×

Accessibility

Hold Ctrl or CMD-key down and click + to enlarge or - to minimize

Read more about accessibility

Timeplan

Alle timer, hendelser og aktiviteter er knyttet sammen i én løsning. Dermed kan man drifte skolen med oversikt over alt som skjer til enhver tid.

Dynamisk timeplan gjør at du kan planlegge og simulere aktiviteter frem i tid, og se mulige konsekvenser av disse.

Barnehagetilbud