×

Accessibility

Hold Ctrl or CMD-key down and click + to enlarge or - to minimize

Read more about accessibility

Vigilo SFO

Også på SFO er behovet for god oversikt og kommunikasjon viktig.

Vigilo har flere verktøy som hjelper til med dette - om du er ansatt eller foresatt.

Komplett løsning

Ansatte har egen portal hvor de har full oversikt over alt de trenger for å drive en SFO.

På samme måte har foresatte en egen portal som gir de den informasjonen de har behov for med barn i SFO.

En løsning som har fokus på brukeren.

Enkelt å bruke

Vigilos systemer skal være intuitive.

Enkelt å bruke

Vigilos systemer skal være intuitive.

Kommunikasjon

God dialog gjør hverdagen mer effektiv.

Barnehagetilbud


Oppdatering pågår

Fra klokken 18:00 vil løsningen til tider være utilgjengelig. Beklager de eventuelle ulemper dette medfører.

Sist oppdatert: 23.09.2019 kl. 17:28

Logg inn