×

Tilgjengelighet

Hold Ctrl eller CMD-tasten nede og trykk + for å forstørre eller - for å forminske

Les mer om tilgjengelighet

Vigilo X

Vigilo X er Vigilos fremtidslab.

I vår dialog med kunder, brukere og samarbeidspartnere dukker det alltid opp nye ideer som vi vil se nærmere på. Noe blir realisert, andre vil bli forkastet, men det viktigste er at vi tør å prøve. Tør å tenke annerledes og teste grensene.

Vigilo+

Vigilo+ 
Vigilo har mange brukere. I hovedsak småbarnsfamilier i tidsklemma. Til og fra barnehage og skole, treninger, avslutninger, bursdager. I tillegg til travle jobber, så har de travel fritid. Kan vi hjelpe disse familiene, spurte vi oss selv. Ja selvfølgelig. Hva om du får litt mindre å tenke på i hverdagen: Hva om bleiene bare kommer på døren når det begynner å bli tomt Hva om matvarene kommer på døren, og du slipper å dra med trøtte barn på butikken Hva om du kan leie parkdresser, og slipper å kjøpe nye når de er utslitt eller barnet har vokst ut av de Hva om du kan få gode tilbud på barneforsikringer og spareordninger til barna.

 

Hva om du enkelt får kjøpt skoleutstyr, ryggsekker, melk og frukt-ordninger Det finnes sikkert 1000 andre gode forslag til å hjelpe familier i tidsklemma, og vi er åpne for forslag. Men hva om du kunne styrt alt dette i Vigilo-appen? At du med få trykk hadde fått en bleieavtale, at du ikke trenger å tenke på om du har melk hjemme, fordi du får det levert når du er tom. Vi vil løse dette. Hjelpe disse familiene. I 2019 begynner vi å se på gode løsninger sammen med spennende samarbeidspartnere, som vil det samme som oss. Være en hjelpende hånd i en travel hverdag.

 

På vigilopluss.no finner du gode tilbud!

Vigilo International

Vi i Vigilo er ikke så glad i grenser. De legger bånd på deg, og stopper utvikling. Det er derfor vi har blitt en av Norges største leverandør av oppvekstadministrative systemer. Fordi vi har pushet grensene, og leverer noe mer enn det man forventer av et slikt system. Derfor har Vigilo blitt en premissleverandør i markedet. Fordi vi tør å se videre og over horisonten. 

 

Med markedets beste produkt og en solid posisjon i Norge, tenker vi at det er på tide å se videre ut og over horisonten. Norge er et foregangsland i bruk av digitale verktøy i skole og barnehage. Hvorfor skal ikke resten av verden få tilgang til et verktøy som gir ansatte i barnehage og skole mer tid til oppfølging av barna, og samtidig sparer eierne for penger?

 

Vi ser ingen grunn til hvorfor ikke.  Så i 2019 vil vi lansere Vigilo for nye brukere i nye land. Vi vil sprenge grensene igjen, og utfordre det etablerte i andre land.  

AI og Machine Learning

Vi i Vigilo mener vi kan hjelpe skole- og barnehageledere til en enda mer effektiv hverdag. Ved å ta i bruk AI (Kunstig intelligens) og Machine Learning (ML) kan vi gjøre mange av arbeidsoppgavene og prosessene automatiske. For vi har alle en hverdag med kjedelige rutiner og oppgaver som kunne vært håndtert av maskiner.

 

Med ML vil vi ikke bare handle som en reaksjon på en hendelse, men også kunne forutse problemer og løsninger før de inntreffer.  Tenk om hvis du meldte et barn syk via Vigilo systemet, så ville det starte opptak av klasserommet, og barnet kunne fått tilsendt et ferdig redigert sammendrag av timen. Alt styrt av maskiner som vet hva som er viktig.  Eller hvis en lærer er syk, og det automatisk settes opp vikar uten at skolens administrasjon trenger å gjøre noe? Varsel om sykdom sendes gjennom Vigilo-appen som trigger prosesser som kaller inn en vikar, og samtidig gir en up-to-date om hva som står på planen for dagen, fravær i klassen og videre progresjon ved lengre tids sykdom.  Hva om timeplanen for hele skolen bare ble sydd sammen ved et klikk?

 

Hvert år brukes mye tid i administrasjonen til å skreddersy en timeplan som gir mest effektiv utnyttelse av rom, lærere og andre ressurser. Hva om en robot setter opp den perfekte timeplan basert på erfaring og ressurstilgang. Og som ved endringer raskt og enkelt finner beste løsninger. Fordelen med å la maskiner ta seg av timeplan, vikarhåndtering og andre kompliserte prosesser, er at man reduserer risikoen for menneskelig feil, og at jobben blir gjort raskere. Da kan ansatte ved skolen bruke mer tid på å følge opp elevene og de andre ansatte.

 

I Vigilo er vi opptatt av at man ikke skal erstatte den menneskelige kontakten, men heller benytte AI og ML til å gjøre det mulig for mer og bedre menneskelig kontakt. Alt er mulig med den kunnskapen og erfaringen Vigilo har opparbeidet seg. Sammen med tredjeparter jobber vi nå for å finne enda flere smarte løsninger som skal gi mer tid til de viktige oppgavene. 

Vigilo Research

Gjennom anonymiserte data kan Vigilo hente ut trender og bevegelser innenfor mange områder. Vigilo vil bygge opp en egen forskningsavdeling som skal arbeide tett med forskningsmiljøer på universitet og høgskoler i hele verden.

 

Vårt ønske er å bidra til en bedre forståelse av verden og hjelpe med å løse noen av de utfordringene vi står ovenfor i dag, enten det er innenfor områder som helse, oppvekst og miljø. 

Vigilo Omsorg

– Bedrer kommunikasjonen mellom brukere, pårørende og ansatte i omsorgssektoren.

 

Omsorgssektoren er i dag et område med store utfordringer med tanke på helhetlige løsninger. Vigilo Omsorg ønsker derfor å få på plass en beste praksis ved å etablere en ny kommunikasjonsløsning for innbyggere og en digital tjenesteproduksjon for de ansatte. Prosjektet sikter altså på å lage løsninger knyttet til optimal kommunikasjonsflyt mellom ulike aktører innen omsorgssektoren.

 

Hovedhensikten med prosjektet er å etablere en kommunikasjonsplattform der manuelle arbeidsrutiner blir digitalisert hvor:

  • Kommunene får bedre arbeidsprosesser som støtter opp under en digital tjenesteproduksjon
  • Kvaliteten på kommunikasjon mellom aktørene økes
  • Redusert arbeidsmengde for ansatte med hensyn til manuelle prosesser for kommunikasjon. Det betyr at tid brukt på manuelle prosesser frigjøres slik at mer nødvendig arbeid og omsorg kan tilbys
  • Brukere får bedre tilgang til omsorgstjenester basert på overnevnte