×

Tilgjengelighet

Hold Ctrl eller CMD-tasten nede og trykk + for å forstørre eller - for å forminske

Samfunns­ansvar

Vigilo er opptatt av mennesker og at alle skal ha like muligheter.

Lokalt har vi derfor valgt å fokusere på våre løsninger, og at disse har universell utforming.

Globalt ser vi at Vigilo også kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Universel utforming

Vigilo er vi opptatt av å lage brukervennlige løsninger som kan brukes av alle. I tett samarbeid med blant annet være kunder tilpasses løsningen kontinuerlig til de som har utfordringer i hverdagen enten det gjelder syn eller bevegelighet.  

 

WCAG2.0 standarden er internasjonale retningslinjer for hvordan man skal få universelt utformede nettsider. Den inneholder 61 krav, og dersom man oppfyller 35 av disse så har man en universell utformet nettside.  

Vigilo har som mål å oppfylle disse kravene, og gjerne til løsninger som er enda bedre og mer brukervennlige enn det som er beskrevet i denne.  

 

Blant annet tilpasses løsningene slik at alt kan styres og kontrolleres ved hjelp av tastatur og/eller stemme. Det er viktig for oss at brukerne blir involvert i utvikling og testing. På den måten får vi laget løsninger som er intuitive og enkle også for denne brukergruppen.  

 

Dette er et kontinuerlig arbeid. Løsningen til Vigilo, nettsider og andre kontaktflater er stadig i utvikling og endring. Derfor har vi utviklet gode rutiner for å sikre at de digitale flatene våre oppfyller kravet om universell utforming. Blant annet har vi fokus på dette allerede i skisse og design stadiet. Ny funksjonalitet testes alltid med tanke på UU, og brukerne involveres på et tidlig stadium.  

FN’s bærekraftmål 

FN estimerer at over 265 millioner barn og unge ikke får tilbud om skole. I bærekraftmålene har FN sagt at innen 2030 skal alle barn og unge ha tilgang til skolegang som er gratis, rettferdig og god kvalitet. Det er spesielt fokus på forskjeller basert på kjønn og velstandsnivå, noe som ofte gjør at barn og unge stenges ute fra mulighet til skolegang. Les om alle delmålene her  

Som FN påpeker vil skolegang for alle være med på å redusere analfabetisme, få flere ut i arbeid, redusere konflikter og gi økt velstand.  

Vigilo ønsker å bidra til at verden når disse målene innen 2030. Her er noen av de aktivitetene og tiltakene Vigilo vil iverksette fremover:  

 

  • Vigilo vil sammen sammen med myndighetene i utvalgte land se på kommunikasjon og digital infrastruktur, og tilby sine løsninger. Dette vil hjelpe myndigheter, skoleadministrasjon, lærere og barna å få god oversikt, kommunikasjon og planlegging.
  • Vigilo vil søke samarbeid med andre aktører som kan være med på å legge til rette for teknisk infrastruktur i rurale områder, og hvor Vigilos løsning kan være med å fasilitere satellitt-skoler i disse områdene. 
  • Vigilo vil være med å bygge opp skoler i samarbeid med UNICEF’s Schools for Africa og Schools for Asia programmer. Gjennom å gi 1 prosent av Vigilos inntekter fra webshopen vil disse pengene gå uavkortet til disse prosjektene. 
  • Vigilo vil tilgjengeliggjøre anonymiserte data til bruk i forskning. Ut fra datamengden Vigilo sitter på, og type data, kan det trekkes ut mye informasjon som kan overføres til forskning. Det kan være innenfor områder som helse, utdanning og ledelse.   
  • Vigilo har mange ansatte med bakgrunn fra skole og barnehage. Disse får mulighet til å søke om permisjon i inntil et halvt år for å delta i ulike FN-programmer rettet mot utdanning