Hopp til innhold

What's new?

Updates:

BeskrivelseDatoProduktSist oppdatert
Rapport om plasserte barn
Rapporten "Plasserte barn" fungerer nå på forvaltningsnivå.
01.04.2019Barnehageopptak01.04.2019
Kontaktliste for foresatte
Foresatte kan nå sende en melding til én eller flere fra en utvalgt kontaktliste.
04.03.2019Foresattportal04.03.2019
Gruppeoversikt på ansattkort
Undermenypunktet "Grupper" viser nå på ansattkortet for videre navigering til ulike typer grupper, (basisgrupper, faggrupper, m.m.).
04.04.2019Skole04.04.2019
Hospiteringselever
Det er nå mulig å legge til hospiteringselever med tilhørighet til andre skoler innad i kommunen. Se artikkel her.
11.06.2019Skole04.07.2019
Registrere rutiner i barnehagen
I barnehageløsningen kan ansatte enkelt registrere rutiner på barna i barnehagen. Les mer her.
07.05.2019Barnehage04.07.2019
Data om bydel i barnehagesøknad
Data om bydel ligger nå inne som en kolonne i søknadsprosessen.
04.12.2018Barnehageopptak04.12.2018
Egendefinere spørsmål i barnehagesøknad
På forvaltningsnivå kan man nå lage egendefinerte spørsmål som stilles de foresatte i søknadsprosessen.
04.12.2018Barnehageopptak04.12.2018
Endring av oppholdsvalg
Foresatte kan selv søke om endring av opphold i barnehagen for sitt barn via nett.
29.11.2018Foresattportal04.12.2018
Fødselsår er med i rapporten "Plasserte barn"
Man kan nå sortere på fødselsår i rapporten "Plasserte barn", da sortering på fødselsår er relevant for beregning av tilskudd og pedagognorm.
04.12.2018Barnehageopptak04.12.2018
Pushvarsel på mobil
Foresatte får nå pushvarsel på mobil ved nye meldinger og innlegg.
29.11.2018Foresattapp04.12.2018
Rapport på venteliste
Man kan nå lage og ta ut en ny rapport som viser antall på ventelister.
04.12.2018Barnehageopptak04.12.2018
Sortere på barnets fødselsdato
BASIL rapportering: Opplysninger om barn i barnehage kan nå sorteres på fødselsdato.
04.12.2018Barnehageopptak04.12.2018
Flere tilbud ved barnehageopptak
Man kan nå bestemme om det skal være mulig for flere barnehager å gi tilbud samtidig.
05.02.2019Barnehageopptak05.02.2019
Flytting av elev mellom skoler/tilbake til forvaltningsnivå
Løsningen støtter nå flytting av elev mellom skoler eller tilbake til forvaltningsnivå i kommunen.
05.02.2019Skole05.02.2019
Oppdatert funksjonalitet for bytting av klasse internt på skolen
Elevadministrasjon er oppdatert med ny funksjonalitet for bytting av klasse internt på skolen.
05.02.2019Skole05.02.2019
Oppdatert funksjonalitet for sletting av klassetilhørighet
Løsningen er oppdatert med ny funksjonalitet for sletting av klassetilhørighet for eleven.
05.02.2019Skole05.02.2019
Redigere barnehagesøknader på forvaltningsnivå
På forvaltningsnivå kan man nå redigere barnehagesøknader, eksempelvis legge til barnehager som foresatte ikke har søkt på.
05.02.2019Barnehageopptak05.02.2019
Statistikk på antall barn med tilbud i ikke søkt barnehage
Det er nå mulig å hente ut statistikk på hvor mange barn som får tilbud i andre barnehager eller andre bydeler enn der de har søkt.
05.02.2019Barnehageopptak05.02.2019
Universell utforming: Opplesing av feilmeldinger
Som bruker av skjermleser, vil man nå få opplest feilmeldinger som oppstår i skjemaelementer.
05.02.2019OAS05.02.2019
Universell utforming: Tastaturnavigasjon ved valg av plasstype
Det er nå mulig å bruke kombinasjonsboksene, med kun tastaturnavigasjon, ved valg av plasstype knyttet til søknad om barnehageplass. Kombinasjonsboksene blir fjernet og erstattet med tekst dersom man kun har ett valg tilgjengelig.
04.02.2019Barnehageopptak05.02.2019
Varselsmerke ved meldinger i foresattportal
Et rødt varselsmerke vises nå på meldingsikonet i venstre meny når det finnes uleste meldinger i foresattportalen.
05.02.2019OAS05.02.2019
Visning av gruppeoversikt er tilpasset
Man kan nå variere antall rader som skal vises i gruppeoversikten samt navigere neste-forrige skjermvisning.
05.02.2019Skole05.02.2019
Feil i oppmøteplan i barnehage
Oppmøteplanen viste ikke korrekt informasjon knyttet til barnets tilbud om barnehageplass. Dette er nå fikset.
04.12.2018Ansattportal05.12.2018
Forbedret allergiskjema
Ansatte i barnehage kan nå oppdatere allergier til et barn selv om det ikke har blitt registrert allergi(er) på barnet tidligere. Dette gjøres via barnets profil som nå har en egen knapp for dette. Løsningen registrerer også hvem som gjør en eventuell endring.
04.12.2018Ansattportal05.12.2018
Forbedret oversikt over barn
Ansatte i barnehage kan nå sortere barnas profilbilder basert på barnets fornavn.
27.11.2018Ansattportal05.12.2018
Forbedret søk i meldinger for ansatte
Ansatte i barnehage kan søke etter barn, foresatt og navn på avdeling ut i fra en kontaktliste samt velge hvilke som skal motta en melding.
27.11.2018Ansattportal05.12.2018
Forbedret visning av barn
Foresattes visning av barn er nå tilnærmet lik i nettportal og i app. Foresatte kan nå velge hvilket av sine barn de ønsker informasjon om (meldinger, innlegg, fravær, allergier osv.) i én visning.
27.11.2018Foresattportal05.12.2018
Logisk forbedring av meldinger til/fra ansatte
Det skal nå være tydeligere hvem avsender og mottaker er i det en melding går til/fra ansatte i skole og barnehage.
04.12.2018Ansattportal05.12.2018
Notifikasjon per e-post ved melding fra ansatt
Ansatte i skole og barnehage kan velge å sende en notifikasjon via e-post som informerer mottaker om at en ny melding er å finne i Vigilo i det en melding sendes ut.
04.12.2018Ansattportal05.12.2018
Rotere profilbilder ved opplasting
Ansatte kan nå rotere sine profilbilder ved opplasting. Brukeren må klikke "Beskjær" for å få muligheten til å rotere profilbildet.
30.01.2019Barnehage06.02.2019
Kontaktliste for skoleledere
Skoleledere kan nå sende en melding til én eller flere fra en utvalgt kontaktliste.
05.03.2019Skole06.03.2019
Alle brev som sendes ut/søknader som mottas havner i oversikten "arkiverte dokumenter"
Les mer om arkiverte dokumenter her.
06.05.2019OAS06.05.2019
Oversikt over sendte brev
Alle brev som sendes ut via elevadministrasjonen havner i oversikten "sendte brev". Les mer om dette her.
04.05.2019Skole06.05.2019
Skolekrets på personkort
Man kan nå se tilknyttet skolekrets på personkortet.
05.12.2018OAS06.12.2018
Beskrivelse til oppholdsprosent i barnehage
Man kan nå legge inn en beskrivelse til oppholdsprosent per barnehage og på forvaltningsnivå.
04.01.2019Barnehageopptak07.01.2019
Bydel vises på barnets kort
Barnets tilknyttede bydel vises nå på barnets kort. Informasjonen kommer fra Fellesdata.
04.01.2019Barnehageopptak07.01.2019
Kontaktlærer kan vise og sende meldinger via elevkortet04.01.2019Skole07.01.2019
Fraværsmelding via app
Foresatt kan nå informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via foresattappen (iOS).
08.02.2019Skole08.02.2019
Varsel ved fraværsmelding via app
Foresatt får nå varsel ved fraværsmelding på sitt barn via foresattappen (iOS).
08.02.2019Skole08.02.2019
Språkkorrigeringer i søknadsportalen
Det har blitt gjort språkkorrigeringer i søknadsportalen. Veiledningstekster har blitt mer konsise og presise, og enkelte begreper har blitt erstattet av mer korrekte begreper.
04.01.2019Barnehageopptak09.01.2019
Barn får innvilget søskenprioritet i flere barnehager
Når en prioriteringssøknad blir innvilget får barnet prioritet i eksempelvis alle tre barnehager det er søkt barnehageplass i, ikke bare i den barnehagen barnet har søsken i.
09.04.2019Barnehageopptak09.04.2019
Endre automatisk svarfrist på tilbudsbrev
Personer på forvaltningsnivå kan nå endre automatisk svarfrist på tilbudsbrev.
09.04.2019Barnehageopptak09.04.2019
Forbedret filter for å få bedre oversikt over søknader om barnehageplass
Styrer/forvaltningsnivå kan nå filtrere barnehagesøknadene etter "Har barnehageplass og "Har ikke barnehageplass". Filteret het tidligere "Har aktiv barnehageplass".
09.04.2019Barnehageopptak09.04.2019
Korrigering av filterfunksjon i timeplan og planleggingsverktøy
Søkefunksjonen i timeplan og planleggingsverktøy skal nå gi søkeresultater allerede etter to tegn i søkefilter.
09.04.2019Skole09.04.2019
Styrer/forvaltningsnivå kan avslutte tilbud/søknader om barnehageplass som ikke er besvart innen fristen09.04.2019Barnehageopptak09.04.2019
Fornyet Hjelpesenter
Hjelpesenteret har fått nytt design og sikter på å være mer oversiktlig ved å skille mellom enhets- og forvaltningsnivå. Veiledende artikler ligger nå under tydelige kategorier som samsvarer med hovedmenyen i løsningen Vigilo. Merk at noen artikler ikke vises før man er logget inn i løsningen. Hjelpesenteret er fordelt slik:
Vigilo Skole
Forvaltning Skole
Forvaltning Barnehage
Vigilo Barnehage
28.06.2019OAS09.07.2019
Universell utforming: Informasjon om den enkelte barnehage
Det er nå mulig å åpne informasjon om en barnehage og legge til og fjerne en barnehage fra søknaden ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse til å legge til og fjerne en barnehage fra søknaden, og åpne opp informasjon om en barnehage.
04.01.2019Barnehageopptak10.01.2019
Universell utforming: Logg inn OAS
Det er nå mulig å velge kommune i innloggingsportalen ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse til å logge inn i Vigilo med riktig tilhørende kommune.
04.01.2019Barnehageopptak10.01.2019
Universell utforming: Omprioritere valg av barnehager
Det er nå mulig å omprioritere valg av barnehager i søknadsportalen ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å omprioritere barnehagevalgene ved søknad til barnehage.
04.01.2019Barnehageopptak10.01.2019
Universell utforming: Velge søknadsmåned
Det er nå mulig å velge søknadsmåned i søknadsportalen ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å velge ønsket søknadsmåned knyttet til barnehagesøknad.
04.01.2019Barnehageopptak10.01.2019
Faglærer kan registrere og redigere elevfravær for sine undervisningsgrupper
Faglærer kan nå ved enkle klikk registrere elevfravær i sine faggrupper, samtidig som en har summeringer for antall til stede og fraværende i hver leksjon. Det skilles mellom dokumentert og ikke-dokumentert fravær. Man kan også redigere fraværslengde innenfor leksjonslenge og intern kommentar.
09.04.2019Skole10.04.2019
Faglærer, kontaktlærer og skoleleder kan registrere og administrere elevfravær
Se mer hvordan dette enkelt kan gjøres ved å klikke på denne lenken.
09.04.2019Skole10.04.2019
Fraværsoversikt på basisgruppekort
Fraværsoversikten på basisgruppekortet viser alt signert elevfravær for basisgruppen. Gir oversikt per termin eller for hele skoleåret summert i timer og dager. I tillegg gir oversikten en summering i de tilfeller skoleleder har innvilget permisjon og fratrekk av fraværsdager.
09.04.2019Skole10.04.2019
Full oversikt over faglærere i enkelte fag
Ved bruk av planleggingsoversikt i planleggingsverktøy får man full oversikt over faglærere i de enkelte fag. Søk opp aktuelle klasser og få oversikt over alle faglærere i klassen.
09.04.2019Skole10.04.2019
Kontaktlærer og skoleleder kan administrere alt elevfravær
Kontaktlærer og skoleleder har oversikt og kan administrere alt registrert/registrere nytt elevfravær for sine elever. Dette inneholder faglæreres registrerte elevfravær og fraværsmeldinger fra foresatte. Man kan også gjøre om timefravær til dagsfravær. Skoleleder kan innvilge permisjon og fratrekk av fraværsdager.
09.04.2019Skole10.04.2019
Signert elevfravær er tilgjengelig på elevkort
I det øyeblikket kontaktlærer (eller skoleleder) har signert et elevfravær er elevfraværet tilgjengelig på elevkortet. Vi skiller dokumentert og ikke-dokumentert elevfravær ved hjelp av fargekoder og tooltips.
09.04.2019Skole10.04.2019
Visning av tildelt ansatt er synlig under planlegging av funksjoner09.04.2019Skole10.04.2019
Universell utforming: Forbedret løsning for omprioritering av barnehagevalg
En forbedret løsning for omprioritering av barnehagevalg er implementert i form av knapper med pil-ikoner som kan brukes for å flytte et valg opp eller ned i prioriteringslisten ved søk av barnehageplass.
11.02.2019Barnehageopptak12.02.2019
Nye gruppelister
Gruppelistene har fått nytt design, ny søke- og, filterfunksjon samt forbedringer knyttet til opprettelse av ulike gruppetyper.
11.12.2018Skole12.12.2018
Nytt basisgruppekort
Basisgruppekort har fått et nytt design med klargjøring for elevfravær, vurdering og anmerkninger for basisgrupper. Mindre korrigeringer er også gjort.
11.12.2018Skole12.12.2018
Velge flere elever ved overføring til skole/basisgrupper
I elevadministrasjonen er det nå mulig å velge flere elever ved overflytting til annen skole eller endring av basisgruppe. Se artikkel om dette her.
07.05.2019Skole13.05.2019
Oppdaterte flettefelt i brevmal for suppleringsopptak
Det er nå opprettet flere flettefelt i brevmal for suppleringsopptak i barnehage. Man kan blant annet automatisk innhente navn på leder i barnehage, telefonnummer og e-postadresse til enhet samt en beskrivelse av oppholdsvalg.
13.03.2019Barnehageopptak14.03.2019
Universell utforming: Hopp til hovedinnhold-funksjon
Det er nå implementert en "hopp til hovedinnhold"-funksjon som gjør det mulig å hoppe over gjentakende informasjon/menyelementer for å komme rett til hovedinnholdet på siden for barnehageopptak. Dette sees på som svært nyttig for tastaturnavigasjon og brukere av skjermlesing.
14.03.2019Barnehageopptak14.03.2019
Barnehagegrupper/administrasjonsbarnehage
Det er nå mulig å opprette barnehagegrupper (administrasjonsbarnehager) i Vigilo.
14.06.2019Barnehage14.06.2019
Brevmalen "Søknad om oppsigelse akseptert" er nå tilgjengelig på enhetsnivå14.06.2019Barnehageopptak14.06.2019
Ikon for allergier
Dersom det er registrert allergier på barnet vil dette markeres ved et ikon på barnets kort i oversiktsbildet. Se artikkel for mer utfyllende informasjon her.
14.06.2019Barnehage14.06.2019
Varsling ved nye rutiner
Foresatte mottar varsling i app dersom det er registrert ny rutine på barnet. Foresatte kan velge om de vil motta varsler eller ikke på rutiner i innstillinger i sin app. Se mer her.
14.06.2019Barnehage14.06.2019
Skoleleder kan sende til og motta melding fra alle elever og ansatte
Skoleleder kan sende til og motta melding fra alle elever og ansatte ved sin enhet. Dette gjelder også gruppemeldinger. Rolleinnehaver kan også se all meldingshistorikk mellom elev og ansatt samt all meldingshistorikk mellom seg og ansatt.

Merk! Det arbeides med å optimalisere tiden det tar å laste samme melding som er sendt til et stort antall brukere.
15.03.2019Skole15.03.2019
Brev knyttet til innskrivingsprosessen sendes fra flere
steder

Det er nå mulig å sende brev knyttet til innskrivingsprosessen fra flere steder i løsningen: Grunnlagsdata, Utkast basisgruppe og Elevliste/basisgruppe.
18.02.2019Skole18.02.2019
Varselmelding ved utdatert nettleser
Brukere med utdaterte nettlesere får nå informasjon om at nettleseren de bruker er utdatert, og en oppfordring om å oppdatere eller skifte nettleser.
18.02.2019OAS18.02.2019
Endringslogg aktivert for allergi
Du vil nå kunne se hvem som har redigert/oppdatert en allergi på barnets profil og når.
11.12.2018OAS18.12.2018
Lenke til "Hva er nytt?" i løsningen
En lenke til denne nettsiden er nå lagt inn i løsningen.
17.12.2018OAS18.12.2018
Meldinger sorteres på dato og status som arkivert eller ei
Meldinger som ligger i innboksen til barnets profil sorteres nå etter arkivert/ikke arkivert og i henhold til dato for sendt/mottatt.

Nyeste meldinger ligger alltid øverst.

Arkiverte meldinger flyttes ned til siste uarkiverte melding.
11.12.2018Ansattportal18.12.2018
Fraværsmelding ved tilhørighet til flere skoler
Dersom et barn har tilhørighet til mer enn én skole,
har foresatte mulighet til å velge hvilken av skolene det skal registreres fravær til. Den aktuelle kontaktlæreren settes da som mottaker basert på valgt skole. Dette gjelder ved fraværsregistrering i appen for både iOS og Android.
19.02.2019Skole19.02.2019
Foresatte kan dirigeres til nettsider via foresattportal
Som foresatt blir man nå dirigert videre til nettsider ved å klikke på gjeldende URL/hyperkobling både i melding og i innlegg.
19.03.2019Foresattportal19.03.2019
Oppmøteplan i barnehage
De ansatte i barnehagen kan nå også se oppmøteplanen i barnehagen.
19.03.2019Barnehage19.03.2019
Brevmalen "Barnehagesøknad avslått" er nå tilgjengelig på forvaltningsnivå24.04.2019Barnehageopptak24.04.2019
Brevmalen "Barnehagesøknad slettet" er nå tilgjengelig på forvaltningsnivå24.04.2019Barnehageopptak24.04.2019
Det er nå mulig å velge samme filtre i rapporten "Søkerliste" som i forbindelse med saksbehandling24.04.2019Barnehageopptak24.04.2019
Forvaltningen kan nå legge til prioritet på barnehagesøknader i ettertid24.04.2019Barnehageopptak24.04.2019
Ny kalenderfunksjon og nye filtre ifb. barnehageopptak
Det er nå opprettet en ny kalenderfunksjon og nye filtre som gjør det enklere å sortere i forbindelse med behandling av barnehagesøknader.
24.04.2019Barnehageopptak24.04.2019
Brevmal: Tilbud om plass i ikke-søkt barnehage
Brevmalen kan benyttes i forbindelse med barnehageopptaket dersom det opprettes et tilbud i en barnehage som det ikke er søkt om plass i.
26.03.2019Barnehageopptak26.03.2019
Datolagring ved administrering av barnehagesøknad
Løsningen husker nå datoer som er lagt inn i forbindelse med administrering av barnehagesøknader slik at en slipper å gjøre dette på nytt ved hver innlogging. Dette er nå på plass.
26.03.2019Barnehageopptak26.03.2019
Forbedret meldingsfunksjonalitet
Se og ha til gang til sine egne meldinger i ansatt- og foresattportal
26.03.2019OAS26.03.2019
Meldinger med stort volum
Man kan nå sende og motta meldinger med stort volum. Merk: Jo større melding, jo lenger lastetid.
26.03.2019OAS26.03.2019
Redigere datoer i skoleruten/-kalenderen
Man har nå mulighet for å kunne redigere datoer i skoleruten/-kalenderen. Det anbefales å bruke denne funksjonen tidlig i planleggingsarbeidet på den enkelte skole. På et senere tidspunkt må brukere opprette endringer knyttet til datoer som hendelser i løsningen.
26.03.2019Skole26.03.2019
Endret visning av brev
Liste over brevmaler er nå endret fra horisontalt til vertikalt for bedre oversikt.
26.11.2018Barnehageopptak27.11.2018
Barnehagesøknad sorteres på ønsket startdato
I forbindelse med behandling av barnehagesøknader er det nå mulig å sortere på ønsket startdato.
28.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Filter for å sortere søkerliste
I forbindelse med behandling av barnehagesøknader er det laget et nytt filter som gjør det enklere å sortere søkerlisten. Det nye filteret heter Tildeling og gjør det mulig å filtrere på følgende valg: Uten tilbud - Innstilling - Akseptert tilbud - Avslått tilbud - Sendt tilbud.
28.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Lange barnehagenavn
En forbedring har gjort at lange barnehagenavn ikke lenger blir utydelige i løsningen.
28.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Oppdatering av allergier
Det er lagt til en knapp; "Oppdater allergier". Nå kan ansatte oppdatere allergiskjemaet til et barn selv når barnet ikke har blitt registrert med noen tidligere allergier.
11.01.2019Barnehage28.01.2019
Pop-up feilmeldinger er forbedret
Pop-up feilmeldinger har blitt bedre formulert og link til support er lagt til.
16.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Universell utforming: Legge til vedlegg med tastatur
Det er nå mulig å legge til vedlegg sammen med valg av eventuelle prioriteringer, ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å legge til vedlegg sammen med eventuelle prioriteringer.
16.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Universell utforming: Velge søknadsdato med tastatur
Det er nå mulig å velge søknadsdato ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å legge til ønsket søknadsdato.
16.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Foresatte kan sende melding til skole-/barnehageledere, lærere og ansatte tilknyttet deres barn
Foresatte kan sende melding til ledere, lærere og ansatte som er tilknyttet deres barn.
26.02.2019OAS28.02.2019
Kontakt- og faglærer kan se og sende meldinger til tilknyttede elever
Kontakt- og faglærer kan se og sende meldinger til elever de er tilknyttet. Kontaktlærer kan se all meldingshistorikk for sine elever. Faglærere kan kun se egen meldingshistorikk med eleven, ikke andre lærere.
26.02.2019Skole28.02.2019
Kontaktlærer kan se alle meldinger mellom en ansatt og foreldre til studenter h*n er tilknyttet
Mer spesifikt betyr dette at rolleinnehaver kan se alle meldinger mellom alle ansatte og elever h*n er tilknyttet via elevens/den ansattes kort. Man kan ikke se meldinger mellom ansatte, ei heller svare på eller redigere meldingene.
20.02.2019Skole28.02.2019
Skoleleder kan nå se, sende til og motta meldinger fra alle parter
Skoleleder kan nå sende en melding til alle både fra meny og via gjeldende ansatt-/elevkort. Skoleleder kan også motta meldinger fra alle parter h*n er tilknyttet samt sende gruppemeldinger. H*n kan også se meldingshistorikk mellom elev og ansatt via elevkort. Via ansattkort kan h*n kun se egen meldingshistorikk.
26.02.2019Skole28.02.2019
Skoleleder, kontaktlærer og lærer kan sende en gruppemelding til flere
Skoleleder, kontaktlærer og lærer kan sende en gruppemelding til flere. Denne kan ikke svares på. Funksjonen fungerer derfor som en kunngjøringsmelding som ikke behøver å besvares.

For å aktivere denne funksjonen må avsender huke av "Gruppemelding" før meldingen sendes.
26.02.2019Skole28.02.2019
Bydel i søkeliste
Ved mottatt søknad om barnehageplass kan man nå også se hvilken bydel barnet er tilknyttet.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Bydel på barnehagenivå
Man kan nå legge inn bydel også i barnehager.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Bydel på elevkort
Bydel vises nå på elevkort i skolen.
26.11.2018Skole28.11.2018
Bydel på enhetskort
Bydel vises nå også på skolenes og barnehagenes enhetskort.
26.11.2018OAS28.11.2018
Filtrere ut i fra bydel
Som søker kan man nå filtrere barnehager ut i fra bydeler.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Innstillinger for bydel
Forvaltningen kan nå legge til innstillinger for bydel.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Valg av oppholdstid
Funksjonaliteten for valg av oppholdstid i søkeportalen er forbedret.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Årsinntekt kan legges som grunnlag for redusert betaling
Et eget felt hvor informasjon om husstandens samlede årsinntekt per innvilget søknad kan nå legges inn.
26.11.2018OAS28.11.2018
Definere flere skoler per skolekrets
En matrise for kommuner for å koble opplysninger fra DSF (Folkeregisteret) mot kommunens skolekrets er lagt til.
29.01.2019Skole29.01.2019
Innskrivingsprosessen med filter for skoleår
Et eget filter for uttrekk av elever mellom 5 - 16 år er lagt til.
29.01.2019Skole29.01.2019
Utvidet funksjonalitet for innskriving på skolenivå
Elevadministrasjon gjør det mulig å sette elever som inaktive, flytte elever mellom skoler, bytte av klasse og flytte elever tilbake til forvaltningsnivå i kommunen.
29.01.2019Skole29.01.2019
Utvidet funksjonalitet for kommuner og enheter for elevadministrasjon
Tre nedtrekkslister er lagt til: Skolekrets, nåværende enhet og foreslåtte enhet.
29.01.2019Skole29.01.2019
Utvidet funksjonalitet knyttet til matrise for skolekrets
En matrise med Skolekode og tilhørende skole for automatisk tildeling av skole er lagt til.
29.01.2019Skole29.01.2019
Utvidet innskrivingsfunksjonalitet
Prosessen for kommuner knyttet til innskriving av elevadministrasjon for både forvaltning og enheter er videreutbedret.
29.01.2019Skole29.01.2019
Voksenopplæring kan lastes inn
Løsningen støtter innlasting av voksenopplæring via NSR (Nasjonalt skoleregister).
29.01.2019Skole29.01.2019
Feilmeldinger knyttet til vikarhåndtering er løst og vikarbehov vikarsettes som tidligere
Les mer om vikarsetting her.
29.04.2019Skole29.04.2019
Foresattportalen har fått nytt design29.04.2019OAS29.04.2019
Brevproduksjon knyttet til elevadministrasjon
Tre brev for administrasjon av elever er lagt til: Vedtak om skoleplass, innskriving og skolestart.
29.01.2019OAS30.01.2019
Ansatte kan nå sjekke inn og ut barn opp til flere ganger
Les mer om mulighet for inn- og utsjekk flere ganger her.
30.04.2019Barnehage30.04.2019
Barnets kort har fått nytt design
Les mer om nytt design av barnekort her.
30.04.2019Barnehage30.04.2019
Ansatte får melding om fravær i ansattportalen
Ansatt/kontaktlærer blir informert når foresatte registrerer fravær på en elev i form av en melding i ansattportalen.
31.01.2019Skole31.01.2019
Foresatte kan registrere fravær via app
Foresatte kan informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via app (Android).
31.01.2019Skole31.01.2019
Foresatte kan registrere fravær via foresattportalen
Foresatte kan informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via foresattportalen.
31.01.2019Skole31.01.2019
Push-notifikasjon ved svar fra kontaktlærer på fraværsmelding
Foresatte vil motta en push-notifikasjon når det sendes et svar fra kontaktlærer knyttet til registrering av fravær på barn. Dette gjelder kun for Android foreløpig.
31.01.2019Skole31.01.2019
Pedagogisk planlegging er på plass
Pedagogisk planlegging er en helt ny funksjon i Vigilo. Med pedagogisk planlegging kan man lage og publisere pedagogiske planer for hele barnehagen, på tvers av avdelinger, for en enkelt avdeling, barnegrupper eller det enkelte barnet. Planen kan knyttes til punkter fra årsplan, mål fra rammeplanen og fagkort. Planene kan lagres som interne dokumenter og kan publiseres for foresatte.

Se mer i hjelpeartikkel for pedagogisk planlegging her.
26.09.2019Barnehage26.09.2019
Elevmappe er på plass
Dokumenter av ulike filtyper kan lastes opp i elevmappen på elevkortet. Ansatte med tilgang til elevkortet kan se elevmappen, dens innhold og kan laste opp nye dokumenter. Kun brukerrollen Leder Skole har tilgang til å slette opplastede dokumenter.

Se mer i hjelpeartikkel her.
27.09.2019Skole27.09.2019
Endret visning av brev
Liste over brevmaler er nå endret fra horisontalt til vertikalt for bedre oversikt.
26.11.2018Barnehageopptak27.11.2018
Oppdatering av allergier
Det er lagt til en knapp; "Oppdater allergier". Nå kan ansatte oppdatere allergiskjemaet til et barn selv når barnet ikke har blitt registrert med noen tidligere allergier.
11.01.2019Barnehage28.01.2019
Lange barnehagenavn
En forbedring har gjort at lange barnehagenavn ikke lenger blir utydelige i løsningen.
28.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Universell utforming: Legge til vedlegg med tastatur
Det er nå mulig å legge til vedlegg sammen med valg av eventuelle prioriteringer, ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å legge til vedlegg sammen med eventuelle prioriteringer.
16.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Pop-up feilmeldinger er forbedret
Pop-up feilmeldinger har blitt bedre formulert og link til support er lagt til.
16.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Universell utforming: Velge søknadsdato med tastatur
Det er nå mulig å velge søknadsdato ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å legge til ønsket søknadsdato.
16.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Barnehagesøknad sorteres på ønsket startdato
I forbindelse med behandling av barnehagesøknader er det nå mulig å sortere på ønsket startdato.
28.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Filter for å sortere søkerliste
I forbindelse med behandling av barnehagesøknader er det laget et nytt filter som gjør det enklere å sortere søkerlisten. Det nye filteret heter Tildeling og gjør det mulig å filtrere på følgende valg: Uten tilbud - Innstilling - Akseptert tilbud - Avslått tilbud - Sendt tilbud.
28.01.2019Barnehageopptak28.01.2019
Kontaktlærer kan se alle meldinger mellom en ansatt og foreldre til studenter h*n er tilknyttet
Mer spesifikt betyr dette at rolleinnehaver kan se alle meldinger mellom alle ansatte og elever h*n er tilknyttet via elevens/den ansattes kort. Man kan ikke se meldinger mellom ansatte, ei heller svare på eller redigere meldingene.
20.02.2019Skole28.02.2019
Foresatte kan sende melding til skole-/barnehageledere, lærere og ansatte tilknyttet deres barn
Foresatte kan sende melding til ledere, lærere og ansatte som er tilknyttet deres barn.
26.02.2019OAS28.02.2019
Skoleleder, kontaktlærer og lærer kan sende en gruppemelding til flere
Skoleleder, kontaktlærer og lærer kan sende en gruppemelding til flere. Denne kan ikke svares på. Funksjonen fungerer derfor som en kunngjøringsmelding som ikke behøver å besvares.

For å aktivere denne funksjonen må avsender huke av "Gruppemelding" før meldingen sendes.
26.02.2019Skole28.02.2019
Skoleleder kan nå se, sende til og motta meldinger fra alle parter
Skoleleder kan nå sende en melding til alle både fra meny og via gjeldende ansatt-/elevkort. Skoleleder kan også motta meldinger fra alle parter h*n er tilknyttet samt sende gruppemeldinger. H*n kan også se meldingshistorikk mellom elev og ansatt via elevkort. Via ansattkort kan h*n kun se egen meldingshistorikk.
26.02.2019Skole28.02.2019
Kontakt- og faglærer kan se og sende meldinger til tilknyttede elever
Kontakt- og faglærer kan se og sende meldinger til elever de er tilknyttet. Kontaktlærer kan se all meldingshistorikk for sine elever. Faglærere kan kun se egen meldingshistorikk med eleven, ikke andre lærere.
26.02.2019Skole28.02.2019
Årsinntekt kan legges som grunnlag for redusert betaling
Et eget felt hvor informasjon om husstandens samlede årsinntekt per innvilget søknad kan nå legges inn.
26.11.2018OAS28.11.2018
Valg av oppholdstid
Funksjonaliteten for valg av oppholdstid i søkeportalen er forbedret.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Bydel på barnehagenivå
Man kan nå legge inn bydel også i barnehager.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Bydel på enhetskort
Bydel vises nå også på skolenes og barnehagenes enhetskort.
26.11.2018OAS28.11.2018
Bydel på elevkort
Bydel vises nå på elevkort i skolen.
26.11.2018Skole28.11.2018
Bydel i søkeliste
Ved mottatt søknad om barnehageplass kan man nå også se hvilken bydel barnet er tilknyttet.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Innstillinger for bydel
Forvaltningen kan nå legge til innstillinger for bydel.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Filtrere ut i fra bydel
Som søker kan man nå filtrere barnehager ut i fra bydeler.
26.11.2018Barnehageopptak28.11.2018
Utvidet funksjonalitet for innskriving på skolenivå
Elevadministrasjon gjør det mulig å sette elever som inaktive, flytte elever mellom skoler, bytte av klasse og flytte elever tilbake til forvaltningsnivå i kommunen.
29.01.2019Skole29.01.2019
Utvidet funksjonalitet knyttet til matrise for skolekrets
En matrise med Skolekode og tilhørende skole for automatisk tildeling av skole er lagt til.
29.01.2019Skole29.01.2019
Utvidet innskrivingsfunksjonalitet
Prosessen for kommuner knyttet til innskriving av elevadministrasjon for både forvaltning og enheter er videreutbedret.
29.01.2019Skole29.01.2019
Definere flere skoler per skolekrets
En matrise for kommuner for å koble opplysninger fra DSF (Folkeregisteret) mot kommunens skolekrets er lagt til.
29.01.2019Skole29.01.2019
Innskrivingsprosessen med filter for skoleår
Et eget filter for uttrekk av elever mellom 5 - 16 år er lagt til.
29.01.2019Skole29.01.2019
Voksenopplæring kan lastes inn
Løsningen støtter innlasting av voksenopplæring via NSR (Nasjonalt skoleregister).
29.01.2019Skole29.01.2019
Utvidet funksjonalitet for kommuner og enheter for elevadministrasjon
Tre nedtrekkslister er lagt til: Skolekrets, nåværende enhet og foreslåtte enhet.
29.01.2019Skole29.01.2019
Feilmeldinger knyttet til vikarhåndtering er løst og vikarbehov vikarsettes som tidligere
Les mer om vikarsetting her.
29.04.2019Skole29.04.2019
Foresattportalen har fått nytt design29.04.2019OAS29.04.2019
Brevproduksjon knyttet til elevadministrasjon
Tre brev for administrasjon av elever er lagt til: Vedtak om skoleplass, innskriving og skolestart.
29.01.2019OAS30.01.2019
Barnets kort har fått nytt design
Les mer om nytt design av barnekort her.
30.04.2019Barnehage30.04.2019
Ansatte kan nå sjekke inn og ut barn opp til flere ganger
Les mer om mulighet for inn- og utsjekk flere ganger her.
30.04.2019Barnehage30.04.2019
Egendefinerte beskrivelser av de ansattes stillinger i skolen
Det er nå mulig å legge til egendefinerte beskrivelser av de ansattes stillinger som vises i kontaktinformasjonen til foresatte. Se mer her.
27.09.2019Skole30.09.2019
Ansatte får melding om fravær i ansattportalen
Ansatt/kontaktlærer blir informert når foresatte registrerer fravær på en elev i form av en melding i ansattportalen.
31.01.2019Skole31.01.2019
Foresatte kan registrere fravær via foresattportalen
Foresatte kan informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via foresattportalen.
31.01.2019Skole31.01.2019
Foresatte kan registrere fravær via app
Foresatte kan informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via app (Android).
31.01.2019Skole31.01.2019
Push-notifikasjon ved svar fra kontaktlærer på fraværsmelding
Foresatte vil motta en push-notifikasjon når det sendes et svar fra kontaktlærer knyttet til registrering av fravær på barn. Dette gjelder kun for Android foreløpig.
31.01.2019Skole31.01.2019
Forbedret oversikt over meldinger i foresattportalen
Foresatte har nå mulighet til å benytte søkefunksjon og datofilter i foresattportalen for å få bedre oversikt over meldinger som er sendt og mottatt. Se veiledning her.
21.11.2019OAS22.11.2019
Utbedringer Skole 25.11.19
 • Fremvisning av lenker i innlegg er forbedret.
 • Datofilter ved meldinger er forbedret.
25.11.2019Skole25.11.2019
Oppslagstavle for ansatte
Med rollen Skole – Ansatt har siden «Hjem/oppslagstavle» fått funksjonalitet for fraværsregistrering tilknyttet den ansattes timeplan. Her kan timefravær registreres direkte for aktuelle elever i de ulike faggruppene fra timeplanen i oppslagstavlen. Oppslagstavlen er utformet med responsivt design slik at denne kan benyttes fra telefon/nettbrett. Se veiledning her.
25.11.2019Skole25.11.2019
Halvårsvurderinger
Man kan nå registrere halvårsvurderinger (terminkarakterer) i løsningen. Dette gjøres fra faggruppekortet. Se veiledning her.
25.11.2019Skole25.11.2019
Karakter for orden og oppførsel
Man kan nå sette karakter for orden og oppførsel. Dette gjøres fra basisgruppekortet. Man må ha rollen kontaktlærer eller Leder skole for å ha tilgang til registrering. Se veiledning her.
25.11.2019Skole25.11.2019
Utskrift av karakterer
På elevkortet finnes oversikten over alle registrerte karakterer på eleven. Disse kan skrives ut på vanlig måte. Se veiledning her.
25.11.2019Skole25.11.2019
Nye tekstfelt på enhetskort i barnehage
Enhetskort i barnehagen har fått nye felt for lek- og oppholdsareal samt eget tekstfelt med beskrivelse av barnehagen: Se veiledning her.
25.11.2019Barnehage25.11.2019
Import av historisk fravær
Det er kommet en ny importfunksjon på forvaltning skole som gjør at historisk fravær fra tidligere år kan importeres direkte til elevkortet til eleven. Se veiledning for forvaltning her og veiledning for enhet her.
28.11.2019Skole28.11.2019
Import av karakterer
Det er kommet en ny importfunksjon på forvaltning skole som gjør at standpunktkarakterer fra tidligere år kan importeres direkte til elevkortet til eleven. Se veiledning her for forvaltning.
28.11.2019Skole28.11.2019
Sende SMS
Funksjonen for å sende SMS fra enhet er lansert i dag. Se veiledning for skole her og veiledning for barnehage her.
28.11.2019OAS28.11.2019
Ny løsning for redusert betaling
Det er nå lansert en ny løsning for redusert betaling i barnehage. Se veiledning her.
28.11.2019Barnehage28.11.2019
Profilkort for foresatte i foresattportalen
Foresatte har nå tilgang til sitt profilkort i foresattportalen. Profilkortet inneholder menypunktene: Personalia, kontaktinformasjon og søknad om redusert betaling. Se veiledning her.
28.11.2019Barnehage28.11.2019
Ansettelsesforhold i felles HR-tjeneste
Det er nå mulig via API’er å hente inn og vedlikeholde person- og ansatt-informasjon via kundens HR-system. Foreløpig er det personalia og ansattopplysninger som håndteres via dette API’et, mens det i denne versjonen ikke er støtte for vedlikehold av stillingsinformasjon.
28.11.2019OAS28.11.2019
Nytt design på utskrift av elevenes vurderinger
Det er lagt til signaturfelt, klasse og skoleår ved utskrift av elevenes vurderinger.
04.12.2019Skole04.12.2019
Merknadskoder er ikke lenger obligatoriske når en legger til halvårsvurderinger04.12.2019Skole04.12.2019
Utskrift av vurderinger via basisgruppekortet
Man kan nå skrive ut flere elevvurderinger/karakterutskrifter på samme tid. Les mer her.
05.12.2019Skole05.12.2019
Tilskuddsrapport for barnehage
Se veiledning her.
05.12.2019Barnehage05.12.2019
Variabel lønn i barnehage
Les mer her.
05.12.2019Barnehage05.12.2019
Variabel lønn i skole
Les mer her.
05.12.2019Skole05.12.2019
SFO-søknad i foresattportal
Foresatte som har barn innskrevet på skole kan søke om SFO-plasser via Foresattportalen. Se veiledning her.
10.12.2019Skole10.12.2019
SFO-saksbehandling
Når foresatte har søkt SFO-plass, kan søknaden saksbehandles på SFO-enhetene. Se veiledning her.
10.12.2019Skole10.12.2019
SFO-vedtekter
For at foresatte skal kunne kjenne til og bekrefte at SFO-vedtektene er lest under søknadsprosessen til SFO, må vedtektene legges til som en lenke til et PDF-dokument på enhetsnivå. Se veiledning her.
10.12.2019SFO10.12.2019
Egen postkasse med utgående og innkomne brev på personkortet
På barnekortet er det nå mulig å se en oversikt over utgående og innkomne brev. Se veiledning for barnekortet her.
10.12.2019Barnehage10.12.2019
Innstillinger for redusert betaling
Innstillinger for redusert betaling kan nå utføres på forvaltning barnehage. Se veiledning her.
10.12.2019Barnehage10.12.2019
SFO-melding
SFO kan nå kommunisere ved hjelp av meldingstjenesten inne i webportalen. Se veiledning for hvordan ansatte sender melding her og veiledning for hvordan foresatte sender melding her.
17.12.2019SFO17.12.2019
SFO-fravær
Ansatte kan registrere fravær for barn på SFO. Dette gjøres via Innsjekk/Utsjekk. Se veiledning for hvordan ansatte registrerer fravær her og se veiledning for hvordan foresatte registrerer fravær i foresattportalen her.
17.12.2019SFO17.12.2019
Sletting av aktive barnehagesøknader
Det er nå mulig å slette aktive søknader fra løsningen på forvaltningsnivå eller på enhetsnivå for brukere med rollen kommuneforvaltning barnehage. Se veiledning her.
17.12.2019Barnehage17.12.2019
Utvidelse av rollen ekstern leder barnehage
Fødselsnummer er nå synlig under menypunktet søknader når barnehagen har fått svar på søknad.
17.12.2019Barnehage17.12.2019
Rettelse av noen datofeil i barnehage
Sluttdato i kontaktrapport for barnehage samsvarer nå med sluttdato for barnehageplass på barnekortet. Ved automatisk oppsigelse av barnehageplass vil ønsket sluttdato settes automatisk til dagen før startdatoen for nytt tilbud.
17.12.2019Barnehage17.12.2019
Egen postkasse med utgående brev og arkiverte dokumenter på elevkortet
På elevkortet er det nå mulig å se en oversikt over brev og arkiverte dokumenter. Se veiledning her.
17.12.2019Skole17.12.2019
Loddtrekning i barnehage
Alle nye søknader får tildelt et tilfeldig nummer mellom 000001 og 999999. Nummeret er kun synlig på forvaltningsnivå og enhetsnivå, og kan benyttes som trekningsnummer når en skal tildele barnehageplasser. Se veiledning her.
18.12.2019Barnehage19.12.2019
Mulighet for å fjerne en gitt vurdering
Det er nå mulig å fjerne gitte vurderinger på faggruppekortet ved å klikke på søppelbøtta tilhørende karakter som skal fjernes.
19.12.2019Skole19.12.2019
Vurdering - Administrering av vurderingsfrister
Som Leder Skole er det mulig å åpne og stenge muligheten for å kunne gi vurdering i fag samt orden og oppførsel. NB! Når vurderingsfrister nå er aktivert stenges muligheten for å gi vurdering. Dersom vurderinger skal gis nå, må vurdering åpnes igjen. Se veiledning her.
20.12.2019Skole06.01.2020
Varsel ved utskrift ved kode 6 og 7
Ved utskrift av rapporter og klasselister som inneholder taushetsbelagt informasjon på skole, vil leder bli varslet om dette. Se veiledning for skole her.
20.12.2019Skole06.01.2020
SFO-brevmaler
Brevmalene søknad mottatt og tilbud om plass er opprettet og tilgjengelige for redigering på Forvaltning SFO. Se veiledning her.
20.12.2019SFO06.01.2020
Brevmaler for redusert betaling
Brevmalene søknad mottatt, søknad akseptert og søknad avslått er opprettet og tilgjengelig for redigering på Forvaltning barnehage. Se veiledning her.
20.12.2019Barnehage06.01.2020
Mulighet for å stenge barnehageopptaket for søknader
Det er nå mulig for forvaltning barnehage å stenge opptaket for nye søknader under søknadsinnstillinger. Se veiledning her.
02.01.2019Barnehage06.01.2020
Fakturamottaker i barnehage
Det er nå mulig å velge mellom de registrerte foreldrene når en legger til fakturamottakere. Se veiledning her.
08.01.2020Barnehage08.01.2020
Svar på søknad etter utgått søknadsfrist på SFO
SFO-leder kan svare på søknad om plass på vegne av søker etter at søknadsfristen er utgått. Se veiledninger her.
08.01.2020SFO08.01.2020
Problemer med utskrift av kontaktliste på skole er nå løst 08.01.2020Feilretting Skole08.01.2020
Vigo 2
Verifisering fra Vigo for generering av Vigo 2 er utført. Se veiledning for generering av fil her.
10.01.2020Skole10.01.2020
Publiserte utbedringer og feilrettinger
 • Fraværsregistrering basisgruppekort:
  Visning av «uke 1» er rettet til å være en del av året 2020.

 • Halvårsvurdering:
  Feilmeldinger ved registrering av karakterer er nå løst.

 • Pedagogisk planlegging:
  Problemer med scrolle-funksjon ved opprettelse av pedagogiske planer er nå løst.

 • Fraværsregistrering via oppslagstavle for ansatt:
  Det er nå mulig å sortere elever etter både fornavn og etternavn.

 • Sendte brev på SFO:
  Feilmeldinger ved visning av listen Sendte brev er nå løst.

 • Brevmaler:
  Alle hashtags tilhørende nye brevmaler er nå oversatt til norsk.

 • SFO-søknad:
  Problemer med søknad om SFO-plass for barn med innskriving på en skole samt klassetilhørighet er nå løst.

 • Inaktive elever:
  Elever som settes inaktive manuelt, eller ved overflytting til ny skole/forvaltningen forsvinner umiddelbart fra kommunikasjon i App/Foreldreportal uten at foreldrerelasjoner fjernes. I Foreldreportalen er det kun søknader som er synlige.

 • Elevadministrasjon:
  Problemer med bytting av klasse for enkelte elever er nå løst.

 • Innlegg:
  Leder kan oppdatere innlegg som er publisert av ansatte.

 • Varsler i Foreldreportalen:
  Manglende varsler ved nyheter i Foreldreportalen er nå løst.

 • SFO-meldinger:
  Det er nå mulig å lese, besvare og opprette nye meldinger direkte fra barnekortet. Problemer med å åpne meldinger i innboks/utboks er løst.

 • Mindre feilrettinger relatert til design.
15.01.2020Feilrettinger OAS15.01.2020
Arkivering av SFO-meldinger
Det er nå mulig å arkivere meldinger på SFO slik at disse forsvinner fra felles meldingsoversikt, og kun er synlige på barnekortet. Se veiledning her.
15.01.2020SFO15.01.2020
Filtrering på spørsmål i barnehageopptak
Muligheten for å filtrere på egendefinerte spørsmål i barnehageopptaket er lagt til under filter-funksjonen. Filtreringen gjelder for spørsmål som er definert som påkrevd samt som kan besvares med Ja/Nei.
27.01.2020Barnehage29.01.2020
Legge til prioriteringssøknad
Det er nå mulig å legge til en prioriteringssøknad som tidligere er behandlet og avslått av forvaltningen i barnehage.
27.01.2020Barnehage29.01.2020
Separering av redusert betaling SFO og barnehage
Innstillingene for redusert betaling foregår på forvaltning SFO og forvaltning barnehage. Saksbehandling av søknader foregår nå på forvaltning OAS.

 • Forvaltning OAS: Tidligere omtalt som Brukeradministrasjon, under kategorien Administrasjon. Denne portalen har nå fått en navneendring og er flyttet under kategorien OAS grunnet utvidelse av funksjonalitet.

 • Innstillinger for redusert betaling:Innstillinger utføres separat for barnehage og SFO på forvaltningsnivå. Se veiledning for Forvaltning barnehage her og Forvaltning SFO her.

 • Behandling av søknader for redusert betaling:Behandling av søknader foregår på samme måte som tidligere, men er flyttet til Forvaltning OAS. Se veiledning for barnehage her og SFO her.

 • Brukerrollen «Saksbehandler for reduser betaling»:Ny brukerrolle er opprettet, og må tildeles brukere med ansvar for redusert betaling. Det er ikke mulig å behandle søknader om redusert betaling uten denne brukerrollen. Se veiledning over brukerroller her (beskrivelsen av rollen gjelder også for SFO).


27.01.2020Barnehage og SFO29.01.2020
Oppdatering av SFO-modeller
Det er nå mulig å redigere SFO-modell etter endring i kalender og/eller åpningstider, samt å opprette modell med 0,- i pris og/eller kostpenger.
28.01.2020SFO29.01.2020
Merking av søknader som en del av hovedopptaket
Det er nå mulig å merke søknader som hovedopptak på forvaltningsnivå. Merkede søknader kan filtreres ut under Barnehageopptak og rapporten Søkerliste ved forvaltning og enhetsnivå. Se veiledning her.
27.01.2020Barnehage30.01.2020
Eksport av tilskuddsrapport
Tilskuddsrapporten er endret fra en standard- til to nye modulrapporter på forvaltning og en på enhetsnivå for eksterne ledere. Det er nå mulig å eksportere rapporten til CSV samt at private barnehager med rollen Ekstern leder vil få oversikt over tilskudd. Se veiledning for forvaltning her og ekstern leder her.
12.02.2020Barnehage12.02.2020
Eksport av tilskuddsrapport
Tilskuddsrapporten er endret fra en standard- til to nye modulrapporter på forvaltning og en på enhetsnivå for eksterne ledere. Det er nå mulig å eksportere rapporten til CSV samt at private barnehager med rollen Ekstern leder vil få oversikt over tilskudd. Se veiledning for forvaltning her og ekstern leder her.
12.02.2020Barnehage12.02.2020
SFO-grupper
Det er mulig å opprette SFO-grupper og legg til barn i disse. Under menypunktene barn og innsjekk/utsjekk er det mulig å filtrere visningen av barn på de aktuelle gruppene. Ved opprettelse av meldinger og valg av mottakere benyttes gruppene som inndeling. Se veiledning her.
18.02.2020SFO18.02.2020
Familiekort SFO
Familiekortet er aktivert med innhentet informasjon fra skole. Se veiledning her.
18.02.2020SFO18.02.2020
Tilgangsstyring til kommunikasjon
Funksjonaliteten ble beskrevet i nyhetsbrev publisert 11.02.20 under Vigilo Info, Drift. Hjelpeartiklene inneholder lik informasjon, men skjermbildene varierer etter hvilken enhet veiledningen er tilpasset. Se veiledning for forvaltning her, for barnehage her, for skole her og SFO her. Det er i tillegg lagt til en validering om at brukere uten tilgang til å endre barnets adressekode for barn som har adressekode 6 (stirctly confidential) eller 7 (confidential) ikke kan redigere barnets adresse manuelt. Adressekode for barn i barnehage og SFO er nå synlig på barnekortet for brukere med forvaltningsrolle (likt som allerede implementert på skole). På familiekortet i barnehage er feltet Foreldreansvar fjernet ved redigering av foresatt-informasjon.
18.02.2020OAS18.02.2020
Publiserte utbedringer og feilrettinger
 • Samtykke:
  Tekstfeltet for opprettelse av samtykker er nå utvidet fra 200 til 600 tegn.

 • Enhetsinformasjon SFO:
  Brevmaler i SFO henter nå opp flettefelt fra skole-enheten tilknyttet aktuell SFO; #Enhetsnavn, #Enhet adresselinje besøksadresse, #Enhet e-post, #Enhet hjemmeside, #Enhet organisasjonsnummer, #Enhet postnummer besøksadresse, #Enhet poststed besøksadresse og #Enhet telefonnummer.

 • Nytt flettefelt i brevmalen Tilbud om SFO plass sendt:
  Brevmalen har fått lagt til flettefeltet #tilbud startdato.

 • Oppdatert flettefelt i Brevmalene Mottatt/Avslått/Innvilget søknad om redusert betaling:
  Brevmalene henter informasjon om enhet og oppholdsplass-størrelse i flettefeltet #Barn søkt for, for SFO barn.

 • Registrering av søknad om redusert betaling med medsøker/partner:
  Feilmelding ved registrering av medsøker er nå løst.
18.02.2020Feilrettinger/utbedringer OAS18.02.2020
Funksjonalitet for opprettelse av eksamensgrupper og overføring til PAS
 • Eksamensrolle:
  Det er opprettet en ny rolle med tittelen «Eksamensansvarlig» som skal tildeles til den lederen med rollen «Skole – Leder» med ansvaret for eksamen tilhørende valgt enhet. Dersom brukere med rollen «Skole – Ansatt» får tildelt rollen vil disse kun få tilgang til eksamensgruppene etter at disse er offentliggjort.

 • Skriftlig eksamen:
  Det er kun «Eksamensansvarlig» som har tilgang til skriftlig eksamen. Her kan eksamensgrupper opprettes samt overføres til PAS med eksamensansvarlig. Vi gjør oppmerksom på at den ansatte som registreres som eksamensansvarlig for gruppen vil få tilgang til all informasjon om eksamen i PAS umiddelbart etter oppmelding. Se veiledning her.
25.02.2020Skole25.02.2020
Publiserte utbedringer og feilrettinger
 • Brevmaler:
  Beskrivelse av trigger for brev tilknyttet redusert betaling på forvaltning barnehage er rettet.

 • Søkefunksjon og filter på SFO-meldinger:
  Søkefelt med mulighet for å søke etter fødselsnummer, navn på barn og foreldre samt meldingstekst. Filter med mulighet for å filtrere på opprettede SFO-grupper.

 • Ansettelsesforhold og arbeidsplan:
  Feilretting av nedtrekk-meny for valg av endringer.
25.02.2020Feilrettinger/utbedringer OAS25.02.2020
Filtrering på søkere med tilgang til kommunikasjon i barnehageopptaket
Det er nå mulig å benytte filtrering for å få en total oversikt over søknader i barnehageopptaket hvor søker og medsøker har aktivert/deaktivert tilgang til kommunikasjon. Se veiledning for forvaltning barnehage her og barnehage her.
04.03.2020Barnehage04.03.2020
Publiserte utbedringer og feilrettinger
 • Loddtrekning:
  Sortering på loddtrekning fungerer nå som normalt.


 • Søkeportal barnehage:
  Feilrettinger knyttet til feil for enkelte brukere i forbindelse med innsending og redigering av barnehagesøknader er nå løst.
  04.03.2020Feilrettinger Barnehage04.03.2020
  Nye brevmaler for vedtak om skoleplass
  Det er opprettet to nye brevmaler for vedtak om skoleplass for 8. trinn og kombinerte skoler. Eksisterende brevmal har fått navneendring til «-1. trinn». Husk at brevmalene nå må oppdateres tilpasset trinnet brevet skal utsendes for. Se veiledning for forvaltning her og skole her.
  09.03.2020Skole09.03.2020
  Flettefelt i brevmalen «Søknad om endring av barnehageplass akseptert»
  Følgende flettefelt er inkludert i brevmalen; enhetsnavn, dato for svar, notat, ønsket endring fra, ønsket størrelse, barnehageleder fornavn, barnehageleder etternavn, enhet e-post, enhet telefonnummer, enhet adresselinje besøksadresse, enhet postnummer besøksadresse, enhet poststed besøksadresse, enhet hjemmeside, enhet organisasjonsnummer
  09.03.2020Barnehage09.03.2020
  Masseoppslag fra KRR:
  Løsningen gjør nå et masseoppslag som gjør at det tar kortere tid å uthente informasjon om e-post og telefonnummer fra KRR.
  23.03.2020OAS23.03.2020
  Hurtigvalg for ansatte og ledere på skole:
  På skole er det lagt til nye hurtigvalg for ansatte å sende melding og opprette innlegg, og for ledere å sende melding, SMS og opprette innlegg via den røde pluss-knappen. Se veiledning her.
  23.03.2020Skole23.03.2020
  Hurtigvalg for ledere i barnehage:
  Det er lagt til et nytt hurtigvalg for å sende SMS via oversikten for ledere. Se veiledning her.
  23.03.2020Barnehage23.03.2020
  Ny bruk-knapp for å aktivere dato-filter:
  Ved filtrering på meldinger i barnehage, skole og SFO er det lagt til en «Bruk»-knapp for å aktivere valgte filter. Automatisk filtrering er satt til de siste 14 dagene. Se eksempel fra veiledning på skole her.
  23.03.2020OAS23.03.2020
  Dato-filter for nyheter i foreldreportalen:
  Det er nå mulig å aktivere filter for valgt periode. Automatisk filtrering er satt til de siste 14 dagene. Se veiledning fra skole her og barnehage her.
  23.03.2020OAS23.03.2020
  Oversettelse til nynorsk:
  Vigilo er nå oversatt til nynorsk. Velg språk og Norsk (Nynorsk) i menylinjen i barnehage og SFO, eller under brukerinnstillinger på skole for å benytte løsningen på nynorsk.
  23.03.2020OAS23.03.2020
  Gruppenavn i SFO-fravær:
  Melding om SFO-fravær inneholder nå barnets gruppe i tekstfeltet i foreldreportalen.
  23.03.2020SFO23.03.2020
  Korrigeringsberegning for tidligere fakturaperioder
  Behovet knyttet til å kunne fange opp betalinger som har en dato i en allerede behandlet fakturaperiode, samt at man kan sikre at fakturakorrigeringer kan registreres til den dato hvor korrigeringsgrunnlaget oppstod. Vigilo har gjort følgende tilpasninger i dagens funksjonalitet:

  • Mulighet for å angi fakturaperiode for fakturakorrigeringer: Se veiledning for barnehage her og SFO her.

  • Fakturakorrigeringsrapport: Ny rapport gjør det er nå mulig å kjøre en rapport på forvaltningsnivå som lister ut alle fakturakorrigeringer, uten at man må inn på hver enhet å kontrollere. Se veiledning for barnehage her og for SFO her.

  • Tilbud-/fakturaavviksrapport: Ny rapport gir oversikt over barn som har aktivt tilbud hvor det ikke er generert et fakturagrunnlag eller barn som ikke har et aktivt tilbud, men med en fakturakorrigering. Se veiledning for barnehage her og for SFO her.

  • Tvungen regenerering: Tvungen regenerering av fakturagrunnlag ved registrering av korrigeringer knyttet til fakturaperiode.

  • Andre feilrettinger/justeringer


  12.03.2020OAS12.03.2020
  Utbedringer

  • Tilgangsstyring – deaktivering av kommunikasjon: Ved import eller manuell registrering av nye foreldre (ikke ved oppdatering av informasjon til eksisterende, men ved å registrere nye foreldre/foresatte/kontaktpersoner) deaktiveres kommunikasjonen for alle foreldre tilknyttet barnet. Dette gjøres slik at det videre må tas en vurdering på om barnet har fått oppført nye foreldre som skal ha tilgang til kommunikasjon eller ikke.
  • Samtykke barnehage: Det er nå mulig for ansatte å se rapport over samtykker i barnehagen.
  • Helårsleksjoner: Feilen ved helårsleksjoner som under skoleår delte seg på ukedager med mindre enn 38 uker er korrigert. Alle helårsleksjoner som timeplanfestes i skoleår forblir nå helårsleksjoner.
  02.04.2020OAS02.04.2020
  Utbedringer

  • Datofelter for start og stopp av gratis kjernetid: Under innstillinger for redusert foreldrebetaling er nå aktivert. Se oppdatert veiledning for barnehage her og SFO her.
  • Tilgangsstyring – deaktivering av kommunikasjon: Tidligere medførte enhver endring på elev/barnekortet deaktivering av tilgang til kommunikasjon for registrerte foreldre. Utbedringen sikrer at tilgang til kommunikasjon kun blir automatisk deaktivert for alle registrerte foreldre ved endringer på 1) foreldreansvar, 2) adressekode eller 3) ved endring fra ingen adresse til adresse.
  30.03.2020OAS30.03.2020
  Sende meldinger med varsel på SMS:
  Funksjonaliteten vil bli lansert direkte i produksjon for alle kunder som har aktivert SMS, men som ikke har staging-miljø. Kunder med staging-miljø og aktivert SMS må bestille lansering av denne funksjonaliteten i produksjon. Se veiledning for skole her og barnehage her.
  30.03.2020OAS30.03.2020
  Foreldre har mulighet for å redigere elevfravær:
  I Foreldreportalen og App er det mulig å redigere fraværet for å endre fra-og til-dato ved feil registrering. Kontaktlærer vil da få en ny fraværsmelding etter endring av fravær. Se veiledning her.
  30.03.2020Skole30.03.2020
  Visning av alle karakterer på elevkortet:
  Vurdering på elevkortet viser en ny fane med alle registrerte og importerte vurderinger i fag, orden og adferd. Se veiledning her. Det er nå mulig å redigere fagkode og importerte karakterer.
  30.03.2020Skole06.04.2020
  Utvidelse av kontaktrapport skole:
  Rapporten inkluderer nå telefonnummer, e-post og skoleskyss. Se veiledning for skole her og forvaltning skole her.
  30.03.2020Skole30.03.2020
  Utvidelse av kontaktrapport barnehage:
  Rapporten inkluderer nå telefonnummer og e-post. Se veiledning for barnehage her og forvaltning barnehage her.
  30.03.2020Barnehage30.03.2020
  Lenker til hjelpesenteret:
  Riktig lenke til hjelpesenteret er oppdatert i alle portaler.
  06.04.2020OAS06.04.2020
  Kildedata/Låse person/felter for oppdatering fra DSF:
  Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for brukere med den nye brukerrollen Kildedata - Kommuneforvaltning under Forvaltning OAS. Kildedata gjør det mulig å søke opp alle personer i løsningen for å se og endre bruk av hvilken kilde persondata hentes fra (Eksempel på aktuelle kilder: DSF, Fellesdata, KRR, lokal). Se veiledning for forvaltning skole her og forvaltning barnehage her.
  20.04.2020OAS21.04.2020
  Datomerking av foreldre:
  Se veiledning fra familiekort på barnehage her, skole her og SFO her.
  20.04.2020OAS21.04.2020
  Fraværsrapport i barnehage:
  Tellinger er rettet.
  20.04.2020Barnehage21.04.2020
  Redigere barnehagesøknad på forvaltningsnivå:
  Barnehagesøknader kan nå redigeres av forvaltningen på vegne av foreldre. Se veiledning her.
  22.04.2020Barnehage22.04.2020
  Innsjekk/utsjekk SFO tilhørende modeller:
  Oversiktsbildet har nå forhåndsinnstilt visning av barn med aktiv plassering på aktuell dag basert på tilhørende modell, i tillegg til nytt filter som vise barn med tilbud på eksisterende tidspunkt for å se hvilke barn man f. eks. venter på. Det er også mulig å filtrere på nytt statusfilter Uten tilbud, for å vise barn uten plass for aktuell dag. Se oppdatert veiledning her.
  21.04.2020SFO21.04.2020
  Endring av SFO-plass:
  Søknad om endring i foreldreportalen, varsler og saksbehandling av endringsforespørsler på enhetsnivå og forvaltningsnivå er nå tilgjengelig på SFO. Se veiledning for foreldre her, SFO-enhet her og forvaltning SFO her.
  27.04.2020SFO27.04.2020
  Oppsigelse av SFO-plass:
  Søknad om oppsigelse i foreldreportalen, varsler og saksbehandling av oppsigelse på enhetsnivå og forvaltningsnivå er nå tilgjengelig på SFO. Se veiledning for foreldre her, SFO-enhet her og forvaltning SFO her.
  27.04.2020SFO27.04.2020
  SFO-opptak på forvaltningsnivå:
  Saksbehandling av SFO-opptak og varsler er nå tilgjengelig på forvaltningsnivå. Varsler vises også på enhetsnivå. Se veiledning her.
  27.04.2020SFO27.04.2020
  Brevmaler for SFO:
  Nye brevmaler «Endring» og «Oppsigelse» er nå tilgjengelig på SFO. Se oppdatert veiledning her.
  27.04.2020SFO27.04.2020
  Rapporten Søkerliste på forvaltnings- og enhetsnivå:
  Rapporten inkluderer nå feltene tilbudsdato som viser dato og klokkeslett for opprettet tilbud samt loddtrekningsnummer. Dersom loddtrekningsnummer ikke er aktivert under søknadsinnstillinger, vil ikke disse vises i rapporten.
  27.04.2020Barnehage27.04.2020
  SFO-år med opprykk av modeller:
  Opprykket gjøres automatisk ved opprettelse av nytt SFO-år. Følgende inkluderes i opprykk: aktive modeller samt slettede og inaktive modeller dersom barn som overføres til nytt år er tildelt disse, ordinære åpningstider og barn fra 1-3. klasse med aktiv plassering frem til 31.07.20 (siste dato i SFO-året). Se veiledning her.
  • For enheter som allerede har opprettet nytt SFO-år for 2020/2021 anbefaler vi at dette SFO-året slettes, og at året opprettes på nytt.

  • Dersom saksbehandling av SFO-søknader er påstartet (eller nye søknader er registrert) for neste SFO-år, må det opprettes en bestilling for utførelse av opprykk, dersom det ikke er ønskelig å utføre manuell plassering av barn.
  04.05.2020SFO04.05.2020
  Vise plassering av søsken på familiekortet:
  Nåværende enhet er nå synlig på familiekortet tilhørende barnets søsken i barnehage, skole og SFO. Dersom ingen enhet vises, betyr dette at barnet ikke har noen aktiv plassering i barnehage, skole eller SFO.
  04.05.2020OAS04.05.2020
  Aktivering av tilgang til kommunikasjon ved godkjenning av barnehagesøknader:
  Ved godkjenning av søknader på forvaltningsnivå, vil det være mulig å huke av for aktivering av kommunikasjon for søker. For de kommuner som har aktivert foreldreansvar, vil det fremkomme i pop-up vinduet dersom søker ikke har foreldreansvar (definert som «nei»). Det er likevel mulig å aktivere tilgangen til kommunikasjon dersom ønskelig.
  04.05.2020Forvaltning Barnehage04.05.2020
  Nytt flettefelt i brevmal for redusert betaling:
  Flettefeltet #offentlig svar er lag til i brevmalene "Innvilget søknad om redusert betaling" og "Avslag på søknad om redusert betaling" under Forvaltning Barnehage.
  04.05.2020Forvaltning OAS04.05.2020
  Tilskuddsrapport med fakturakorrigeringer knyttet til sendt fakturaperiode:
  Tilskuddsrapporten tar nå høyde for tilskuddsberettiget grunnlag som er registrert i Vigilo i form av fakturakorrigeringer (fakturalinjer for søskenmoderasjon, redusert betaling eller gratis kjernetid). Merk at det er korrigeringens dato som styrer om posten tas med i tilskuddsberegning eller ikke. Hvilken fakturaperiode posten tilhører eller om korrigeringsposten er fakturert eller ikke på det tidspunktet tilskuddsrapporten blir generert har ingen betydning.
  04.05.2020Barnehage04.05.2020
  SFO-grupper:
  Det er nå mulig å legge til barn i grupper under både nåværende og kommende SFO-år. Alle opprettede SFO-grupper bli værende i nåværende SFO-år. Under nytt SFO-år må nye grupper opprettes.
  05.05.2020Feilretting SFO05.05.2020
  Fagregister:
  Oppdatering av fagregisteret med faget «Praktisk håndverk» for de kommuner som manglet dette er nå utført.
  05.05.2020Feilretting Skole05.05.2020
  Muntlig eksamen:
  Muntlig eksamen kan organiseres ved å opprette gruppetypen «Muntlig Eksamen». Kun brukere med rollen «Eksamensansvarlig» kan opprette eksamensgruppene. Gruppetypen fungerer likt som skriftlig eksamen ved at disse forblir skjult for resten av personalet inntil dato for offentliggjøring er nådd. Man kan som Leder Skole eller Ansatt Skole med ekstra funksjon «Eksaminator» i gruppene, gi vurdering til elever i gruppen. For at ansatte skal kunne registrere vurdering må man ha åpnet opp for dette i Vurderingsfrister. Se veiledning her.
  11.05.2020Skole11.05.2020
  Kontaktrapport SFO:
  Kontaktrapporten gjør det mulig for leder og forvaltning å hente ut aktuell kontaktinformasjon om barn med tilhørende foreldre og fakturamottaker. Rapporten kan egendefineres ved å gjøre et utvalg og en sortering ved å benytte filtrere og velge kolonner. Rapporten kan skrives ut i PDF-format eller lastes ned som CSV-fil. Se veiledning for SFO enhet her og SFO forvaltning her.
  11.05.2020SFO11.05.2020
  Fakturering - korrigeringsposter:
  Rapporten Faktura-differanseanalyse på forvaltningsnivå i barnehage og SFO gjør en «regenerering» av fakturagrunnlaget for samme periode som i valgt fakturaperiode, og lister ut eventuelle avvik. Se veiledning for Forvaltning barnehage her og Forvaltning SFO her.
  11.05.2020Forvaltning Barnehage og SFO11.05.2020
  Vitnemål:
  Leder skole kan administrere og skrive ut elevens vitnemål for grunnskolen. Dette inkluderer å legge til vitnemålsmerknader, vedleggstekster og opplasting av vedlegg. For å få tilgang til fanen vitnemål må eleven ha fått registrert karakter i orden og adferd. Se veiledning her.
  18.05.2020Skole18.05.2020
  Import av eksamenskarakterer fra PAS:
  Med rollen Leder Skole og Eksamensansvarlig kan man importere resultater fra skriftlig eksamen direkte fra PAS. For å få korrekt vitnemålsmerknad til eksamen V-2020: VMM39: «Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus», kan merknaden importeres fra PAS, eller legges til som vitnemålsmerknad på vitnemålet. Se veiledning for import her.
  18.05.2020Skole18.05.2020
  VIGO 3-fil:
  Funksjonen tar med alle elevenes standpunkt- og eksamenskarakterer. Se veiledning her.
  18.05.2020Skole18.05.2020
  Planlegging av nytt skoleår:
  Brukere med rollen «Skole – Ansatt» har ikke lenger tilgang til forhåndsregistrerte skoleår. Dette betyr at Leder kan planlegge neste skoleår uten at ansatte vil kunne se hva som er planlagt før skoleåret endrer status til nåværende.
  18.05.2020Skole18.05.2020
  Vitnemål basisgruppekort:
  Leder skole kan administrere og skrive ut elevens vitnemål for hele klassen på basisgruppekortet. Dette inkluderer å legge til vitnemålsmerknader, vedleggstekster og opplasting av vedlegg. Se veiledning her.
  26.05.2020Skole26.05.2020
  Standpunktvurdering:
  Standpunktvurdering er merket med «–S» i hele løsningen.
  26.05.2020Skole26.05.2020
  Vitnemål for voksenopplæring:
  Utskrift av vitnemål for voksenopplæring er inkludert på elevkortet og basisgruppekortet.
  26.05.2020Skole26.05.2020
  Skolekalender:
  Visningen er rettet slik at datoer og dager stemmer overens.
  26.05.2020Feilretting Skole26.05.2020
  Utskrift av standpunktvurderinge:
  Utskrift av standpunktvurderinger registrert for inneværende termin med rollen «Leder skole». Standpunktutskriften skrives ut fra basisgruppekortet og har med informasjon om vedtak og klagefrist. Se veiledning her.
  29.05.2020Skole29.05.2020
  Utbedringer OAS:
  • Standpunktkarakterer registrert for 8. og 9. trinn omgjøres til terminkarakterer ved registrering av standpunkt på 10. trinn i samme fag


  • Det er lagt til en sperre for å registrere standpunktkarakter på et lavere trinn i fag hvor det allerede er registrert standpunktkarakter på et høyere trinn


  • Det er mulig å registrere karakterer for elever som tilhører flere utdanningsløp innenfor aktuelt skoleår


  • Det er nå mulig å redigere karakterer som ved en feil er registrert som standpunktkarakterer på vitnemål


  • Det er nå mulig å slette karakterer som ved en feil er registrert som standpunktkarakterer på vitnemål


  • Ved utskrift av vitnemål for hel klasse vil man nå få opplyst i feilmeldingen hvilke(n) elev(er) som eventuelt har feil ved sitt vitnemål


  • Hjelpeteksten for søknadsprosessen om redusert foreldrebetaling i foreldreportalen er oppdatert. Se veiledning her


  • Jamfør forskrift til Opplæringsloven §23-5 og den nye vitnemålsmerknaden VMM39 fra udir, har Vigilo laget en egen hjelpeartikkel til hjelp i arbeidet med årets vitnemål for grunnskolen, Se veiledning her
  05.06.2020Utbedringer OAS05.06.2020
  Beskjeftigelsesdetaljer på arbeidsplanen er oppdatert:
  Visning av årsramme og beskjeftigelse som tidligere vist i 45 min vises nå i 60 minutter. Begrepet «Beskjeftigelse» er endret til «Stillingsinnhold» under arbeidsplan. Se oppdatert veiledning her.
  16.06.2020Utbedring Skole17.06.2020
  Sletting av søknad om SFO-plass:
  Det er nå mulig å slette søknader under SFO-opptak som er under behandling. Se oppdatert veiledning for forvaltning her og for SFO-enhet her.
  16.06.2020SFO17.06.2020
  Kontaktrapport for private barnehager:
  Rollen ekstern leder har nå tilgang til kontaktrapporten.
  16.06.2020Barnehage17.06.2020
  Globalt søkefelt:
  Søkefeltet i barnehage og forvaltning barnehage inkluderer nå muligheten for å søke på fødselsnummer samt fornavn + etternavn på barn.
  16.06.2020Barnehage17.06.2020
  Validering av fødselsnummer:
  Løsningen validerer fødselsnummer i barnehageopptaket basert på modulusprinsippet ved registrering av nye søknader. På denne måten reduseres feilregistreringer i løsningen. Brukere med forvaltningsrolle kan velge å overstyre valideringen og legge til barn og foreldre med fiktivt fødselsnummer. Foreldre forholder seg kun til valideringen, og vil ikke få muligheten til å opprette en søknad dersom valideringen viser at et ugyldig fødselsnummer blir forsøkt registrert. Se veiledning for registrering av søknader på forvaltning her og oppdatert veiledning til foreldre i søkeportalen her.
  16.06.2020Barnehageopptak17.06.2020
  Notat/hentemelding SFO:
  Ansatt og Leder kan nå opprette notater og hentemeldinger på barn i Innsjekk/utsjekk. Se veiledning her.
  16.06.2020SFO17.06.2020
  Notat/hentemelding for barnehage:
  Ansatt og Leder kan nå opprette notater og hentemeldinger på barn i Innsjekk/utsjekk. Se veiledning her.
  16.06.2020Barnehage17.06.2020
  Rapport – Søknad om redusert betaling:
  Se veiledning for barnehage her og SFO her.
  22.06.2020Forvaltning OAS23.06.2020
  Endret beregningsmodell for redusert oppholdsbetaling:
  Det er nå mulig å velge en ny innstilling for hvordan beregningen for redusert oppholdsbetaling ved deltidsplasser tar utgangspunkt i en «plassandel av fulltidsplass». Se veiledning for barnehage her og SFO her.
  22.06.2020Forvaltning OAS23.06.2020
  Filtrering i rapporter:
  Det er nå mulig å filtrere på enhet og skoleår i rapportene elevrapport og kontaktrapport skole ved å benytte nedtrekkmenyen igjen.
  22.06.2020Feilretting Skole23.06.2020
  Vurdering
  Det er ikke lenger mulig å gi vurderingen «Ikke deltatt - ID» som karakter i utdanningsvalg.
  22.06.2020Utbedringer Skole23.06.2020
  Vurdering
  Økt hastighet tilknyttet registrering av vurderinger
  22.06.2020Utbedringer Skole23.06.2020
  Rapport – Fakturahistorikk:
  Rapporten viser en detaljert oversikt over fakturahistorikk knyttet til en fakturaperiode og enhet. Se veiledning for forvaltning barnehage her og forvaltning SFO her.
  30.06.2020Barnehage og SFO30.06.2020
  Globalt søk skole:
  Det er nå mulig å søke opp foreldre og aktive elever på forvaltning og enhet ved hjelp av fornavn, etternavn og fødselsnummer. Elever uten aktiv skoleplass vil ikke være synlige i søk, men vil likevel være tilgjengelige under foresatt-relasjoner ved søk på foreldre - vist uten skoletilhørighet. For å benytte søkefeltet må det klikkes på «søk» før aktuelle resultater er synlige. Under forvaltning skole vil brukere med forvaltningsrolle ha tilgang til alle foreldre og aktive elever i kommunen. Under aktuell skole vil brukere med lederrolle få tilgang til å søke opp aktive elever ved aktuell enhet samt at brukere med ansattrolle vil få tilgang til å søke på aktive elever den ansatte har tilgang til via timeplan eller som kontaktlærer.
  30.06.2020Skole30.06.2020
  Globalt søk SFO:
  Det er nå mulig å søke opp foreldre og barn på forvaltning og enhet ved hjelp av fornavn, etternavn og fødselsnummer. Foresatt-relasjoner vises ved søk på foreldre. For å benytte søkefeltet må det klikkes på «søk» før aktuelle resultater er synlige. Under forvaltning SFO vil brukere med forvaltningsrolle ha tilgang til alle foreldre og SFO-barn i kommunen. Under aktuell SFO vil brukere med lederrolle og ansattrolle få tilgang til å søke opp barn ved aktuell enhet. Brukere med rollen «begrenset tilgang» vil ikke få mulighet til å benytte søkefeltet.
  30.06.2020SFO30.06.2020
  Splitt av søknader under saksbehandling - Redusert foreldrebetaling:
  Under innstillinger for redusert betaling er det mulig å velge om søknader skal behandles enkeltvis per barn eller om disse skal behandles samlet. Se veiledning for innstillinger her og oppdatert veiledning for behandling av søknader her.
  30.06.2020OAS30.06.2020
  Redigering av vedtak - Redusert foreldrebetaling:
  Under innstillinger for redusert betaling er det mulig å velge om vedtak skal kunne redigeres etter at disse er ferdig behandlet. Se veiledning her.
  30.06.2020OAS30.06.2020
  Arkivering av søknad om redusert foreldrebetaling:
  Arkivering av søknader er nå på plass. Videre kommunikasjon for oppsett kan følges via kundens kontakt for arkivsystem.
  30.06.2020OAS30.06.2020
  Arkivering av vitnemål:
  Arkivering av vitnemål er nå på plass. Videre kommunikasjon for oppsett kan følges via kundens kontakt for arkivsystem.
  30.06.2020Skole30.06.2020
  Utbedringer og feilrettinger:
  • Fakturaberegning:
   Feil i fakturaberegning for SFO i "Fullpris-basert kalkulering" er nå rettet slik at denne tar hensyn til plassprosenten i fakturaberegning for redusert oppholdsbetaling. Beløpene som vises i vedtaket og beløpene som kommer på fakturagrunnlaget skal nå samsvare.

  • Kildedata:
   Brukere uten kommuneadministrator rolle får ikke nå endre/slette info i kildedata dersom brukeren er innehaver av rollen «Kildedata».
  30.06.2020Utbedringer OAS30.06.2020
  Utbedringer og feilrettinger – August 2020:
  • SFO-opptak:
   Forbedret ytelse i SFO-opptak.

  • Brevmal barnehage:
   Brevmalen «Endring av barnehageplass akseptert» fører ikke lenger til feilmelding ved tomt notatfelt.

  • Elevadministrasjon:
   Inaktive elever er nå synlige i klassegrupper de har vært en del av i skoleår med status "Utgått".

  • Kildedata:
   Muligheten for å overstyre standard prioritering for e-post og telefonnummer i Kildedata er inntil videre deaktivert. Dersom foreldre, ansatte og elever over 16 år aktivt har valgt å ha kontaktopplysningene sine registrert i KRR, vil disse opplysningene være verdiene som vises for e-post og telefonnummer i Vigilo. Dersom brukere ikke har registrert/bekreftet opplysninger i KRR, vil verdien som er angitt lokalt være den som vises og benyttes ved utsendelse i Vigilo. Se oppdatert hjelpeartikkel her.

  • Søknad om redusert betaling på SFO:
   Ved å benytte innstillingen «Synlig etter akseptert tilbud» under «Innstillinger for redusert betaling» på Forvaltning OAS, vil det nå være mulig for foreldre å søke om redusert foreldrebetaling i foreldreportalen også for barn med aktiv SFO-plass. Tidligere var denne kun synlig for foreldre med barn som hadde aktiv plass i barnehage. Se oppdatert veiledning for forvaltning barnehage her og forvaltning SFO her.

  • Feide-pålogging i Chrome:
   Pålogging ved hjelp av Feide ved bruk av Chrome skal nå fungere som forventet for alle versjoner av Chrome.

  • Turnus:
   Enkelte brukere har opplevd feil ved endring av turnus for reduserte plasser. Dette er nå rettet slik at ved endring av turnus vil dette gjenspeiles i innsjekk/utsjekk.

  • Oppdatering av barnehager:
   Ved oppdatering av barnehager mot NBR opplevde noen kunder at de mistet informasjonen i kolonnene Type (Type av eierskap) og Barnehageeier (Eier). Denne feilen er nå rettet opp.

  • Brevmal:
   «#bekreftelse på husstandens samlede bruttoinntekt» er lagt til i brevmalen «Avslag på søknad om redusert betaling» på Forvaltning barnehage.

  • Arkiverte dokumenter:
   Feilmeldingen som dukket opp ved visning av arkiverte dokumenter på skole er nå løst.

  • Difi-krr-copy:
   Tidligere kjørte Vigilo en ukentlig henting av data fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Disse dataene blir lagret i Vigilo for visning i rapporter og klasselister samt for 3.parters henting via Vigilo sitt API. Dette er data som vises som datakilde "Difi-krr-copy" i Kildedata under Forvaltning OAS. Vi har nå endret intervallet til daglig uthenting. Uthentingen foregår fra kl. 21:00 til 00:00, hvilket betyr at datahenting etter midnatt vil ha ferske data hver dag.

  • Morsmål - språk:
   Under kontakt- og brukerinformasjon/Personalia på elev- og barnekort samt foreldrekort og ansattkort er det nå mulig å velge «other» for «annet» som valg av morsmål i nedtrekkslisten.

  • Visning av timeplaner på personkort:
   Alle påvirkede timeplaner oppdateres på ansattkort og elevkort med riktig ansatt når en leksjon vikarsettes.

  • Fraværsregistrering:
   Vikarer med tildelte leksjoner fra vikarsetting kan nå føre fravær for elever i disse leksjonene fra dagens timeplanen under oppslagstavle for ansatte.

  • Helseinformasjon i App:
   Ved oppdatering av helseinformasjon om barn i appen, sendes ikke push-varsling til medforelder.

  10.08.2020 - 14.09.2020Utbedringer og feilrettinger OAS14.09.2020
  Fraværsoversikt i Foreldreportalen:
  Foreldre kan nå se en oppdatert oversikt over fravær som er signert av skolen i foreldreportalen i nettleser. Se veiledning her.
  14.09.2020Foreldreportal/Skole14.09.2020
  Timeplanvisning i Foreldreportalen:
  Foreldre har nå en oppdatert oversikt over timeplanen til sine barn. Timeplanen oppdaterer seg automatisk ved endringer som følger av endringer i timeplan, vikarer, rom og andre endringer som blir lagt inn av skolen. Se veiledning her.
  14.09.2020Foreldreportal/Skole14.09.2020
  Karakterrapport:
  Rapport over alle registrerte og ikke registrerte vurderinger for halvårsvurdering, standpunkt, vitnemål og eksamen er nå tilgjengelig for enhets- og forvaltningsnivå for brukerrollene leder skole og kommuneforvaltning skole. Se veiledning for skole her. og forvaltning skole her.
  14.09.2020Skole14.09.2020
  Registrering av orden og oppførsel (Anmerkninger):
  Leder og ansatt ved Skole kan nå registrere anmerkninger enkelt ved å klikke på multifunksjonsknappen nede til høyre, uavhengig av hvor man er i løsningen. Se veiledning her.
  14.09.2020Skole14.09.2020
  Underveisvurdering:
  Leder og ansatt ved Skole kan nå opprette underveisvurdering kan for de gruppene en har tilgang til. Vurderingene kan skrives ut enkeltvis eller samlet. (Ved neste lansering vil disse vurderingene også være synlige på elevkortet samt kunne publiseres i foreldreportalen). Se veiledning her.
  14.09.2020Skole14.09.2020
  Utbedringer og feilrettinger – September 2020:
  • Publisering av underveisvurdering:

   Det er nå mulig å publisere underveisvurderinger i foreldreportalen. Se oppdatert veiledning her.

  • Utviklingssamtale:

   Underveisvurdering er erstattet med Utviklingssamtale på basisgruppekortet. Se veiledning
   her samt egen case her.

  • Publisering av halvårsvurdering i foreldreportalen:

   Publisering av halvårsvurdering til foreldre utføres av skoleleder under vurderingsfrister. Se oppdatert veiledning her.

  • Datofeil barnehage:

   Feil med dato er utbedret. Barn er nå synlig i innsjekk/utsjekk første dato for ny modell ved ny plassering og endring samt i rapporter.

  • Datofeil SFO:

   Feil med dato er utbedret. Barn er nå synlig i innsjekk/utsjekk første dato for ny modell ved ny plassering og endring samt i kontaktrapport.

  • Profilbilder I innsjekk/utsjekk og Oversikt barnehage:

   Uthentingen av bildene foregår nå raskere enn tidligere.


  • Datofeil skole:

   • Manglende visning av elever i kontaktrapport for forrige skoleår er utbedret ved å endre inaktiv-datoen satt fra 31.07.20 for alle elever med en inaktiv-dato fra 01.08.20. Med dette fremvises elevene som de skal i rapporten.


    Fremover må alle inaktiv-datoer for elever som skal være aktive ut skoleåret settes til 01.08.2021 for å forsikre at dette ikke oppstår. Inne i løsningen er begrepet «fra» lagt til etter inaktivdato. Alle hjelpertikler som involverer inaktivdato er oppdatert med datoen 01.08.åååå.


   • Planleggingsdager i skolekalenderen er nå endret til riktig dato på arbeidsplanen til de ansatte.


   • Visning av til-dato i variabel lønn er utbedret.

  28.09.2020Utbedringer og feilrettinger OAS28.09.2020
  Foreldreportal – visning av halvårsvurdering:
  Halvårsvurderinger er nå synlige for foreldre etter at disse er publisert av skoleleder under vurderingsfrister. Se veiledning her.
  28.09.2020Skole28.09.2020
  Foreldreportal – visning av underveisvurdering:
  Underveisvurderinger er nå synlige for foreldre etter at disse er publisert fra gruppekortet. Se veiledning her.
  28.09.2020Skole28.09.2020
  Underveisvurdering på elevkort:
  Underveisvurdering inkluderer nå en oversikt på elevkortet. Se veiledning her. Spørsmål og svar om underveisvurderinger finner du her.
  28.09.2020Skole28.09.2020
  Fraværsrapport:
  Rapport over registrert fravær for hele skoleåret samt 1. og 2. termin er nå tilgjengelig for enhets- og forvaltningsnivå for brukerrollene leder skole og kommuneforvaltning skole. Se veiledning for forvaltning skole her og enhet skole her.
  12.10.2020Skole12.10.2020
  Samtykkerapport:
  Samtykkerapporten gjør det mulig for Kommuneforvaltningen og enhetene å hente ut aktuelle registrerte samtykker og status på disse for enhetene i kommunen. Rapporten kan tilpasses ved å filtrere og velge kolonner. Rapporten kan skrives ut i PDF-format eller lastes ned som CSV-fil. Se veiledninger her: forvaltning skole, enhet skole, forvaltning barnehage og enhet barnehage.
  12.10.2020OAS12.10.2020
  Utbedringer og feilrettinger – Oktober 2020:
  • Inaktive ansatte i barnehage:

   Ansattlisten i barnehage har fått tilført et filter som kan aktiveres for å få en oversikt over inaktive ansatte. Den ansattes sluttdato benyttes for å beregne om den ansatte er aktiv eller inaktiv. Ved å endre sluttdato vil den ansatte flyttes over til inaktive ansatte ved påfølgende dag. Ansatte som ikke har en definert sluttdato vil forbli aktive i ansattlisten. Se veiledning her.

  • Oppdatering av fagkoder:

   Fagkoder for norsk og engelsk er nå oppdatert etter gjeldende føringer fra Udir. Fagkodene vises nå på gruppekort, elevkort og karakterrapport. For å se karakterer til inaktive elever må man via elevkort eller karakterrapport.


  • Oppdatering av fagnavn for valgfag:

   Nye fagnavn for valgfag fra Udir er nå oppdatert i Vigilo.

  • Google translate oversettelse:

   Det er nå lagt inn en lokal sperre for å hindre automatisk oversettelse fra Google Chrome for å unngå feil oversettelser i løsningen.

  • Registrering av anmerkninger:

   Ved registreringer i orden og oppførsel kommer det nå opp en påminnelse om å ikke oppgi sensitiv informasjon i kommentarfeltet.

  • Tilskuddsrapport barnehage:

   Tilskuddsrapporten har nå endret navn til Refusjon- og tilskuddsrapport. Følgende nye kolonner er inkludert i rapporten: Vedtaksdato, Vedtak redigert dato, Startdato barnehageplass (endret navn fra «Startdato») og Sluttdato barnehageplass. Se oppdatert veiledning for forvaltning her og enhet for ekstern leder her.
  12.10.2020Utbedringer og feilrettinger OAS12.10.2020
  Utbedringer og feilrettinger – Oktober 2020:
  • Utskrift i vikarsetting:
   Det er nå mulig å ta utskrift ut timeplaner til vikarer direkte fra vikarsettingen under Vikarsatt. Kommentaren som legges ved er også synlig på utskriften.
  14.10.2020Utbedringer og feilrettinger OAS15.10.2020
  Utbedringer og feilrettinger – Oktober 2020:
  • Utskrift i vikarhåndtering:
   Det er nå mulig å ta utskrift ut timeplaner til vikarer direkte fra vikarsettingen under Vikarsatt. Kommentaren som legges ved er også synlig på utskriften.

  • Timeplaner i vikarhåndtering:
   Timeplaner til aktuelle vikarer er nå synlige i vikarsetting ved klikk på leksjoner som skal vikarsettes. Timeplanene til vikarene oppdateres også med tildelt vikartime når neste time skal vikarsettes.

  • Beskjeftigelse for ansatte i skole:
   Feil vising av beskjeftigelse i ansattoversikt når en ansatt tildeles en helårsleksjon på enkelte dager i timeplan er nå utbedret. Beskjeftigelsen vises nå identisk i stillingsinnhold og ansattoversikten i timeplan og ansattlisten.

  • Meldinger i SFO:
   Mottatte meldinger i oversikten fremvises nå i riktig rekkefølge.

  • Elevadministrasjon:
   Avgiverskole som skriver kommentar ved flytting av elever vil nå få tilgang til å lese denne på egen enhet, samt at kommentar er synlig for forvaltning skole i elevadministrasjonen dersom elever er flyttet hit.

  • Visning av barnekort for fremtidige plasseringer:
   Det er nå mulig for Barnehage leder og Barnehage (ekstern) administrator å vise barnekort for barn som er importert inn i løsningen eller ved endring av tilbud med oppstart frem i tid.

  • Rutiner:
   Feil ved registrering av rutiner på flere barn samtidig er nå utbedret. Det er nå mulig å registrere samme rutine på flere barn samtidig.

  • Prioriteringsregler:
   Forvaltning barnehage kan nå velge hvilke prioriteringsregler som skal være synlige i søknadsprosessen til enhver tid samt endre rekkefølge på disse. Se oppdatert veiledning her.

  • Utdaterte rapporter er fjernet:
   For å gjøre rapportoversikten på forvaltningsnivå og enhetsnivå mer brukervennlig, har vi fjernet rapporter som er utdaterte/erstattet av nye rapporter.

   • Følgende rapporter har vært knyttet til gammel løsning for redusert betaling og derfor fjernet: Søknader, Barn, Redusert betaling og Oversikt. Sistnevnte rapport har kun vært tilgjengelig på enhetsnivå.

   • Rapporten Refusjon er erstattet av Refusjon-og tilskuddsrapport.

   • Tilbud uten fakturering er erstattet av Faktura-/tilbudsavvik.

   • Rapportene Barn etter ønske, Søknad om prioritering og Barn med prioritering hentet utdatert data og er fjernet for å unngå feilrapportering.

  • Redusert betaling:
   • Foreldre kan nå søke om redusert betaling via undermenyen på et barn, se oppdatert veiledning for barnehage her og SFO her.

   • E-post sendes ut til søker ved registrering av søknad om redusert betaling i foreldreportalen. E-post sendes ikke ut dersom forvaltning på vegne av foreldre registrerer søknader.

   • Ved registrering av medsøker er feltene «Morsmål» og «Nasjonalitet» fjernet, feltene "Adresse", "Postnummer" og "Poststed" er endret til valgfrie felt.

   • Ved valg av barn hentes informasjon om dagens plassering for
    enhet og ev. opphold (plassprosent for barnehage og modell for SFO).

   • Feltet hvor søker kan informere om husstandens bruttoinntekt beholdes som valgfritt, men informasjon om at det er valgfritt er fjernet.

   • Medsøker vises nå med informasjon om medsøker i foreldreportalen.

   • Ved visning av detaljer for søknad om redusert betaling hentes informasjon om start- og sluttdato for vedtak og ev. dato for redigering av vedtak.
  03.11.2020Utbedringer og feilrettinger OAS03.11.2020
  Ytelsesforbedringer
  • Innhenting av liste i barnehageopptak.

  • Innhenting av data i saksbehandling for SFO-opptak ved bruk av datofilter.

  • Gruppe-uthenting på skole: VIGO, PAS, klasser og faggrupper.
  03.11.2020Ytelsesforbedringer OAS03.11.2020
  Utbedringer og feilrettinger – November 2020:
  • Innsjekk/utsjekk barnehage:
   Raskere innhenting av barn og registrering av status.

  • Innsjekk/utsjekk SFO:
   Raskere innhenting av barn og registrering av status.

  • Forvaltning OAS - Brukeradministrasjon:
   Filtrering på enhet og brukerroller før innhenting av brukere.

  • Forvaltning OAS - Brukeradministrasjon:
   Søk på navn og fødselsnummer etter brukere.

  • SFO-opptak:
   Raskere innlastning av alle søknader i saksbehandling ved å gå tilbake fra en søknad.
  23.11.2020Utbedringer og feilrettinger OAS23.11.2020
  Ytelsesforbedringer
  • Innsjekk/utsjekk barnehage:
   Raskere innhenting av barn og registrering av status.

  • Innsjekk/utsjekk SFO:
   Raskere innhenting av barn og registrering av status.

  • Forvaltning OAS - Brukeradministrasjon:
   Filtrering på enhet og brukerroller før innhenting av brukere samt søkefelt for navn og fødselsnummer etter brukere. Se oppdatert veiledning under Forvaltning skole her og Forvaltning barnehage her.

  • SFO-opptak:
   Raskere innlastning av alle søknader i saksbehandling ved å gå tilbake fra en søknad.
  23.11.2020Ytelsesforbedringer OAS23.11.2020
  Utbedringer og feilrettinger – November/desember 2020:
  • Oppdatering av autentiseringstjenesten:
   Design er oppdatert ved innlogging og i portalvelgeren. Se oppdateringer i brukeradministrasjonen i oppdatert veiledning for Forvaltning skole her og Forvaltning barnehage her.

  • Årsramme:
   Visning av årsrammer på arbeidsplanen viser nå korrekt angitt i 60 minutter.

  • SFO-grupper:
   Feil i SFO-grupper er utbedret. Grupper kan nå oppdateres når om de inneholder barn som har en slettet plassering.

   • Barn som har blitt slettet vil ikke lengre vise i oversikten etter oppdatering ved å klikke på Lagre under «+Barn» i gruppen

   • Barn som har en avsluttet plassering slettes fra aktuell gruppe ved å fjerne aktuelle barn under «+Barn»

   • Barn som ikke har en gruppe, vil ligge under gruppen «Barn uten gruppe»
  02.12.2020Utbedringer og feilrettinger OAS03.12.2020
  Ytelsesforbedringer
  • Globalt søk:
   Søkefeltet er optimalisert for å behandle treff raskere. Søket innhenter færre og mer spesifiserte treff basert på oppgitt søk. Sortering gjøres nå basert på likhet mellom søk og treff fremfor alfabetisert, noe som gjør at søkeresultatet du leter etter vil ligge i toppen av søket ved f.eks. kombinasjon av for-, mellom- og etternavn. Det er nå mulig å søke på fødselsnummer på foreldre i barnehage på lik linje med skole og SFO.
  02.12.2020Ytelsesforbedringer OAS03.12.2020
  Flyttemelding og Ekstern skole:
  Det er nå mulig å sende ut flyttemelding ved overflytting av elever til ny enhet via Elevadministrasjonen. Det er også mulig å plassere elever på «Ekstern skole» dersom elevene ikke flytter til en ny enhet innad i kommunen. Se veiledninger relatert til Flyttemelding og Ekstern skole her:
  17.12.2020Skole17.12.2020
  Inaktivdato ved overflytting av elever:

  Det er nå lagt til en mulighet for å kunne nullstille inaktivdato ved overflytting av elever i elevadministrasjonen. Nullstilling av inaktivdato skal kun benyttes ved overflytting til egen skole for kombinerte skoler i overgangen fra 7. trinn til 8. trinn.
  17.12.2020Skole17.12.2020
  Brevmaler for Godkjenning og avslag av prioriteringssøknader i Forvaltning barnehage:
  • Brevmalen «Godkjenning av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage godkjenner en prioriteringssøknad. Brevmalen utsendes til søker av prioriteringssøknaden og arkiveres. Se veiledning her

  • Brevmalen «Avslag av prioriteringssøknad» utløses av at forvaltning barnehage avslår en prioriteringssøknad. Brevmalen utsendes til søker av prioriteringssøknaden og arkiveres. Se veiledning her
  17.12.2020Forvaltning Barnehage17.12.2020
  Utbedringer og feilrettinger – Desember 2020
  • Kollisjonsvarsler i timeplan:
   Varsler for kollisjoner er oversatt til valgt språk samt oppdatert til nytt design for dialogvinduer.

  • Elever uten klassetilhørighet:
   Elever uten aktiv klassetilhørighet tilhørende valgt skoleår (i menylinjen) er ikke lenger synlige i elevlisten. Kun elever som innenfor et skoleår har hatt tilhørighet til en klasse er synlige under inaktive elever i elevlisten.

  • Følgende rapporter for barnehage er flyttet over til ny rapportmodul:
   Fakturering, Søkerliste, Plasserte barn og Plasserte barn med fakturamottaker.

  • Kommentar ved overflytting i Elevadministrasjonen:
   Tomme kommentarer genereres ikke lenger etter at en kommentar er slettet før overflytting av elever.

  • Visning av sluttvurdering i foreldreportalen:
   Tidligere feil ved visning av enkelte elevers sluttvurdering i foreldreportalen er nå utbedret.

  • Filtrering av rapporter før nedlastning til CSV:
   Filtreringer utført i rapporter før nedlastning til CSV følger nå med til CSV-formatet.

  • Redusert betaling:
   Feil i søskenmoderasjon ved overlappende betalingsperioder er utbedret.

  • Datofilter i kontaktrapport Barnehage:
   Nytt datofilter med fra-til dato for barnehageplass og betalingsperiode er lagt til i kontaktrapporten.

  • Datofilter i kontaktrapport SFO:
   Nytt datofilter med fra-til dato for plassering og betalingsperiode er lagt til i kontaktrapporten.

  • Barnehagekapasitet:
   Tellingen for barnehagekapasitet er endret for barn som er plassert i aldersgruppen 0-2 år, slik at et barn i denne aldersgruppen opptar 2 plasser når en benytter valget «Total kapasitet» for en barnehage. Tellingen gjenspeiles ut til foresatte i søknadsportalen samt i oversikten over barnehagene på forvaltningsnivå.

  • Søkerinformasjon:
   Søker av redusert foreldrebetaling får nå kun returnert navn på søker og ev. medsøker. Tidligere fikk søker også returnert fødselsnummer, adresse, postnummer og poststed.

  • Vigilo App meldingsmottakere:
   Visning av mottakere/deltaker i meldinger er nå synlige i en meldingstråd ved å klikke på teller for mottakere oppe til høyre i skjermbildet på en melding.
  03.12.2020 - 17.12.2020Utbedringer og feilrettinger OAS17.12.2020
  Ytelsesforbedringer
  • Unngå ny innlastning av søknader ved å gå tilbake fra en søknad i barnehageopptaket.

  • Utbedret innlastning av registrert fravær på skole.
  17.12.2020Ytelsesforbedringer OAS17.12.2020
  Utbedringer og feilrettinger – Januar 2021:
  • Barnehagesøknad:
   Det er nå mulig å registrere medsøker og barn i barnehagesøknad uten å velge morsmål. Lansert 11.01.2021.

  • Søknad om redusert betaling:
   Ved registrering av medsøker i søknaden, vil informasjon om medsøker kun fremvise fødselsnummer i Foreldreportalen. Lansert 11.01.2021.

  • Spørsmål til søker i barnehagesøknad:
   Utfordringer den siste uken knyttet til "Spørsmål til søker" ved innsending av barnehagesøknader via enheter med touchskjerm er nå utbedret. Lansert 21.01.2021.
  11.01.2021Utbedringer og feilrettinger OAS22.01.2021
  Utbedringer og feilrettinger – Januar 2021:
  • Tilgang til hjelpesenteret direkte i løsningen:
   Hjelpesenteret er nå tilgjengelig via “Hjelp”-knappen nederst til høyre i skjermbildet i løsningen. Ved å benytte søk-funksjonen vil hjelpefunksjonen foreslå relevante veiledninger. Veiledningene vises i dialogvinduet slik at brukere kan følge stegene uten å forlate den aktuelle siden. Det er også mulig å kontakte support direkte fra “Hjelp”-knappen.


  • Fakturakorrigering:
   Det er nå mulig å registrere fakturakorrigering på flere barn samlet på enhets- og forvaltningsnivå i barnehage og SFO. Se oppdatert veiledning for barnehage her og SFO her.


  • Elevadministrasjon:
   Kolonnen «Nåværende enhet» er nå også synlig under fanen «Elevliste/klasse» i Elevadministrasjonen på enhetsnivå skole.


  • Opprette notat direkte fra enkeltmeldinger i barnehage og SFO:
   Ansatt og leder kan nå opprette notat direkte fra enkeltmeldinger. Notat som blir opprettet fra en melding vil være synlig under "Notat" på barnekortet samt i "innsjekk/utsjekk". Se veiledning for barnehage her og SFO her.


  • Registrering av morsmål i barnehagesøknader:
   Det er nå mulig for søker å registrere morsmål i søknaden. Registrert morsmål for søker, barn og medsøker i barnehagesøknader fremvises nå på personkort. Dersom det allerede foreligger et registrert morsmål, vil morsmålet som registreres i søknadsprosessen overskrive eksisterende verdi for lokal data.


  • Informasjon om enhet i begrunnelse for automatisk generert oppsigelse:
   Under saksbehandling av oppsigelse av barnehageplass vil det, i tillegg til at oppsigelsen er generert av systemet på grunn av akseptert tilbud fra en annen barnehage, være synlig hvilken barnehage det er akseptert tilbud fra.


  • Søknader med Status fullført:
   Søknader med Status "Fullført" i barnehageopptaket vil nå kun være synlige under fanen "Svar på tilbud". Ved behov for å rydde opp i eksisterende søknader med status «Fullført» som ligger i feil fane, kan kunde sende inn en liste over saksnummer på de aktuelle søknadene via bestillinger til Vigilo.


  • Venteliste til førstevalg i barnehage:
   Dersom søker har takket ja til tilbud fra en barnehage som ikke er søkers førstevalg og har valgt å stå på venteliste, vil søknaden kun stå på venteliste til første prioritet og dermed kun være tilgjengelig for barnehagen som er søkers førstevalg. Ved behov for å rydde opp i eksisterende søknader løses dette ved innsending av bestilling relatert til punktet over med søknader som har status «Fullført» i feil fane.


  • Automatisk beregning av aldersgrupper:
   Barnets aldersgruppe er endret fra manuelt valg ved tildeling og endring av plassering i barnehage til å styres av barnets fødselsdato. Løsningen beregner automatisk et barn for å være tre år fra og med 1. august det året barnet fyller tre år, i tråd med forskriftene. Se veiledning her.
  29.01.2021Utbedringer og feilrettinger OAS29.01.2021
  Utbedringer og feilrettinger – Februar 2021:
  • Søk i elevliste:
   Det er nå mulig å søke ved å benytte små bokstaver uten å ta hensyn til stor bokstav i fornavn og etternavn. Lansert 02.02.2021

  • Fremvise eksisterende morsmål for søker:
   Eksisterende morsmål fremvises for søker i barnehagesøknaden dersom det allerede foreligger et registrert morsmål på personen i Vigilo. Morsmål for søker kan endres i søknaden og vil registreres som ny verdi under lokal kilde. Lansert 02.02.2021

  • Barnehageplasser skal ikke kunne opprettes for barn uten fødselsdato:
   Dersom en forsøker å gi innstilling til et barn som mangler fødselsdato, vil en beskrivende feilmelding fremvises. For å kunne gi innstilling og opprette tilbud, må det først registreres fødselsdato på barnet under Personalia. Lansert 05.02.2021

  • Tilgang til flerfunksjonsvalg på mobile enheter:
   For mobile enheter er nå hjelpesenterknappen flyttet til å være plassert ved siden av flerfunksjonsvalget i barnehage og SFO. Muligheten for å benytte flerfunksjonsvalget på mobile enheter for innsjekk/utsjekk fungerer nå som normalt. Lansert 15.02.2021

  • Meldinger i foreldreportalen:
   Alle meldinger som er besvart fra ansatte i barnehage og SFO vises på høyre side i meldingstråden for å tydeliggjøre hvilke meldinger som er sendt fra enheten og hvilke meldinger som er besvart fra foreldre. Lansert 24.02.2021

  • Filtrering av meldinger på skole:
   Alle basisgrupper er nå inkludert i filteret, også for Leder på kombinerte skoler med mange basisgrupper. Lansert 24.02.2021

  • Lokal lagring av datofilter:
   Valgt datofilter i meldinger skal huskes til sesjonen er utløpt for brukeren og vil ikke tilbakestilles ved å oppdatere siden. Lansert 24.02.2021

  • Synlighet av hjelp-knapp:
   Noen brukere opplevde blant annet at hjelp-knappen la seg over utskrifter på skole og barnehage. Dette er nå utbedret og hjelp-knappen er ikke lenger synlig ved utskrift og fremvisning av bekreftelses-/feilmeldinger hvor knappen er plassert. Lansert 24.02.2021

  • Oppsigelse av SFO-plass i foreldreportalen:
   Enkelte brukere har opplevd å måtte zoome ut/forminske skjermstørrelsen for at aksjonsknappen "Oppsigelse" skal bli synlig og klikkbar. Dette er nå tilpasset skjermen og aksjonsknappen er tilgjengelig uten å forminske skjermstørrelsen. Lansert 24.02.2021

  • Filtrering i rapporten "Søkerliste" på forvaltningsnivå:
   Datofilteret "I dag" henter nå frem aktuelle søknader. Navnet på filteret "Nåværende år" er endret til "Nåværende barnehageår" da datoene for filteret er fra 01.08.ÅÅÅÅ til 31.07.ÅÅÅÅ. Filteret "Neste barnehageår" er fjernet pga manglende funksjon for søknader frem i tid. Lansert 24.02.2021

  • Dataporten/Feide:
   Vigilo har forbedret utlogging i forbindelse med Feide autentisering slik at brukeren nå får avsluttet sin sesjon og blir tatt med til Feide sin utlogging av tjenesten. Vi anbefaler sterkt at det benyttes to-faktorpålogging til Vigilo OAS for sikrest mulig tilgang til tjenesten. Lansert 24.02.2021.

  • Utbedringer knyttet til rapporten "Plasserte barn med fakturamottaker":
   • Barn med kun kommende plasseringer vises nå i rapporten på forvaltnings- og enhetsnivå

   • Riktig tilbud med tilknyttet start- og sluttdato vises nå i rapporten basert på datoen satt i kalenderfilteret på forvaltnings- og enhetsnivå

   • Kalenderfilteret på forvaltningsnivå er endret slik at det kun tar med seg barn som har et aktivt tilbud på valgt dato

  • Gi innstilling i Barnehageopptak ved forstørret skjermoppløsning:
   Det er nå mulig å gi innstilling i barnehageopptaket, i dialogvinduet ved forstørret skjermoppløsning. Lansert 24.02.2021.

  02.02.2021 - 24.02.2021Utbedringer og feilrettinger OAS25.02.2021
  Sende SMS på SFO:
  Muligheten for å sende SMS samt meldinger med varsel på SMS er tilgjengelig på SFO for kunder som har aktivert SMS i Vigilo. Utsending av SMS gjøres av brukere med rollen Leder SFO under meldinger. Se veiledning her.
  15.02.2021SFO16.02.2021
  Utbedringer og feilrettinger – Mars 2021:
  • Fødselsdato relatert til automatisk beregning av aldersgruppe:
   Barn født 01.januar som på grunn av datofeil ble regnet som født 31. desember, og derav regnet for å være en del av aldersgruppen 3-6 fremfor 0-2 er nå utbedret. Lansert 02.03.2021.

  • Kontaktrapport SFO:
   Kolonnen «Har foreldre med kommunikasjon» er lagt til i Kontaktrapporten. Lansert 02.03.2021.
  02.03.2021Utbedringer og feilrettinger OAS04.03.2021