Hopp til innhold

Tilgjengelighets­­erklæring

Sist oppdatert: juni 18, 2021

Vigilo forpliktar seg til å gjere våre websider så tilgjengeleg som mogeleg for alle brukarar, inkludert personar med syns-, hørsels-, kognitive og motoriske funksjonshemningar.

Vi jobbar kontinuerleg med å forbetre tilgjengeligheta på våre nettsider ved hjelp av retningslinjene for Website Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA. Desse retningslinjene hjelper oss til å gjere vårt nettsideinnhald meir tilgjengeleg for alle brukargrupper.

Our goal

We are consistently working to improve the overall accessibility of our website by aiming to meet the Website Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA. These guidelines explain how to make website content more accessible for those who need it.RD

Viktige tilgjengelighets­funksjonar

Viktige funksjonar vi har i bruk på vår nettstad for å forbetre brukaropplevinga til brukarar med nedsatt funksjonsevne:

  • Kompatibilitet mellom skjermlesarar:Vi har laga ei side som fungerer godt med Jaws og Chrome skjermlesere, slik at alle brukarar kan gjengi og motta tekst- og bildeinnhold som tale- eller punktskrift.

  • Tastaturnavigering:Alle menyknappar og skjemaer er tilgjengelege frå tastaturet. Bruk Tab -tasten for å navigere framover og Shift + Tab for å navigere bakover.

  • Gå til innhald:Tastaturbrukarar kan omgå gjentakande element øvst på kvar side ved å umiddelbart gå til det første interaktive elementet, som er ein «Gå til hovedinnhald» -kopling. Dette lar brukaren hoppe til hovudseksjonen på den gjeldande sida.

  • Bilder:Vi har brukt skildrande alt -taggar på bilder på heile nettstaden (og bilder av tekst) som gir informasjon og brukte null alt -taggar på alle dekorative bilder.

  • Overskrifter:Vi har gitt skildrande lenkenavn slik at brukaren enkelt kan forstå hensikten.

  • Lenker:Vi har gitt skildrande lenkenavn slik at brukaren enkelt kan forstå hensikten.

  • Bruk av ARIA:Sidan vi har ein dynamisk nettstad, har vi brukt ulike ARIA -roller, -eigenskapar og -tilstander for å forbetre skjermlesaren sin brukaroppleving av informasjonen du treng for å ta informerte beslutninger. Vi anbefaler at du brukar ein moderne nettlesar med ein moderne skjermlesar for å dra fordel av desse funksjonane.

  • Visuelt design:Alle sider og innhald kan forstørrast med standard nettlesarkontrollar eller programvare for forstørring av skjerm. Tekst på sider er designa for å ha tilstrekkeleg kontrast til bakgrunnen.