Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mars 2021.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Fødselsdato relatert til automatisk beregning av aldersgruppe:
Barn født 01.januar som på grunn av datofeil ble regnet som født 31. desember, og derav regnet for å være en del av aldersgruppen 3-6 fremfor 0-2 er nå utbedret. Lansert 02.03.2021.

Kontaktrapport SFO:
Kolonnen «Har foreldre med kommunikasjon» er lagt til i Kontaktrapporten. Lansert 02.03.2021.