Korrespondansetype, Status og Enhet er lagt til i arkivlisten. Ved å benytte filtreringen vil kun aktuelle dokumenter innenfor valgt filtrering fremvises.

Forbedring knyttet til sletting av SFO-år:

Ved sletting av SFO-år med opprykk blir også plasseringer tilknyttet det slettede SFO-året, som tidligere medførte utfordringer med dobbel fakturering, slettet.

Arkiverte dokumenter SFO:

Visning av arkiverte dokumenter er nå tilgjengelig for SFO.

Følgende utbedring er implementert for å forbedre generell ytelse og prosessflyt i løsningen:

Automatisk retry av oppgaver:

Noen oppgaver som genereres i løsningen vil fra tid til annen havne i en prosesskø som manuelt må behandles av utviklere. Automatisk retry av oppgaver sikrer større fullføringsprosent på oppgaver og reduserer behandlingstiden i løsningen. Særlig vil dette gjenspeile seg i at import av persondata fra FREG fullføres hurtigere enn tidligere.

Følgende endepunkt er gjort tilgjengelig for alle kunder via OneRoster APIet til Vigilo:

Nye API endepunkter for barnehage:

Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for barnehage via Vigilo sitt OneRoster API.

Nye API endepunkter for SFO:

Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for SFO via Vigilo sitt OneRoster API.

Oppdatert dokumentasjon ligger her.

 Lansert 10.11.21