Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert sesember 2020.

Forvaltning Barnehage

Brevmaler for Godkjenning og avslag av prioriteringssøknader i Forvaltning barnehage:

Brevmalen «Godkjenning av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage godkjenner en prioriteringssøknad. Brevmalen utsendes til søker av prioriteringssøknaden og arkiveres. Se veiledning her. Lansert 17.12.2020

Brevmalen «Avslag av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage avslår en prioriteringssøknad. Brevmalen utsendes til søker av prioriteringssøknaden og arkiveres. Se veiledning her Lansert 17.12.2020

Skole

Flyttemelding og Ekstern skole:
Det er nå mulig å sende ut flyttemelding ved overflytting av elever til ny enhet via Elevadministrasjonen. Det er også mulig å plassere elever på «Ekstern skole» dersom elevene ikke flytter til en ny enhet innad i kommunen. Se veiledninger relatert til Flyttemelding og Ekstern skole her:

Lansert 17.12.2020

Inaktivdato ved overflytting av elever:

Det er nå lagt til en mulighet for å kunne nullstille inaktivdato ved overflytting av elever i elevadministrasjonen. Nullstilling av inaktivdato skal kun benyttes ved overflytting til egen skole for kombinerte skoler i overgangen fra 7. trinn til 8. trinn. Lansert 17.12.2020

Utbedringer og feilrettinger OAS

Kollisjonsvarsler i timeplan:

Varsler for kollisjoner er oversatt til valgt språk samt oppdatert til nytt design for dialogvinduer. Lansert 17.12.2020

Elever uten klassetilhørighet:

Elever uten aktiv klassetilhørighet tilhørende valgt skoleår (i menylinjen) er ikke lenger synlige i elevlisten. Kun elever som innenfor et skoleår har hatt tilhørighet til en klasse er synlige under inaktive elever i elevlisten. Lansert 17.12.2020

Følgende rapporter for barnehage er flyttet over til ny rapportmodul:

Fakturering, Søkerliste, Plasserte barn og Plasserte barn med fakturamottaker. Lansert 17.12.2020

Kommentar ved overflytting i Elevadministrasjonen:

Tomme kommentarer genereres ikke lenger etter at en kommentar er slettet før overflytting av elever. Lansert 17.12.2020

Visning av sluttvurdering i foreldreportalen:

Tidligere feil ved visning av enkelte elevers sluttvurdering i foreldreportalen er nå utbedret. Lansert 17.12.2020

Filtrering av rapporter før nedlastning til CSV:

Filtreringer utført i rapporter før nedlastning til CSV følger nå med til CSV-formatet. Lansert 17.12.2020

Redusert betaling:

Feil i søskenmoderasjon ved overlappende betalingsperioder er utbedret. Lansert 17.12.2020

Datofilter i kontaktrapport Barnehage:

Nytt datofilter med fra-til dato for barnehageplass og betalingsperiode er lagt til i kontaktrapporten. Lansert 17.12.2020

Datofilter i kontaktrapport SFO:

Nytt datofilter med fra-til dato for plassering og betalingsperiode er lagt til i kontaktrapporten. Lansert 17.12.2020

Barnehagekapasitet:

Tellingen for barnehagekapasitet er endret for barn som er plassert i aldersgruppen 0-2 år, slik at et barn i denne aldersgruppen opptar 2 plasser når en benytter valget «Total kapasitet» for en barnehage. Tellingen gjenspeiles ut til foresatte i søknadsportalen samt i oversikten over barnehagene på forvaltningsnivå. Lansert 17.12.2020

Søkerinformasjon:

Søker av redusert foreldrebetaling får nå kun returnert navn på søker og ev. medsøker. Tidligere fikk søker også returnert fødselsnummer, adresse, postnummer og poststed. Lansert 17.12.2020

Vigilo App meldingsmottakere:

Visning av mottakere/deltaker i meldinger er nå synlige i en meldingstråd ved å klikke på teller for mottakere oppe til høyre i skjermbildet på en melding. Lansert 17.12.2020