Hold Ctrl eller CMD-tasten nede og trykk + for å forstørre eller - for å forminske

Les mer om tilgjengelighet

Dynamisk timeplan

Alle timer, hendelser og aktiviteter er knyttet sammen i en løsning, og en kan nå drifte skolen med en oversikt over alt som skjer til enhver tid.

Planlegging

Ved at en har en dynamisk timeplan kan en planlegge og simulere aktiviteter frem i tid og se mulige konsekvenser.

Dokumentasjon

Alle avgjørelser som blir tatt knyttet til organisering er viktig dokumentasjon for skoledriften. Alt av endringer i timeplanen blir dokumentert.