×

Accessibility

Hold Ctrl or CMD-key down and click + to enlarge or - to minimize

Read more about accessibility

Vigilo Skole

Med bakgrunn og erfaring fra skole så vet vi hvor utfordrende det er å ha full oversikt enten du er leder, lærer eller elev.

Vigilo har derfor laget en løsning som gjør det enkelt å organisere hverdagen med blant annet dynamiske timeplaner, vikarhåndtering, kommunikasjon og vurdering.

Det gir mer tid til å fokusere på det som er viktig.

Full kontroll

Her får du oversikt over alle elever, aktiviteter og gjøremål på samme sted - med fleksibel timeplan for både lærer og klasser.

Skole

Med Vigilo har du god oversikt over skolehverdagen.

Enkelt å bruke

Vigilos systemer skal være intuitive.

Kontroll

Med dynamiske løsninger er man alltid oppdatert.

Kommunikasjon

God dialog gjør hverdagen mer effektiv.

Digital meldebok

Timer oppdateres fortløpende hos alle brukere. Du får automatiske varslinger for ny vikartime, hendelse eller melding.

Basic product

Barnehagetilbud


Oppdatering pågår

Fra klokken 18:00 vil løsningen til tider være utilgjengelig. Beklager de eventuelle ulemper dette medfører.

Sist oppdatert: 23.09.2019 kl. 17:28

Logg inn