Skip to content

Redusering av elevfravær styrker tilhørighet og fellesskap

– Vi ser tydelig sammenheng mellom fravær og ensomhet, psykiske vansker senere i livet og opplevelsen av utenforskap. Vi tror at det å jobbe med fravær og å få ned fraværstallene vil bidra til at flere får et bedre liv, sier Marit Fagerheim Wiik.

Marit Fagerheim Wiik er daglig leder i Cymra, et selskap som bruker data fra fraværsføring, gjort i Vigilo, til oppfølging av elevfravær i Cymra sitt verktøy Presente. Wiik er i tillegg lærer og jobber til daglig i Osloskolen.

– Når man snakker om skolefravær i dag, snakker man mye om hva det er og hva man trenger for å få det ned. Foreløpig snakker vi for lite om forebyggingen, i alle fall systematisert.

Wiik forteller at konseptet Cymra har utviklet med Presente, handler om å bruke fravær og nærvær som et verktøy for å jobbe med kvalitet i hele skolen.

– Skolen skal være et sted hvor eleven har lyst å være en hel dag. I dag fungerer det ikke alltid slik. Det må være attraktivt for elevene å komme på skolen. Skolen må oppleves som trygg, meningsfull, morsom og elevene trenger å føle seg sett. I tillegg vet vi at elevene trenger å få utfordringer tilpasset sitt nivå.

Wiik er tydelig på at skolene jobber med mange av disse elementene allerede, men at man ofte mangler et verktøy hvor man enkelt kan følge opp og ha oversikt over feks elevfravær og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Fra dokument til handling

Mange kommuner har allerede gode dokumenter for å følge opp fravær, men Wiik mener at problemet er at mye av oppfølgingen blir liggende i dokumentet.

– De som skal følge opp elevfravær trenger et digitalt oppfølgingsverktøy. I Presente får man i tillegg en digital tiltakstrapp og støtte for de ulike stegene i trappa. Innhold fra dokumentene med fraværsoppfølging man har fra før kan legges som kommunens egne tiltak i trappa.

– En slik struktur vil gjøre det lettere å legge merke til og følge opp når et fravær stiger. I tillegg vil læreren ha oversikt over hva som er gjort, for eksempel ved lærerbytte.

Man trenger påminnelser på å følge opp disse elevene på en god måte.

Samarbeid med Lørenskog

Selv om Presente fremdeles er i testfasen og ikke enda er ute til bruk i kommunene, har Cymra allerede flere interesserte som ønsker å ta verktøyet i bruk.

– Vi har avtale med Lørenskog kommune som også bruker Vigilo. De har fire skoler som ønsker å teste verktøyet når det er klart. Vi opplever en kommuneadministrasjon som viser et sunt elevsyn og ser på det å finne løsninger som sin oppgave. Dette er spennende for Cymra å få være med på.

Wiik forteller at verktøyet ikke er ute i skolene enda, men at dette er et helt klart mål.

Marit Fagerheim Wiik er en av foredragsholderne på Vigilo dialogkonferanse i november.